Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

XI sesja Rady Miasta Luboń

XI sesja Rady Miasta Luboń odbędzie się 2 września (środa) 2015 roku o godzinie 18.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2015 rok.
4. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Burmistrz Miasta Luboń i Jej Zastępców o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
7. Interpelacje i zapytania.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Przyjęcie protokołu z sesji nr X/2015.
10. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta Luboń
Teresa Zygmanowska

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl