Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Ilu nas jest? - list do redakcji [odpowiedź z UML]

Do naszej redakcji napisał Czytelnik, który zadał pytanie związane z liczbą mieszkańców zamieszkujacych miasto Luboń.

Wszystkie gminy ościenne nie mają problemu z podawaniem liczby mieszkańców. Jest to informacja podstawowa, dostępna na stronach internetowych, czy w Raportach o stanie gminy. Przykład Mosina : http://bip.mosina.pl/zasoby/files/urzad/raport_o_stanie_gminy_mosina_za_2019_rok.pdf
Proszę więc się z podzielić z mieszkańcami informacją, która nie powinna zostać zarezerwowana dla władz i podać aktualną liczbę mieszkańców i jak ona się zmieniała w ostatnich kilku latach. Wystarczy że Luboń obniża swą atrakcyjność inwestycyjną poprzez brak zagospodarowania przestrzennego na e-mapie, jako jedyna gmina w okolicy. Tak jak w przypadku niepodawania liczby mieszkańców jest to upór kilku osób, nieznajdujący logicznego uzasadnienia - pisze mieszkaniec.

List przekazalismy do Urzedu Miasta Luboń. Poniżej publikujemy odpowiedź.

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Luboń na stronie głównej (strona internetowa www.bip.lubon.pl) od wielu lat jest zamieszczana liczba mieszkańców miasta według stanu na koniec roku. Dane liczbowe podaje Wydział Spraw Obywatelskich tut. Urzędu na podstawie liczby osób zameldowanych zarówno na pobyt stały, jak i na pobyt czasowy. Liczba mieszkańców na koniec roku 2019 wynosiła 30 486 mieszkańców. Na koniec roku 2018 w mieście Luboń zameldowanych było 30 450 mieszkańców, na koniec roku 2017 liczba ta wynosiła 30 441 mieszkańców. W roku 2014 miasto Luboń przekroczyło liczbę 30 tys. mieszkańców.

UML

izi

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

  • Dam pracę
    Dam pracę w przedszkolu w Luboniu
  • Inne
    Poszukiwani świadkowie