Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

XXXIV Sesja Rady Miasta Luboń

XXIX Sesja Rady Miasta Luboń odbędzie się w dniu 15 lipca 2021 roku o godzinie 17.00 w trybie hybrydowym.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Luboń w roku szkolnym 2021/2022.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2021 rok.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036.
6. Stanowisko NR WO.0007.1.1.2021 Rady Miasta Luboń, z dnia 15 lipca 2021r. w sprawie inicjatywy ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym.
7. Sprawozdania kwartalne Komisji z bieżących prac (kwiecień, maj, czerwiec).
8. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9. Sprawozdanie Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.
10.Wolne głosy i wnioski.
11.Przyjęcie protokołu sesji nr XXXIII/2021.
12.Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta Luboń
Teresa Zygmanowska

Wypełniając dyspozycję art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 713) zawiadamiam, że posiedzenia rady są transmitowane online na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCdPRLlWgXpfYLPMC94F9D8g

Mieszkańcy uczestniczący w sesji za pośrednictwem videotransmisji w punkcie: „Wolne głosy i wnioski mieszkańców” mogą zabrać głos dzwoniąc pod nr telefonu 699-714-666, po uzyskaniu zgody przewodniczącego obrad.
Dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu osób obecnych na Sali obrad są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (Burmistrz Miasta). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 20. ust.1b. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

 • Inne
  Zaginął Pies Husky
 • Inne
  Korepetycje z dojazdem do ucznia (na terenie Lubonia)
 • Inne
  Zgubiony kluczyk FIAT PANDA
 • Inne
  Zaginęła mili
 • Inne
  Zaginiona kotka Fionka
 • Dam pracę
  Praca dla nauczyciela wychowania przedszkolnego
 • Kupię
  Kupię mieszkanie
 • Inne
  Zaginął kotek!