Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

XIX sesja Rady Miasta Luboń

XIX sesja Rady Miasta Luboń odbędzie się 21 kwietnia 2016 roku (czwartek) o godzinie 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta
Luboń na 2016 rok.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Luboń na lata 2016-2026.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Luboniu.
7. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w
okresie międzysesyjnym.
8. Informacja Burmistrz Miasta Luboń i Jej Zastępców o działaniach podejmowanych
w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10.Interpelacje i zapytania.
11.Wolne głosy i wnioski.
12.Przyjęcie protokołu z sesji nr XVIII/2016.
13.Zakończenie obrad.

Teresa Zygmanowska
Przewodnicząca Rady

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl