Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

XXI Mikołajkowy Turniej Szachowy dla dzieci

W dniu 6 grudnia 2014 roku rozegrany zostanie w Luboniu XXI Mikołajkowy Turniej Szachowy, w którym prawo udziału mają dzieci urodzone w 2002 roku i młodsze. Zapraszam w imieniu organizatorów do sal Biblioteki Miejskiej w Luboniu. Zgłoszenia do 4 grudnia br. do godziny 15.00.

1.PATRONAT MEDIALNY

      ● www.e-lubon.pl – gazeta internetowa

      ● WL

2. ORGANIZATORZY

       ● Biblioteka Miejska w Luboniu,

       ● Stowarzyszenie Po Pierwsze Luboń.

Turniej jest współfinansowany ze środków Urzędu Miasta w Luboniu.

3. MIEJSCE i TERMIN 

Turniej zostanie rozegrany w Galerii na Regale  Biblioteki Miejskiej w Luboniu, przy ul. Żabikowskiej 42, w sobotę 6 grudnia 2014 roku w godzinach od 10:00 do 14:00.

4. CEL TURNIEJU - popularyzacja szachów wśród mieszkańców Lubonia.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

Prawo udziału w turnieju mają miłośnicy „królewskiej gry” urodzeni w 2002 r. i młodsi, pod warunkiem terminowego zgłoszenia się na adres e-mail sędziego turnieju aquaatwzszach [dot] poznan [dot] pl lub telefonicznie pod nr telefonu 605 692 492, do dnia 4.12.2014 r. do godz. 15:00. Ilość miejsc jest ograniczona; zgłoszenie chęci gry w turnieju po tym terminie nie daje gwarancji udziału. Przyjęcie do turnieju będzie możliwe tylko pod warunkiem posiadania przez organizatorów dostatecznej ilości sprzętu szachowego i miejsc w sali gry. 

Decyzja o zamknięciu listy startowej należy do kompetencji Sędziego Głównego.

Uczestników turnieju nie obowiązuje opłata startowa.

6. SYSTEM ROZGRYWEK, SPRZĘT DO GRY

Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim na dystansie 6 rund; tempo gry P’15, tj. po 15 minut na całą partię dla każdego z partnerów. Kojarzenie par i ocena wyników - komputerowe. Obowiązują przepisy Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE) i Polskiego Związku Szachowego dla szachów szybkich, które przypomni przed rozpoczęciem rozgrywek Janusz Woda - sędzia klasy międzynarodowej. Sprzęt do gry oraz napoje i słodki poczęstunek zapewniają organizatorzy turnieju.

7. HARMONOGRAM IMPREZY   

     ● godz. 9:15 - 9:45 – weryfikacja uczestników i ewentualne uzupełnienie list startowych, 

     ● godz. 9:50 - uroczyste otwarcie turnieju,

     ● godz. 10:00 ~ 13:30 – rundy I - VI, 

     ● ok. godz. 13:45 - uroczyste zakończenie turnieju. 

8. KLASYFIKACJE UCZESTNIKÓW   

Wszyscy uczestnicy, niezależnie od wieku i płci, zagrają w jednej grupie turniejowej, a po zakończeniu zostaną sklasyfikowani oddzielnie w dwóch grupach wiekowych – ogólnej i do lat 9. Miejsca uczestników zostaną ustalone na podstawie następujących, kolejno stosowanych kryteriów oceny:

● suma zdobytych punktów (wygrana 1, remis 0,5, przegrana 0 pkt.),

● wartościowanie średnie Buchholza,

● wartościowanie pełne Buchholza,

● wynik bezpośredniego pojedynku,

● ocena rankingowa.

9. NAGRODY

Najlepsi uczestnicy turnieju otrzymają medale, dyplomy i upominki rzeczowe.

10. USTALENIA KOŃCOWE

● Uczestnicy spóźnieni, którzy zgłoszą się w sali gry po godz. 9:45, zostaną włączeni do turnieju od II rundy, jeśli będą wolne miejsca przy stolikach,

● Interpretacja regulaminu należy do wyłącznej kompetencji Sędziego Głównego.   

Z A P R A S Z A M Y

Janusz Woda

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl