Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Wycinka drzew - list do redakcji [odpowiedź z UML]

Do naszej redakcji napisała Czytelniczka, która jest zbulwersowana wycinką drzew.

Zaczęła się najwieksza wycinka drzew w ostatnich latach w Luboniu. Mimo ciągłych alarmów smogowych. Na naszych oczach zginie ostatnia oaza legowa dla ptaków takich jak slowiki, zimorodki, wilgi, grubodzioby i wiele innych. Wszystko to dzieje się za sprawą burmistrz i radnych, którzy jednogłośnie ten teren zielony przekształcili w inwestycyjny. A mogli zrobić tam taką ścieżkę jak przy ul. Unijnej i udostępnić to urokliwe miejsce mieszkańcom. Tutaj nie musieliby spacerować w zdloz ruchliwej drogi....brak słów - pisze mieszkanka (pis.oryg.).

List przekazaliśmy do Urzędu Miasta Luboń.

Wycinka prowadzona jest przy ulicy Debieckiej w miejscu, gdzie ma powstać Lidl. 

Ponizej publikujemy odpowiedź jaką otrzymaliśmy od burmistrz Małgorzaty Machalskiej. 

Szanowna Pani,

odpowiadając na pismo przesłane za pośrednictwem redakcji gazety internetowej e-lubon.pl, wyrażające Pani zaniepokojenie związane z wycinką drzew, realizowaną przez Inwestora dla potrzeb budowy sklepu Lidl, pragnę zaznaczyć, że temat, o którym Pani wspomina został szczegółowo przedstawiony w ostatnim wydaniu Informatora Miasta Luboń - 1/2021 http://lubon.pl/artykul/37/3355/informator-miasta-lubon-1-2021. Zachęcam do lektury tego artykułu, ponieważ tak, jak pisałam zależy mi na tym, aby opinie w tej sprawie były merytoryczne, opierały się na faktach i kompleksowej wiedzy i uwzględniały całokształt interesów miasta. Przytaczając fragmenty tego artykułu powtarzam, że „w związku z obawami o to, że usuwanie zieleni wysokiej będzie zagrożeniem życia zwierząt, w tym, w szczególności dla ptaków, Inwestor zlecił ekspertyzę ornitologiczną. W trakcie inwentaryzacji oraz wizji terenowej potwierdzono, że obszar planowanej wycinki jest zasiedlany w okresie lęgowym przez ptaki, wśród których znajdują się 3 gatunki objęte ochroną gatunkową: wrona siwa, sierpówka i kos oraz 1 gatunek łowny – grzywacz. Zgodnie z treścią opinii, sierpówka to gatunek objęty ścisłą ochroną gatunkową. W Polsce jest pospolita i sukcesywnie zwiększa swoją liczebność i rozpowszechnianie. Wrona siwa objęta jest ochroną częściową. W skali kraju jest to gatunek średnio liczny. W ostatnich latach jej liczebność i rozpowszechnienie notują umiarkowany spadek. Kos, podobnie jak sierpówka, jest objęty ścisłą ochroną gatunkową, a w ostatnich latach notuje wzrost rozpowszechnienia i liczebności. Grzywacz – gatunek łowny, zwiększa sukcesywnie swą liczebność i rozpowszechnienie.

Ze względu na stwierdzenie obecności na 3 drzewach stanowisk chronionych gatunków ptaków, ich wycinka będzie wymagała od Inwestora uzyskania stosownego zezwolenia na odstępstwo w stosunku do gatunków chronionych, wydanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. W ocenie autora opinii, z uwagi na to, że wspomniane gatunki ptaków są w Polsce liczne, a liczebność ich gniazd na badanym terenie relatywnie mała, wystarczającą kompensacją będzie nasadzenie odpowiedniej liczby drzew. Wycinkę drzew należy prowadzić bezwzględnie poza sezonem lęgowym.”

Odnosząc się do sugestii, związanej z utworzeniem ścieżki spacerowej wzdłuż Strumienia Junikowskiego, zaznaczam, że budowa sklepu Lidl nie uniemożliwiłaby realizacji takiego traktu spacerowego. Jak słusznie Pani zauważa ścieżka ta byłaby oddalona od ruchliwej drogi. Aby to umożliwić, na granicy sprzedanej działki, wzdłuż tego cieku wodnego zachowaliśmy, wyłączając ze sprzedaży, pas zieleni. Stanowi on około 30-40 metrową rezerwę terenu służącą zachowaniu korytarza ekologicznego w dolinie Strumienia. W planie zagospodarowania przestrzennego umożliwiono ustanowienie na tym terenie użytku ekologicznego. Miasto podjęło też działania w celu ukrócenia samowolnego zajmowania i opłotowywania terenów miejskich wzdłuż Strumienia od strony ul. Puszkina.

Z wyrazami szacunku
Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

izi

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl