Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Sesje Rady Miasta

XXIV sesja Rady Miasta Luboń

XXIV sesja Rady Miasta Luboń odbędzie się 27 września 2012 roku o godzinie 16.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Czytaj dalej

XXIII sesja Rady Miasta Luboń

XXIII sesja Rady Miasta Luboń odbędzie się 26 lipca 2012 roku o godz. 16.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Czytaj dalej

XXII sesja Rady Miasta Luboń

XXII sesja Rady Miasta Luboń odbędzie się 21 czerwca 2012 roku o godz. 16.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Czytaj dalej

Porządek obrad XXI sesji Rady Miasta Luboń

W dniu 31 maja 2012 roku o godzinie 16.30 odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta XXI sesja Rady Miasta Luboń. Czytaj dalej

XX sesja Rady Miasta Luboń

W dniu 26 kwietnia 2012 roku o godzinie 16.30 odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta XX sesja Rady Miasta Luboń. Czytaj dalej

XIX sesja Rady Miasta Luboń

Stadion przy ulicy Rzecznej w Luboniu

Sesja rozpoczęła się od sprawozdania za rok 2011 Komendanta KP Luboń podkom. Roberta Przyjemskiego. Komendant zwrócił uwagę, że liczba zgłoszonych przęstepstw w kategorii 17x7 (kradzież, kradzież z włamaniem, rozboje, bójki, pobicia, uszkodzenia mienia) w roku 2011 wzrosła z 312 (rok 2010) na 330:

*kradzież - 196 (217)
*kradzież pojazdu - 49 (53)
*włamania - 55 (37)
*rozboje - 5 (2)
*bójki i pobicia - 5 (1)
*uszkodzenie mienia - 69 (55)

w nawiasach stan z 2010. Czytaj dalej

XIX sesja Rady Miasta Luboń - zmiana porządku obrad

W dniu 29 marca 2012 roku o godzinie 16.30 odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta XIX sesja Rady Miasta Luboń. Czytaj dalej

XVIII sesja Rady Miasta Luboń

Na zaproszenie przewodniczącego Rady Miasta Luboń Marka Samulczyka na sesję przybyła najbliższa rodzina śp. Włodzimierza Kaczmarka. Na początku sesji żona zmarłego odebrała przyznany mu pośmiertnie Medal "Zasłużony dla Miasta Luboń". Czytaj dalej

XVIII sesja Rady Miasta Luboń

W dniu 1 marca 2012 roku o godzinie 16.30 odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Miasta XVIII sesja Rady Miasta Luboń. Czytaj dalej

Budżet został przyjęty

Budżet na 2012 rok przyjęli radni podczas ostatniej sesji Rady Miasta Luboń. 16 radnych było "za" budżetem, 1 radny "przeciw", a 3 radnych wstrzymało się od głosu. W czasie sesji poruszony został temat projektu ulicy Wschodniej i Jana Pawła II. Koszt projektu to 200 tysięcy złotych. Burmistrz stwierdził, iż nie ma 100% pewności czy uda się wybudować ulicę Wschodnią, ale bez kosztorysu nic nie da się zrobić. Dodał, że z drogi tej korzysta 4-5 tysięcy mieszkańców i staje się ona powoli jedną z najważniejszych ulic w mieście, która wymaga budowy. Czytaj dalej

Strony

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl