Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta

XXXII Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Luboń odbędzie się 8 maja (poniedziałek) 2017 roku o godzinie 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Luboń.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń.
5. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta Luboń
Teresa Zygmanowska

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl