Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Problem z informacją o zagospodarowaniu przestrzennym - list do redakcji [odpowiedź z UML]

Do naszej redakcji napisał Czytelnik, który zwrócił uwagę na problem z informacją o zagospodarowaniu przestrzennym.

Korzystam z wielu gminnych systemów informacji przestrzennej opartych na współpracy ze spółką Geo-System. Poza Luboniem nigdy nie spotkałem się z sytuacją, że brakuje w nich zagospodarowania przestrzennego. Znowu ktoś postanowił nas cofnąć o jeden szczebel na drabinie ewolucji, ale nie wiem kto i w związku z tym mam pytania:
1. Po czyjej stronie leży przyczyna: Geo-Systemu, czy UM Luboń?
2. Czy luboński podatnik płaci za coś co jest niedostępne, a wszędzie indziej jest w standardzie?
3. W związku z tym że pytanie nr 1 było raczej retoryczne, to chciałbym spytać, który z zastępców burmistrz odpowiada za to, że znowu u nas czegoś nie ma, a być powinno?
W związku z niską odpornością na głupotę, proszę o rzeczową odpowiedź. Ja nie kupuję, jak radni, że za brak zapisów o ślepych miotach w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi, to wina Wojewody. Kit proszę zostawić dla osób, którzy nawet w liczbie 21 potrzebowaliby wielu kadencji, żeby to zauważyć... - pisze mieszkaniec.

Sprawę przekazaliśmy do Urzędu Miasta Luboń. Ponizej publikujemy odpowiedź. 

Odpowiadając na pytanie informujemy, że od 2014 roku prowadzone są prace mające na celu udostępnienie usługi przeglądania miejscowych planów miejscowych Miasta Luboń. W tym czasie w ramach działalności Stowarzyszenia Metropolia Poznań i dofinansowania uzyskanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna przeprowadzono konwersję obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do postaci cyfrowej. Wobec przekazania opracowanego materiału w 2016 roku, do którego zgłoszono szereg uwag co do jego jakości, udostępnienie szerszemu gronu użytkowników nie było pożądane. Natomiast już wtedy Stowarzyszenie Metropolia Poznań deklarowało o planach dalszych prac nad stworzeniem metropolitalnego geoportalu i w roku 2018 podjęto działania w tym zakresie. Od początku 2019 roku Miasto współpracuje z Metropolią Poznań oraz Starostwem Powiatowym dla powiatu poznańskiego, które będą realizować projekt Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej. W związku z oczekiwaniem na szczegóły i wytyczne co do treści cyfrowych wersji planów miejscowych, które miałyby zasilać taki geoportal, bezcelowym jest ponoszenie kosztów przez Miasto na prace i system, które mogłyby nie spełnić stawianych wymagań bądź dublować koszty koniecznych prac.
Nie bez znaczenia dla podjęcia decyzji o współpracy w tworzeniu miejskiego systemu informacji przestrzennej z zakresu tematyki planowania przestrzennego miały także trwające procedury zmiany planów miejscowych na względnie dużej powierzchni miasta. Zatem aktualizacja formatu danych (stare mpzp w wersjach analogowych lub nieprzystosowanych rastrów – których konwersja wpływa na cenę, zostały zastąpione wersjami cyfrowymi) poprzez wejście w życie nowo uchwalonych planów miejscowych pozwoli na obniżenie docelowych kosztów przygotowania materiałów i ich dostosowania do wymogów danego geoportalu.
Należy dodać, że każda funkcjonalność w lubońskim systemie informacji przestrzennej jest płatna i oprócz samego udostępnienia nowej usługi należy także doliczać koszty jej utrzymania i aktualizacji. Sama usługa jest pożądana, natomiast nie jest prawdą, że jest standardem i udostępniają ją jedynie wybrane gminy.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników i mając świadomość zapotrzebowania na taką usługę, chcąc możliwie ułatwić korzystanie z tego zakresu prawa miejscowego, na stronie www. bip.lubon.pl opublikowano odrębną zakładkę Prawo lokalne/plany miejscowe oraz w 2017 roku zamieszczono tam funkcjonalność „Znajdź plan”, która zawiera zasięgi poszczególnych obowiązujących planów miejscowych. Po wskazaniu obszaru objętego zainteresowaniem, pozwala ona przenieść użytkownika do konkretnej uchwały planu miejscowego. Należy podkreślić, że narzędzie do zostało opracowane przez Wydział Planowania, Rozwoju i Ochrony Środowiska i jest utrzymywane oraz aktualizowane bez żadnych kosztów.
Podsumowując Miasto aktywnie dąży do realizacji i udostępnienia użytkownikom jak największej ilości usług w Systemie Informacji Przestrzennej, w tym z zakresu planowania przestrzennego – szczególnie w postaci wektorowej umożliwiającej pozyskanie możliwie kompleksowych informacji o nieruchomościach. Każda z ofert specjalistycznych firm proponujących stworzenie dedykowanego geoportalu jest analizowana pod względem przydatności dla użytkowników, zarówno zewnętrznych jak i pracowników. Natomiast ze względów finansowych oraz wspomnianych wyżej prac nad Metropolitalnym System Informacji Przestrzennej w celu uniknięcia ponoszenia zbędnych kosztów, decyzja o podjęciu współpracy z konkretną firmą zapadnie, gdy poznamy więcej szczegółów. Pozwoli to na poprawę spójności systemu informacji przestrzennej w obszarze metropolitalnym, a tym samym zapewni lepszą efektywność funkcjonowania usług z zakresu zagospodarowania przestrzennego. Do tego czasu Miasto nadal będzie udostępniać narzędzie „Znajdź plan”, które ma pomagać użytkownikom w pozyskiwaniu wiedzy na temat planowania przestrzennego w Luboniu.

UML

izi

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

  • Inne
    Korepetycje z dojazdem do ucznia (na terenie Lubonia)