Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

XX sesja Rady Miasta Luboń

XX sesja Rady Miasta Luboń odbędzie się 19 maja (czwartek) 2016 roku o godzinie 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2016-2026.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonych części pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Luboń.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji filii nr 2 Biblioteki Miejskiej w Luboniu.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu plaży miejskiej.
9. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015.
10. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
11. Informacja Burmistrz Miasta Luboń i Jej Zastępców o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Przyjęcie protokołu z sesji nr XIX/2016.
16. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta Luboń
Teresa Zygmanowska

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl