Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Interwencje Straży Miejskiej Miasta Luboń w kwietniu 2021

Działania wynikające z COVID-19:
A. Kontrola osób na kwarantannie i w izolacji – wykonano 1 kontrolę, w wyniku czego skontrolowano ok. 100 osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji
B. Kontrola stosowania się do zaleceń i patrol COVID-19 – wykonano 13 kontroli

Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji – wykonano 31 kontroli
B. Kontrola placów zabaw – wykonano 180 kontroli
C. Patrol pieszy / pieszo – rowerowy – zrealizowano 36 patroli
D. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 45 kontroli
E. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 67 kontroli
F. Asysta z pracownikami Policji, MOPS i Urzędu Miasta – wykonano 3 asysty

Działania interwencyjne:
A. Interwencje związane ze zwierzętami – podjęto 29 interwencji
B. Interwencje drogowe – podjęto 85 interwencji
C. Interwencje związane z ochroną środowiska – podjęto 56 interwencji
D. Interwencje związane z przestrzeganiem UWTPA oraz zakłócaniem ładu i porządku publicznego – podjęto 10 interwencji

Zadania pozostałe:
– wykonano 65 różnego rodzaju działań na terenie miasta

Podjęte czynności prawne:
A. Mandaty karne – 10
B. Prowadzone sprawy o wykroczenie – 6
C. Zastosowane kary w postaci pouczenia – 11
D. Sprawy sądowe – 1

SMML

SMML

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

  • Inne
    Korepetycje z dojazdem do ucznia (na terenie Lubonia)