Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Wywóz gabarytów - list do redakcji [odpowiedź z UML]

Do naszej redakcji napisał Czytelnik, który zadał pytanie dotyczące podstawy prawnej uprawniającej do zmniejszenia liczby wywozu gabarytów z posesji.

Luboń zmniejszył liczbę wywozów odpadów wielkogabarytowych z 4 do 2 rocznie. Chciałbym się dowiedzieć czegoś o podstawie prawnej takiego działania. Jaki przepis rangi ustawowej, lub uchwała RM Luboń mówi o dwukrotnym wywozie gabarytów w ciągu roku? Proszę o wskazanie uchwały RM Luboń i konkretnego zapisu, który o tym mówi. Ostatni zapis znaleziony przeze mnie to uchwała RM Luboń 104/2016:
https://www.infor.pl/akt-prawny/U84.2016.030.0001357,uchwala-nr-xvii1042016-rady-miasta-lubon-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-miasta-lubon.html
Mówi o tym § 33 f Regulaminu czystości. Uchwała ta była zmieniana, ale nie znalazłem zapisów mówiących o zmianie liczby wywozu gabarytów w roku. Jeżeli częstotliwość wywozu została zmieniona bezprawnie i nie ma odzwierciedlenia w przepisach, to proszę przywrócić stan zgodny z prawem - pisze Czytelnik.

Pytanie zostało skierowane do Urzedu Miasta Luboń. Ponizej publikujemy odpowiedź jaką otrzymaliśmy.

W odpowiedzi na zapytanie Czytelnika dotyczące ograniczenia częstotliwości odbioru odpadów wielkogabarytowych uprzejmie informuję, że ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) zawiera delegację upoważniającą radę gminy do określenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych w regulaminie utrzymania czystości i porządku (art. 4 ustawy). Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych została zmieniona uchwałą nr XVI/113/2019 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/104/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Luboń. Częstotliwość ta została określona w § 33: pkt 1 lit. f, pkt 2 lit. g oraz pkt 4 lit. g.

Kamila Mazurek
Urząd Miasta Luboń

izi

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

  • Dam pracę
    Dam pracę w przedszkolu w Luboniu
  • Inne
    Poszukiwani świadkowie