Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Sesje Rady Miasta

XLI sesja Rady Miasta Luboń

XLI sesja Rady Miasta Luboń odbędzie się 27 stycznia 2014 roku o godzinie 16.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Czytaj dalej

XL sesja Rady Miasta Luboń

XL sesji Rady Miasta Luboń odbędzie się 19 grudnia 2013 roku o godzinie 16.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Czytaj dalej

XXXVI sesja Rady Miasta Luboń

XXXVI sesja Rady Miasta Luboń odbędzie się 26 września 2013 roku o godzinie 16.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Czytaj dalej

XXXIV sesja Rady Miasta Luboń

XXXIV sesja Rady Miasta Luboń, odbędzie się 11 lipca 2013 roku o godzinie 16.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Czytaj dalej

XXXI sesja Rady Miasta Luboń

XXXI sesja Rady Miasta Luboń odbędzie się 25 kwietnia 2013 roku o godzinie 16.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Czytaj dalej

XXIX sesja Rady Miasta Luboń

XXIX sesja Rady Miasta Luboń odbędzie się 7 marca 2013 roku o godzinie 16.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Czytaj dalej

XXVII sesja Rady Miasta Luboń

XXVII sesja Rady Miasta Luboń odbędzie się 18 grudnia 2012 roku o godzinie 16.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Czytaj dalej

Nie wszystkie podatki w górę

W czasie ostatniej sesji Rady Miasta Luboń radni debatowali nad podatkami. Radni podjęli decyzję, że nie będą podnosić podatku od budynków mieszkalnych. Podatek od budynków mieszkalnych pozostanie na takim samym poziomie jak w roku 2012, czyli 0,70 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. 11 radnych głosowało "za" pozostawieniem obecnej opłaty, 1 głos był wstrzymujący (Katarzyna Frąckowiak), 8 głosów było "przeciw" (Jakub Bielawski, Adam Dworaczyk, Anna Stankowiak-Bożełko, Janusz Dagoń, Magdalena Nyćkowiak-Filusz, Ewa Rogowicz, Andrzej Okupniak, Lechosław Kędra). Czytaj dalej

XXVI sesja Rady Miasta Luboń - porządek obrad

XXVI sesja Rady Miasta Luboń odbędzie się 29 listopada 2012 roku o godzinie 16.30 w sali sesyjnej Urzędu Miasta. Czytaj dalej

Nowe okręgi wyborcze

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku, Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889), art. 418 § 1 i art. 419 § 2 i 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) oraz art. 17 pkt 2 - ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Rada Miasta Luboń na ostatniej sesji dokonała podziału Miasta Luboń na 21 jednomandatowych okręgów wyborczych oraz ustaliła ich granice i numery. Czytaj dalej

Strony

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl