Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Wykorzystywanie herbu miasta - list do redakcji [odpowiedź z UML]

Do naszej redakcji napisał Czytelnik, który zadał pytanie związane z wykorzystywaniem herbu miasta Luboń.

1.Ile osób lub podmiotów (poza instytucjami miejskimi) ma prawo do używania herbu miasta i tym samym ile osób lub podmiotów figuruje w rejestrze podmiotów używających herbu miasta?
2. Czy w w/w rejestrze jest Gazeta Lubońska?
3. Czy gazeta złożyła wniosek w tej sprawie?
http://bip.lubon.pl/subcontent.php?cms_id=488
4. Czy i jakie kroki prawne podejmuje Miasto Luboń w przypadku gdy osoby lub podmioty wykorzystują herb miasta bez zgody burmistrza? - pyta mieszkaniec.

Poniżej publikujemy odpowiedź jaką otrzymaliśmy z UML.

Szanowna Pani Izabello,
w odpowiedzi na zapytanie Czytelnika przesłane w dniu 3 sierpnia br. informuję:

Ad. 1. Rejestr podmiotów używających herb Miasta Luboń prowadzony jest w wersji elektronicznej od roku 2014. Rejestry z wcześniejszych lat, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, zostały zarchiwizowane, w związku z czym nie mamy do nich szybkiego dostępu. W celu uzyskania informacji z lat nieobjętych rejestrem elektronicznym prosimy o złożenie odrębnego zapytania. W w/w rejestrze elektronicznym znajduje się 11 podmiotów.
Herbem Miasta mogą posługiwać się również organizatorzy wydarzeń objętych honorowym patronatem Burmistrza Lubonia.
Ad. 2. Tak, Gazeta Lubońska jest wpisana do rejestru podmiotów używających herb Miasta.
Ad. 3. Tak, Gazeta Lubońska złożyła wniosek o wyrażenie zgody na używanie herbu miasta Luboń.
Ad. 4. W przypadku używania herbu bez zgody Burmistrza, Miasto Luboń wzywa na piśmie do natychmiastowego zaniechania wykorzystywania tego symbolu.

UML

izi

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

  • Dam pracę
    Dam pracę w przedszkolu w Luboniu
  • Inne
    Poszukiwani świadkowie