Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Wycinka drzew, jaka szkoda... - list do redakcji [odpowiedź z UML]

Na początku miesiąca napisał do naszej redakcji Czytelnik, który był poruszony listem jaki został opublikowany na łamach naszej gazety, a dotyczył wycinki drzew jaka ma miejsce przy ulicy Dębieckiej.

Szanowni Mieszkańcy, którzy z bólem patrzycie na wycinkę drzew przy ul. Dębieckiej – jaka szkoda, że nas tam nie było gdy zapadały decyzje o przekształceniu tego terenu a następnie o jego sprzedaży. Dziś to musztarda po obiedzie i żal, że jak napisała kiedyś jedna z Czytelniczek: pani Burmistrz lubi zieleń w doniczce.
Z uwagą przeczytałam informację zamieszczoną w gminnej gazetce Informator Miasta Lubonia: Powstanie Lidl w Luboniu. To długi wywód pani Burmistrz, który ma nam udowodnić między innymi, że działania miasta są transparentne a opinie w tej sprawie powinny uwzględniać całokształt interesów miasta.
Teraz można mieć jedynie pretensje do siebie za brak reakcji w odpowiednim momencie. W mojej opinii potrzeba łatania dziurawego budżetu przesłania wszelkie argumenty. Czy samorząd zapytał wprost mieszkańców: chcecie kolejny wielkopowierzchniowy sklep w tym właśnie miejscu? Czy warto pozbywać się tego terenu – jednego z nielicznych, zielonych na rzecz kolejnej świątyni konsumpcji?
Oczywiście władza ma ekspertyzy, które wskazują, że nie bytują tu gatunki rzadkie czy też zagrożone. Ale czy to, że nie gniazduje tu orzeł bielik i nie rosną prastare dęby wystarcza aby tak po prostu zaorać ten teren? Drzewa znikną w okamgnieniu a te, które mają być posadzone w przez inwestora w uzgodnionym terminie i miejscu będą rosły wiele lat. Oczywiste jest także to, że taki teren to specyficzne środowisko, nie to samo co pojedyncze drzewa rozproszone w miejskiej zabudowie.
Pani Burmistrz pisze, że: miasto sprzedało teren za 3 110 600,00 pln plus vat. To z tych pieniędzy miasto zbudowało drogi, chodniki, kanalizację, przedszkole, boiska czy udostępniło tereny zielone dla mieszkańców. Wuchta inwestycji... Bardzo proszę o doprecyzowanie tych inwestycji: ile dróg, chodników, które boiska, jakie przedszkole…?????? tak po kolei. Pani Burmistrz argumentuje także, że Miasto takie jak Luboń musi zadbać o właściwą proporcję terenów pod aktywizację gospodarczą, mieszkalnictwo, usługi sportu i rekreacji oraz zieleń publiczną. Także w celu zapewnienia równowagi w budżecie Miasta i dbania o komfort życia mieszkańców całego Lubonia. Przypomnę tylko, że nadal na wybudowanie dróg czekają mieszkańcy wielu ulic w Luboniu.
O jakie proporcje chodzi? Miasto zabudowane po zęby i gdzieniegdzie kępki zieleni? - takie mamy proporcje. Pardon, zapomniałam: rewelacyjny teren spacerowy wzdłuż dudniącej autostrady = wzgórze śmieciowe. Legendarna jest wręcz troska władz o drogi – zwłaszcza tam gdzie od dziesięcioleci mieszkańcy taplają się w błocie i rujnują podwozia aut. Taki jest nasz komfort…. Miałam nadzieję, że pani Burmistrz w drugiej kadencji będzie prawdziwą gospodynią i zbuduje dynamiczny zespół, który zacznie odmieniać oblicze tego miasta..
ps
polecam pani Burmistrz encyklikę papieża Franciszka Laudato si. Dowie się Pani z jej tekstu, że trzeba dbać o środowisko. (pis.oryg.)

Imię i nazwisko autora listu znane redakcji.

List przekazaliśmy do Urzędu Miasta Luboń. Poniżej publikujemy odpowiedź jaką otrzymaliśmy. 

Szanowna Mieszkanko, Szanowni Państwo,

odpowiadając na list Mieszkanki, wracam do szeroko omawianego przeze mnie w zeszłym miesiącu tematu wycinki drzew przez Inwestora sklepu sieci Lidl. Market ten powstanie w sąsiedztwie parkingu CH Factory, na działce sprzedanej przez Miasto, dla której w 2018 roku zmieniono przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego z zieleni na usługi różne, z dopuszczeniem lokalizacji obiektów handlu wielkopowierzchniowego. W lutym tego roku, w związku z przygotowaniem terenu pod budowę, Inwestor wyciął 286 drzew i 1020 m2 krzewów. Tak duża wycinka drzew zrodziła oczywiste dyskusje i krytyczne głosy ze strony Mieszkańców. Szereg kwestii i wątpliwości wyjaśniałam w artykule, który ukazał się w lutowym wydaniu Informatora. Zainteresowanych odsyłam do jego lektury (wersja elektroniczna biuletynu dostępna jest na stronie Miasta Luboń pod adresem: http://lubon.pl/artykul/37/3355/informator-miasta-lubon-1-2021).

Autorka listu, do którego się dziś odnoszę, stawia kolejne tezy, zarzuty i pytania, na które odpowiadam.

 Zarzut: Pani Burmistrz lubi zieleń w doniczce.

Zwracam uwagę, że w 2020 roku posadziliśmy w różnych częściach miasta:

 • 928 szt. drzew liściastych i iglastych,

 • 10 079 szt. krzewów liściastych i iglastych,

 • 665 szt. roślin pnących oraz

 • 13 243 szt. bylin i traw,

zagospodarowując ponad 13 ha terenów zieleni i zakładając 1,2 ha łąk kwietnych.

Zapraszam na spacer po Luboniu i obejrzenie roślin:

 • W Parku Papieskim

 • na terenie przy Strumieniu Junikowskim wzdłuż ul. Unijnej,

 • zieleńcu na ul. Konarzewskiego,

 • placu zabaw przy ul. 3 Maja,

 • skwerze przy ul. Powstańców Wielkopolskich,

 • przy dworcu PKP przy ul. Dworcowej,

 • przy Rondzie Poznańskiego Czerwca 1956 (ul. K. Pułaskiego),

 • na wyspach ulicznych przy ul. Krętej i ul. 11 Listopada,

 • na placu zabaw od ul. Wojska Polskiego na terenie SP nr 5.

 Zarzut: drzewa posadzone przez Inwestora, młode, rozproszone w różnych częściach Miasta nie zrekompensują ubytku zwartego terenu zieleni.

 Inwestor, w ramach rekompensaty posadzi w mieście 271 sztuk drzew liściastych (z wyjątkiem drzew owocowych) np. klon, lipa, buk, grab, olsza, głóg i 750 m2 krzewów gat. liściastych np.: śnieguliczka, ligustr okrągłolistny, dereń biały, tawuła wierzbolistna. Rzeczywiście, Mieszkanka ma rację, będą to drzewa młode i nie stworzą jednego, tak znacznego terenu zielonego. Dlatego, Miasto wynegocjowało dodatkowo wpłatę przez Inwestora kwoty 200.000 zł, jako wkładu w zagospodarowanie terenu, w niedalekim sąsiedztwie planowanego sklepu Lidl, wzdłuż Strumienia Junikowskiego przy Rondzie Żabikowskim.

Jak pisałam już wcześniej, projekt, do realizacji którego Inwestor Lidla chce się włączyć, zakłada możliwie jak najmniejszą ingerencję w teren, z poszanowaniem przyrody. Stwarza także nowe, przyjazne warunki bytowania ptakom, ssakom i owadom. Planuje się kontynuację wykonania wzdłuż Strumienia Junikowskiego traktu spacerowego z nawierzchni wodoprzepuszczalnej. Takiego, jaki częściowo już powstał, na odcinku za ul. Łącznik. Najważniejszą częścią projektu, jest wykonanie prac zieleniarskich, polegających na nasadzeniach roślin w celu zwiększenia bioróżnorodności i budowy piętrowości. Dotychczas obszar od strony południowej, przy Rondzie Żabikowskim, porastały trawy szuwarowe, a pod koronami drzew – ubogi podszyt. Teren ten był niedostępny dla ludzi. Jesienią 2020r., posadzono na nim rozproszone punktowo skupiny krzewów oraz bylin, wśród nich bodziszki, konwalie, śnieguliczki, parzydła i derenie. Docelowo, planuje się dokończenie budowy ścieżki o nawierzchni wodoprzepuszczalnej na powierzchni 1216 m2 oraz dalsze prace nasadzeniowe zieleni niskiej i średniowysokiej. Stanowić ona będzie miejsce schronienia, czy źródło pożywienia dla zwierząt, zwiększając bioróżnorodność na tym obszarze.

W celu polepszenia warunków siedliskowych ptaków i zwiększenia ich populacji, planowany jest także montaż kilkudziesięciu budek dla ptactwa m.in. dla bogatek, czy wróbli, a także nietoperzy.

 Zarzut: Samorząd nie zapytał wprost mieszkańców, czy chcą kolejny sklep wielkopowierzchniowy kosztem terenu zielonego.

 Jak się domyślam, samorząd nie zapytał wprost, to znaczy nie przeprowadził konsultacji społecznych. Jak rozumiem, miałaby to być konsultacja z całym miastem, bo przecież to zagadnienie nie dotyczy jedynie mieszkańców danej ulicy.

Szanowni Państwo, to co robi samorząd w ramach procedury planistycznej, jest w rzeczywistości konsultacją społeczną, choć nie nosi formalnie takiej nazwy. Stosujemy utrwalone od lat, gwarantujące udział mieszkańców, procedury planistyczne, w toku których miasto kreśli proponowaną zmianę, pokazuje ją mieszkańcom, a mieszkańcy mają czas i możliwość, aby się w tej sprawie wypowiedzieć.

I nie jest tak, że informacja o planie zmiany przeznaczenia tego terenu była głęboko ukryta na stronach BIP Miasta. Wychodząc ponad obowiązki informowania mieszkańców przewidziane w ustawie, pisaliśmy o pracach nad studium i planem w Informatorze Miasta Luboń, dostarczanym do wszystkich mieszkańców. W czasie całej procedury zmiany studium i planu trwającej łącznie ponad 3 lata tj. od 5 marca 2015 r. (data uchwały o przystąpieniu do zmiany studium) do 8 listopada 2018 r. (data uchwały o zmianie planu), nie wpłynęły do urzędu żadne uwagi, wnioski czy też protesty mieszkańców dotyczące zmiany przeznaczenia tego terenu.

 Pytanie: Ile dróg, chodników, jakie boiska, które przedszkole powstały dzięki pieniądzom uzyskanym ze sprzedaży terenu.

 Miasto sprzedało teren o powierzchni 0,8349 ha za kwotę 3.110.600,00 zł plus VAT. Kwota jaką udało się uzyskać w przetargu stanowiła około 1/5 wartości budżetu inwestycyjnego dla całego miasta w 2019 roku.

Środki te nie zostały dedykowane na konkretną inwestycję, ale wpłynęły do ogólnej puli pieniędzy przeznaczonej na wszystkie inwestycje zrealizowane w 2019 roku. Część z nich, w ramach budżetu roku 2019, ukończono do 30.06.2020 r.

Można zatem umownie przyjąć, że w kwotach przeznaczonych na poniżej wymienione inwestycje, 20% ich wartości pokryły środki ze sprzedaży tereny przy ul. Dębieckiej.

 Oto ich skrócony opis:

 1. Budowa ulic: 

 • Kurowskiego

 • Dojazdowej

 • Tuwima i Cichej

 • Rydla(od ul. Platanowej do ul. Podgórnej).

 2. Budowa chodników: 

 • ul. Podgórna,

 • Plac Bojanowskiego

 • ul. Wczasowa (dokończenie budowy).

 3. Budowa zatok autobusowych: 

 • Plac Bojanowskiego,

 • ul. 11 Listopada.

 4. Prace termomodernizacyjne w Szkole Podstawowej nr 2 - wykonanie obudów rur c.o., demontaż i montaż dodatkowych okien, malowania elewacji.

5. Przygotowanie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 4

6. Budowa budynku Przedszkola na 1 na ul. Sobieskiego.

7. Prace modernizacyjne na dachu budynku Przedszkolna nr 5 przy ul. Osiedlowej.

8. Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach:

 • Kurowskiego,

 • Dojazdowej,

 • Tuwima i Cichej,

 • Rumiankowej,

 • Bluszczowej,

 • Oliwkowej,

 • Rydla(od ul. Platanowej do ul. Podgórnej),

 • Morelowej,

 • Owocowej.

 9. Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach:

 • Nagietkowej,

 • Fiołkowej.

 10. Wykonanie wymiany ogrodzenia wzdłuż boiska Orlik przy ul. Dojazdowej.

 11. Prace projektowe:

 1. budowa sieci kanalizacji deszczowej:

 • ul. St. Batorego (na odc. od ul. Ks. Streicha do Strumienia Junikowskiego),

 • ul. Bukowa,

 • ul. 3 Maja.

 1. budowa zbiornika retencyjnego w ciągu rowu Żabinka,

 2. przebudowa sieci kan. deszczowej w oraz przebudowy cieku Bocianka, 

 1. budowa ulic:

 • Wiejska,

 • Juranda,

 • Słowackiego,

 • boczna od ul. Kościuszki,

 • Długa,

 • Leśmiana,

 • Wysoka,

 • Kopernika,

 • Kurowskiego – II odcinek,

 • Dworcowa (od Kurowskiego do Grzybowej),

 • Chabrowa,

 • odc. Wierzbowej,

 • Brzozowa i Jaśminowa,

 • Miodowa i Wiśniowa,

 • Leśmiana,

 • przebudowa ul. Kościuszki (odcinek od posesji nr 100 do ul. 11 Listopada),

 • Parkowa,

 • boczna od ul. Wiśniowej,

 • Nad Żabinką (wraz ze zbiornikiem retencyjnym),

 • opracowanie koncepcji planu zagospodarowania terenu dla budowy drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w ul. Nowiny – Wczasowej – Studziennej - Ludwika Solskiego - Janowa Dolina.

 1. budowa miejsc postojowych przy drodze do ROD Bratek

 2. budowa chodników w ulicach:

 • Brzoskwiniowa,

 • Jana III Sobieskiego (odc. od ul. od Przedszkola nr 1 do ul. Podgórnej),

 • Wojska Polskiego (odc. od ul. Szkolnej do ul. Traugutta),

 • Poniatowskiego (odc. od Kołłątaja do ul. Klonowej),

 • Sikorskiego,

 • Rivoliego,

 • Jagiełły,

 • Dąbrowskiego,

 • Nowiny,

 • Sowia,

 • Szkolna,

 • Orzechowa,

 • Żabikowska (odc. od posesji nr 35 do ul. Wschodniej),

 12. Dodatkowe środki

Ponieważ 3 mln zł ze sprzedaży gruntu powiększyły budżet inwestycji drogowych i kubaturowych, dodatkowe środki, w ramach limitu pieniędzy, jakie możemy wydać w danym roku budżetowym, można było w 2019 roku przeznaczyć na:

 • uruchomienie 4 stacji roweru miejskiego: w Parku Papieskim, przy dworcu PKP, alei Jana Pawła II oraz w Luboniance,

 • dokapitalizowanie spółki Kom-Lub, co pozwoliło na zakupu pojazdu do transportu odpadów (hakowiec z HDS) oraz dostosowanie PSZOK-u i budowę wagi (prace wynikające z wprowadzenia BDO),

 • dokapitalizowanie spółki Translub, co pozwoliło na pokrycie wkładu własnego przy zakupie ze środków unijnych dwóch autobusów hybrydowych i trzech autobusów dieslowych,

 • przebudowę pomieszczeń lokalu użytkowego w Luboniu przy ulicy Sikorskiego 3 - utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych,

 • zakup stacji do przewijania niemowląt - zostały zamontowane na placach zabaw przy ul. Kołłątaja, Poznańskiej, Chabrowej i w Parku Papieskim,

 • rozbudowę boiska rekreacyjnego przy ulicy Jaśminowej, na budowę którego przeznaczono dodatkowe środki poza tymi, które pochodziły z Lubońskiego Budżetu Obywatelskiego (wykonanie boiska trawiastego wraz z nawodnieniem, wykonanie boiska wielofunkcyjnego do gry w siatkówkę, koszykówkę, badmintona),

 • budowę i przebudowę placów zabaw – montaż monitoringu i siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy ul. Poznańskiej, montaż monitoringu na placu zabaw w Parku Papieskim, przebudowa placu zabaw przy ul. Puszkina, montaż siłowni zewnętrznej przy ul. Kołłątaja, montaż siłowni zewnętrznej i zestawów zabawowych przy ul. Chabrowej.

 Zarzut: brak troski władz o drogi

 Co roku, miasto przystępuje do budowy kolejnych dróg i jest to jednym z priotyteów w naszych działaniach. Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu z Mieszkańców okres czekania na budowę ich drogi jest zdecydowanie zbyt długi. Aby to zmienić, nieustanie aplikujemy o dofinansowania ze środków unijnych i krajowych. W ciągu ostatnich pięciu lat, pozyskaliśmy dodatkowe środki na budowę takich ulic jak: Rydla, Dojazdowa, Wschodnia czy Aleja Jana Pawła II. Obecnie czekamy na kolejne dofinansowanie. Z roku na rok, budżet Lubonia na budowę dróg, dzięki pracy wielu osób, rośnie. Niestety jest to wzrost stopniowy, który nie pozwala na rozpoczęcie wszystkich ważnych inwestycji jednocześnie.

W 2021 roku, budżet Lubonia, pomimo tak trudnego roku dla finansów Miasta, ze względu na trwającą pandemię, przewiduje na budowę infrastruktury drogowej kwotę 9 837 000 złotych. Dodatkowo spodziewamy się czekając na potwierdzenie pozyskania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, wsparcia w kwocie około 4 000 000 złotych. Za te środki wykonane zostaną następujące drogi:

 • ul. Pogodna,

 • ul. Juranda,

 • ul. Jaśminowa,

 • ul. Brzozowa,

 • ul. Słowackiego *

 • ul. Długa **

*rozpoczęcie prac po wykonaniu przebudowy gazociągu
**rozpoczęcie prac po potwierdzeniu uzyskania dofinansowania

Poza inwestycjami drogowymi, miasto przystąpi w tym roku do prac związanych z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 4, budową skateparku czy budową Domu Włodarza. Rozpoczniemy również prace związane z budową lub modernizacją chodników, budową lub modernizacją oświetlenia drogowego, czy też rozwojem kanalizacji deszczowej. Wszystkie planowane na ten rok inwestycje znajdzie Pani w najnowszym numerze Informatora Miasta Luboń (wersja elektroniczna biuletynu dostępna na stronie Miasta Luboń pod adresem: http://lubon.pl/artykul/37/3388/informator-miasta-lubon-2-2021).

W związku z osobistym charakterem zarzutów, chciałabym Panią zapewnić, że ochrona środowiska oraz zagadnienie zmian klimatycznych są mi bardzo bliskie. Mam świadomość, że działalność człowieka wpływa na zmiany w środowisku, a wycinka drzew przy ul. Dębieckiej może być tego przykładem, jednak nie zgadzam się z zarzutami, że jestem osobą, która nie dba o środowisko. Od początku swojej pracy na stanowisku burmistrza, dokładam wszelkich starań, aby zbalansować wydatkowanie pieniędzy z budżetu pomiędzy sprawy związane z infrastrukturą miejską, a zielenią. Przykładem takich działań są systematycznie dokonywane w mieście nasadzenia roślin, pod okiem zatrudnionego przeze mnie, po raz pierwszy w historii miasta, ogrodnika miejskiego. Największą ilość roślin posadziliśmy w zeszłym roku na Wzgórzu Papieskim, o którym niesłusznie Pani pisze “sterta śmieci przy autostradzie”, a które jako przykład rekultywacji składowiska odpadów, może być dobrym wzorem. Wycinka drzew nie jest zgodna z moimi przekonaniami, jednak niekiedy jest ona niezbędna do realizacji inwestycji, w tym oczekiwanych przez Państwa inwestycji drogowych. Niestety, nasze miasto z niskim budżetem inwestycyjnym, nie może nie korzystać ze sposobu pozyskiwania środków jakim jest sprzedaż gruntów. Zapewniam jednak, że zawsze pieniądze te są wydatkowane na rozwój miasta.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Machalska

Burmistrz Miasta Luboń

izi

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

 • Dam pracę
  Dam pracę w przedszkolu w Luboniu
 • Inne
  Poszukiwani świadkowie
 • Inne
  Korepetycje z dojazdem do ucznia (na terenie Lubonia)