Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

X sesja Rady Miasta Luboń

23 lipca (czwartek) br. o godzinie 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Luboń odbedzie się X sesja Rady Miasta Luboń.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
3. Informacja na temat spółek Miasta Luboń.:
a) Sprawozdanie z działalności Losir Sp. z o.o. za rok 2014 i informacja na temat realizacji zadań w pierwszym półroczu 2015.
b) Przedsiębiorstwo Transportowe Translub Sp. z o.o. za rok 2014 i informacja na temat realizacji w pierwszym półroczu 2015.
c) Sprawozdanie z działalności Kom-Lub Sp. z o.o. za rok 2014” i informacja na temat realizacji zadań w pierwszym półroczu 2015.
d) Przybliżenie planowanych do wprowadzenia “Zasad nadzoru właścicielskiego w Mieście Luboń”.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zgłoszenia kandydata na etatowego członka kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2015 rok.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Luboń na lata 2015 – 2019.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z placów zabaw, placów gier oraz siłowni zewnętrznych zlokalizowanych na terenie Miasta Luboń.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/174/2013 Rady Miasta Luboń z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie podziału Miasta Luboń na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
10. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
11. Informacja Burmistrz Miasta Luboń i Jej Zastępców o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
13. Interpelacje i zapytania.
14. Wolne głosy i wnioski.
15. Przyjęcie protokołu z sesji nr IX/2015.
16. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta Luboń
Teresa Zygmanowska

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl