Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

XVIII sesja Rady Miasta Luboń

XVIII sesja Rady Miasta Luboń odbędzie się 17 marca (czwartek) 2016 roku o godzinie 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
3. Debata na temat bezpieczeństwa w mieście:
a) Sprawozdanie z działalności Policji za rok 2015.
b) Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2015.
c) Sprawozdanie z działalności OSP w Luboniu za rok 2015.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2015 rok.
5. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Luboniu za 2015 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały VI/24/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty skarbowej.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Luboń na rok 2016.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wpłaty do budżetu Miasta Luboń nadwyżki środków obrotowych Biura Majątku Komunalnego w Luboniu samorządowego zakładu budżetowego Miasta Luboń
9. Sprawozdania z bieżących prac komisji stałych Rady Miasta Luboń (za okres od stycznia do marca).
10.Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
11.Informacja Burmistrz Miasta Luboń i Jej Zastępców o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.
12.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13.Interpelacje i zapytania.
14.Wolne głosy i wnioski.
15.Przyjęcie protokołu z sesji nr XVII/2016.
16.Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta Luboń
Teresa Zygmanowska

 

fot.: 

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl