Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

XXII sesja Rady Miasta Luboń

XXII sesja Rady Miasta Luboń odbędzie się 21 lipca 2016 roku (czwartek) o godzinie 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta. 

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Luboń „Tereny po WPPZ” – etap I.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Mieście Luboń na lata 2016 – 2019.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu cmentarza komunalnego.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2016 rok.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Luboń na lata 2016-2026.
9. Przedstawienie dokumentu dotyczącego Głównych kierunków działania Straży Miejskiej Miasta Luboń na lata 2016-2019.
10. Sprawozdania Komisji stałych Rady z bieżących prac za okres od kwietnia do czerwca 2016r.
11. Informacja Burmistrz Miasta Luboń i Jej Zastępców o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXI/2016.
16. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta Luboń
Teresa Zygmanowska


Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl