Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Platforma lęgowa dla rybitw na Szachtach

Szachty są przyrodniczą perłą Poznania, gdzie na powierzchni ok. 150 ha znajdują się cenne siedliska, szczególnie ptaków, ale także płazów, ważek czy storczyków. W wyniku eksploatacji gliny na przełomie XIX i XX wieku powstało kilkadziesiąt większych i mniejszych zbiorników wodnych, które wraz z terenami podmokłymi w dolinie Strumienia Junikowskiego i zabytkowym starym parkiem, stanowią jedno z ciekawszych przyrodniczo miejsc w mieście. Stwierdzono tu występowanie ponad 150 gatunków ptaków, z czego około 90 gatunków jako lęgowe. Na uwagę zasługują przede wszystkim ptaki związane z terenami wodno-błotnymi. Jeszcze kilkanaście lat temu, na wiosnę, glinianki przeszywał krzyk mew śmieszek, których gnieździło się nawet do 1000 par (była to jedna z większych kolonii w Wielkopolsce). Kolonia mew działa jak magnes na inne ptaki wodne (kaczki czy perkozy), które chętnie zakładają swoje gniazda w jej pobliżu. Korzystają z ochrony jaką dają hałaśliwe i liczne śmieszki, które roztaczają swoisty parasol ochronny przed drapieżnikami. Niestety w ostatnich latach w Polsce obserwuje się zmniejszenie liczebności śmieszek. Na Szachtach gnieździ się obecnie nie więcej niż 200 par, głównie na Stawie Glabisia. Do rodziny mewowatych, należy także, nieliczna, rybitwa rzeczna, którą można pomylić ze śmieszką, jednak jest od niej dużo mniejsza. Rybitwa gniazduje, w odróżnieniu od śmieszek, na piaszczystych łachach w dolinach rzek i na wybrzeżu, chętnie zasiedla także żwirownie. W przypadku braku odpowiednich siedlisk, których jest coraz mniej, może założyć gniazdo w różnych nietypowych miejscach na przykład na starych pomostach wędkarskich, częściowo zalanych pniach drzew na zbiornikach zaporowych czy pływających bojach. Zazwyczaj nie są to jednak bezpieczne miejsca dla młodych rybitw. Aby pomóc rybitwom można im stworzyć sztuczne wyspy, na których mogą bezpiecznie wychowywać młode. Taka "wyspa", w postaci pływającej platformy pojawiła się w tym tygodniu na Stawie Rozlanym. Drewniana konstrukcja o powierzchni 9 m2 unosi się nad powierzchnią wody na specjalnych bojach. Dno wyłożone jest żwirem i piaskiem, a całość jest otoczona niewielkim ogrodzeniem, aby młode ptaki przypadkiem nie wpadły do wody. Cała konstrukcja będzie zakotwiczona na środku zbiornika, poza zasięgiem drapieżników. Liczymy na to, że w połowie maja pojawią się pierwsze młode rybitwy.
 
Samuel Odrzykoski - Poznańska Grupa Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków
Rada Osiedla Fabianowo-Kotowo

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

  • Inne
    Korepetycje z dojazdem do ucznia (na terenie Lubonia)