Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Sesja Rady Miasta - list do redakcji [odpowiedź z UML]

Do naszej redakcji napisał Czytelnik, który zadał pytanie dotyczące sesji Rady Miasta.

1. Czym UM Luboń tłumaczy brak Prognozy oddziaływania na środowisko przy wyłożeniu aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło...?
Dlaczego komunikat o wyłożeniu został tak głęboko ukryty, że dowiedziały się o nim tylko 2 mieszkanki Lubonia? Czy nie opublikowano go na stronie głównej by reszta mieszkańców się nie dowiedziała o wyłożeniu? Jeśli nie było żadnej podstawy prawnej do wyłożenia bez Prognozy, to proszę uchwałę wycofać z obrotu prawnego, przeprosić i zrobić to porządnie jeszcze raz.
2. Dlaczego projekt uchwały w pkt.9 porządku sesji został utworzony dopiero po godz.11 w dniu sesji, czy i kiedy opiniowały go komisje RM Luboń i na jakiej zasadzie został włączony do porządku obrad?Chodzi o regulamin korzystanie z parków. Czy radni przegłosowali jego włączenie do porządku obrad?
3.Dlaczego w tydzień po sesji nie jest dostępne nagrania z sesji? Co jest tego przyczyną?Czy UM Luboń za właściwe uważa zamieszczanie transmisji na youtube, wbrew opiniom ekspertów?Co robi na kanale RM Luboń 21 sekundowy film przetargu, urywający się przed podaniem ofert? "Brak umowy przetwarzania, ryzyko zablokowania nagrania i upublicznienia danych wrażliwych, możliwość transferu danych poza UE - ekspert ds. ochrony danych dr Maciej Kawecki wylicza w rozmowie z Serwisem Samorządowym PAP, na co narażają się samorządy zamieszczające nagrania z sesji organów kolegialnych na platformie internetowej YouTube."
https://samorzad.pap.pl/kategoria/prawo/jak-transmitowac-sesja-rady-na-youtube-ekspert-wylicza-zagrozenia - pisze Czytelnik.

Sprawę przekazaliśmy do Urzędu Miasta Luboń. Ponizej publikujemy odpowiedź.

W odpowiedzi na Pani maila z dnia 1 października 2020r. dotyczącego XXV/189/2020 Sesji Rady Miasta Luboń, która odbyła się w dniu 24 września 2020 r. informuję, co następuje:

Ad.1 W piśmie nr WOO-III.410.249.2020.PW.1 z dnia 03.06.2020r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdził, iż: „brak jest podstaw do zakwalifikowania projektu dokumentu pn. „Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Luboń”” do dokumentów wymienionych w art. 46 ust. 1 ustawy ooś. Wydanie uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko możliwe jest jedynie dla projektów dokumentów lub projektów zmiany tych dokumentów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1-3, w związku z art. 48 ust. 3 i ust. 4 ustawy ooś. Uwzględniając powyższe, mając na uwadze art. 19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu nie może wydać w trybie art. 48 ust. 1 ustawy ooś uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Luboń””. Zgodnie z informacją zawartą w uzasadnieniu do uchwały uchwalającej „Założenia…”: „W okresie od 30 czerwca 2020r. do 20 lipca 2020r. odbyło się wyłożenie do publicznego wglądu Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Luboń”. Projekt „Założeń…” został wyłożony do publicznego wglądu na okres 21 dni (zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miasta Luboń, a więc poprzez:

a)ogłoszenie o wyłożeniu „Założeń…” opublikowane w Głosie Wielkopolskim w dniu 30.06.2020r.,
b)obwieszczenie o wyłożeniu „Założeń…” wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Luboń w dniach od 30.06.2020r. do 20.07.2020r.,
c)obwieszczenie o wyłożeniu „Założeń…” zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Luboń pod adresem: http://www.bip.lubon.pl w zakładce Komunikaty w dniu 30.06.2020r. (link do ogłoszenia: http://bip.lubon.pl/content.php?cms_id=4593).

Ad.2 Porządek obrad przedmiotowej sesji został ogłoszony w ustawowym terminie, czyli 17 września 2020r. i zawierał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miasta Luboń w sprawie Regulaminu korzystania z parków i zieleńców na terenie Miasta Luboń. Zatem nie było konieczności rozszerzania porządku obrad. Projekt był opiniowany przez dwie Komisje Rady: Ochrony Środowiska w dniu 22.09.2020r. i Organizacyjno-Prawną w tym samym dniu. Zwracam uprzejmie uwagę, że każda modyfikacja dokumentu, skutkuje zmianą daty tworzonego projektu. Uchwały są tworzone w Edytorze Aktów Prawnych Legislator, który każdą zmianę datuje. Ostatnia modyfikacja nastąpiła 24 września 2020r., stąd taka data na projekcie uchwały.

Ad.3 Z uwagi na ryzyko jakie niesie za sobą umieszczanie nagrań w serwisie YouTube wszystkie nagrania z Sesji Rady Miasta Luboń w serwisie YouTube na kanale Rada Miasta Luboń zostały usunięte. Obecnie trwają prace nad uruchomieniem serwisu do umieszczania nagrań z wykorzystaniem usług polskiej firmy mającej serwery w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej.

Z względu na trwającą pandemię Kanał Rady Miasta Luboń w serwisie YouTube został chwilowo udostępniony do transmisji z otwarcia przetargu. Było to podyktowane bezpieczeństwem osób zainteresowanych, tak aby nie musiały przyjeżdżać osobiście do Urzędu Miasta. Nagranie z otwarcia przetargu zostało usunięte z kanału Rady Miasta Luboń w serwisie YouTube.

Z poważaniem
Urząd Miasta Luboń

izi

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

  • Dam pracę
    Dam pracę w przedszkolu w Luboniu
  • Inne
    Poszukiwani świadkowie