Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Luboń

Termin płatności za śmieci

Treść pytania: 

Jedną z przyczyn wystąpienia z Selektu było nieprzestrzeganie prawa przez Związek. Tymczasem teraz z uporem godnym lepszej sprawy UM podaje błędną informację o terminach płatności. Za nim powtarzają ją lubońskie media min.
E-luboń.pl. Obecnie obowiązuje uchwała 102 z terminem płatności do 15 każdego miesiąca. Na jakiej podstawie prawnej
(w komunikacie brak)opiera się ta informacja?Proszę o przytoczenie numeru i treści uchwały.
Mamy prawo oczekiwac,że informacje na oficjalnej stronie Miasta opierają się na konkretnych przepisach prawnych a nie
są to wiadomości z magla.

Data przekazania: 

2013-08-05

Data odpowiedzi: 

2013-10-09

Odpowiedź: 

Informacje na temat nowego systemu gospodarki odpadami na stronie Urzędu Miasta Luboń są zamieszczane w porozumieniu ze Związkiem Międzygminnym “Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” który odpowiada za organizacje systemu.
Natomiast jeżeli chodzi o sytuację opisaną w pytaniu 8c dotyczącym Uchwały Nr 115/XLV/2013 z dnia 11 lipca 2013 roku, została ona uchylona przez RIO, co wymagało ponownego jej przyjęcia przez Zgromadzenie Związku. Dlatego też na kolejnym posiedzeniu w dniu 29.08.2013r. została podjęta uchwała nr 116/XLVI/2013 wprowadzająca zmiany w uchwale nr 102/XLII/2012 z 11.12.2012r. W całej sprawie w naszej ocenie nie było złej woli. Od samego początku wszyscy Członkowie Zgromadzenie wiedzieli, co będzie poddane głosowaniu.

Błąd w uchwale można było poprawić wyłącznie nową uchwało, co też zrobiono. Nie skutkował on też pogorszeniem sytuacji finansowej Związku. Analiza finansowa wydatków i dochodów przedstawiona na Zgromadzeniu pozwala spokojnie zająć się kolejnymi zadaniami m.in. nowymi przetargami, korektami regulaminu itp. Luboń od 1 stycznia 2014 będzie zajmował się tym samodzielnie.

Dzielnica: 

Zieleń ul. Konarzewskiego

Treść pytania: 

Dzień dobryCzy przy okazji planowanych nasadzeń przy ul. Konarzewskiego zostanie również urządzona zieleń ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego?Czy w nowym centrum powstanie jakiś orlik lub inny podobny obiekt sportowy??

Data przekazania: 

2013-08-05

Data odpowiedzi: 

2013-10-09

Odpowiedź: 

Zieleń zaprojektowana zgodnie z planem miejscowym pojawi się w rejonie ul. Konarzewskiego po zaprojektowaniu i wybudowaniu ulic. Jeśli zaś chodzi o obiekt sportowy mamy wniosek złożony przez radną Małgorzatę Matysiak ws zmiany zagospodarowania przestrzennego i zmianę funkcji terenu miejskiego z możliwością budowy na działce miejskiej placu zabaw.

Dzielnica: 

Budowa ulicy Wschodniej i Jana Pawła

Treść pytania: 

WitamCzy w związku z budową powyższych ulic zostaną również wymienione zbyt małe rury od deszczówki w ciągu ulicy Konarzewskiego?

Data przekazania: 

2013-08-05

Data odpowiedzi: 

2013-10-14

Odpowiedź: 

 MIASTO NIE UDZIELIŁO ODPOWIEDZI NA POWYŻSZE PYTANIE DO CHWILI OBECNEJ.

Dzielnica: 

Szkoła

Treść pytania: 

WitamW związku z przedstawioną prognozą wzrostu dzieci w wieku szkolnym mam pytanie:Czy miasto planuje budowę nowej szkoły?(w planach miejscowych jesli dobrze kojaze jest mowa o dwóch)Biorąc pod uwagę czas jaki zajmuje wykonannie takiej inwestycji, oraz fakt iż dzieci chodzą już na 2 zmiany czy grozi nam brak miejsc w szkołach?

Data przekazania: 

2013-08-05

Data odpowiedzi: 

2013-10-09

Odpowiedź: 

Trudno odnieść się do cytowanej prognozy wzrostu dzieci w wieku szkolnym gdyż miasto takiej prognozy nie opublikowało. Natomiast przy uwzględnieniu silnej presji migracyjnej jak również wysokiego przyrostu naturalnego w Luboniu miasto sukcesywnie podnosi liczbę miejsc w przedszkolach i opracowuje kompleksowe rozwiązania w tym zakresie. Nie możemy nie planować budowy nowej szkoły. Przymiarki budżetowe w tym temacie trwają. Najpewniej będzie to rozbudowa SP nr 1.

Dzielnica: 

Kto zapłaci za buble biletomaty w autobusach Translubu .

Treść pytania: 

Luboń zakupił 6 biletomatów niepełnosprawnych ( nie mają "taryfy" czyli biletów 10 przystankowych i wielu innych potrzebnych do podróżowania nie tylko w Lubniu ale i Poznaniu )
nie mają też opcji dla obcokrajowców czyli języka angielskiego czy niemieckiego ( są tylko nieczynne przyciski ) - to chyba kolejny skandal .....
Zaprogramowanie jednego biletu to koszt około 5 000 z ł  napisał w odpowiedzi Piotr Lepiesza .
Kto stoi za zakupem tego bubla .....i dlaczego w Luboniu jest tylko jeden biletomat ZTM ?

Data przekazania: 

2013-08-05

Data odpowiedzi: 

2013-10-09

Odpowiedź: 

W nawiązaniu do pytania ws biletomatów odpowiedzi udzielił p. Zbigniew Bernat dyrektor Translub.
1) Biletomaty mają bilety 10-cio przystankowe na strefę ABC
2) Przygotowanie taryfy to 5.000 zł (p.Lepiesza pisał ze to koszt 1.200 Euro a nie 5.000 zł) ale jest to koszt jednorazowy a nie na każdy automat,
3) W Luboniu są 2 biletomaty stacjonarne ZTM.
Opracowanie taryfy zleca ZTM

Dzielnica: 

Rewolucja śmieciowa

Treść pytania: 

Jak to jest, że w ulotce, którą znalazłam wczoraj w skrzynce pocztowej jest napisane, że dostaniemy po 2 worki każdego rodzaju a dostaliśmy po 1? Mieszka u nas 6 osób i będzie to zapełnione raz dwa! I gdzie mamy potem wkładać te śmieci?

Data przekazania: 

2013-07-08

Data odpowiedzi: 

2013-07-30

Odpowiedź: 

Powód dostarczenia jednego zamiast dwu worków jest prosty. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umów sfinalizowane zostało przez Związek SELEKT dopiero 01.07.2013, w związku z czym KOM-LUB nie miał czasu na wzorowe przygotowanie się do przejęcia jako podwykonawca wszystkich obowiązków. Z drugiej strony przed terminem wdrożenia nowej ustawy o utrzymaniu czystości na rynku zabrakło zarówno worków jak i pojemników na odpady. Firma KOM-LUB z pewnością to niedociągnięcie naprawi.

UML

Dzielnica: 

Odpady zielone

Treść pytania: 

WitamPanie Burmistrzu w nawiązniu do informacji zmieszczonej na stronie urzędu miasta dotyczącej zakazu spalania odpadów zielonych proszę o podanie, który artykuł z ustawy dz.u. z 2012r. poz. 391 z późn. zm mówi o powyższym zakazie. Jako osoba posiadająca ogród nie wyobrażam sobie kompostowania tak dużych ilości powstających odpadów. Czy w związku z powyższym zakazem od 1 lipca 2013 roku firma odpierająca odpady na terenie miasta będzie odbierać również odpady zielone w nielimitowanych ilościach? W jaki sposób ma odbywać się odbiór chociażby gałęźi od żywopłotu niemieszczących się  kubłach?

Data przekazania: 

2013-07-08

Informacja dodatkowa o przekazania: 

 

Data odpowiedzi: 

2013-07-30

Odpowiedź: 

Odpowiadając na Pani pytanie dotyczące możliwości spalania odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji ogrodów, informuję:

 • obowiązujący do niedawna Regulamin utrzymania czystości w § 4. mówił, iż na terenie miasta, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się spalania jakichkolwiek odpadów komunalnych na terenie otwartym, w pojemnikach oraz w piecach nie przeznaczonych do tego celu; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych; dopuszcza się również spalanie, na wolnym powietrzu, suszu ogrodowego i gałęzi w dwóch okresach tj. od 15 lutego do 15 kwietnia oraz od 1 października do 15 listopada;
 • aktualnie obowiązujący, uchwalony przez Związek SELEKT, Regulamin przewiduje, zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy a utrzymaniu czystości, selektywne zbieranie i odbiór odpadów zielonych;
 • z kolei zapis art. 31 ust.7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach, mówi iż dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania;
 • w tym kontekście podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości powinien odebrać wszystkie i przekazać do kompostowni;
 • problem jednak w tym, że obsługująca nas instalacja zlokalizowana w Piotrowie Pierwszym dopiero inwestuje w budowę kompostowni, która ma być zakończona do końca roku 2014; W tej sytuacji Związek ogłaszając przetarg nie zobowiązywał przedsiębiorców do selektywnego odbioru odpadów zielonych;
 • wniosek stąd płynie taki, że do końca przyszłego roku nie jest możliwe przestrzeganie w pełni zapisów regulaminy i rozwiązaniem problemu jest kompostowanie odpadów zielonych i wykorzystanie ich na własnych użytek lub, gdy takich możliwości właściciel nie posiada, spalanie;
 • pamiętać jednak należy przy tym o przestrzeganiu zasad współżycia społecznego i czynić to w sposób, który nie będzie uciążliwy dla sąsiadów i nie będzie powodował konfliktów na tym tle.

UML

Dzielnica: 

Panie Burmistrzu błagam, proszę coś zrobić......

Treść pytania: 

Nie jestem mieszkanką Lubonia, ale mam córkę, która ze swoja rodzinka mieszka w Luboniu, wiec często jestem ich gościem,spędzamy dużo czasu na spacerach z ich małymi dziecmi, mam takie pytanie dlaczego w mieście nie mozna postawić ławeczek, by mozna było  odpocząc,  brakuje również  koszy na śmieci, dochodze do jednego wniosku brak dobrego gospodarza w tym mieście. Na nowych osiedlach brakuje dróg asfaltowych, drogi wysypane piachem, z którego bardzo się kurzy, jak długo mozna czekac na dobre dojazdy do swoich mieszkań?
Pozdrawiam, Ela

Data przekazania: 

2013-07-08

Informacja dodatkowa o przekazania: 

 

Data odpowiedzi: 

2013-07-30

Odpowiedź: 

Pani Elu,
dokładamy wszelkich możliwych starań poprawiających estetykę miasta. W tym celu w bieżącym roku Wydział Spraw Komunalnych Urzędu Miasta Luboń zakupił 8 sztuk nowych ławek z kolekcji “WENECJA” (3 sztuki z oparciami, 5 sztuk bez oparć). Ławki z oparciami zostały rozstawione wzdłuż głównej alei spacerowej na pl. Bojanowskiego, a 5 sztuk ławek bez oparć zamontowano dookoła placu. Poprzednio zamontowane na pl. E Bojanowskiego ławki zostaną przeniesione na inne tereny miejskie Lubonia. Niestety nie wszyscy mieszkańcy Lubonia potrafią uszanować nowo zakupione ławki np. ostatnio ławki znajdujące się wzdłuż ścieżki rowerowej przy Kocich Dołach zostały połamane i podpalone. Jeśli chodzi o kwestie koszy ulicznych to zakupiono w bieżącym roku również kolekcji “WENECJA” 3 sztuki koszy ulicznych. Jeden z nich ustawiono już przed siedzibą urzędu, a pozostałe w najbliższym czasie zastąpią betonowe kosze umieszczone przy alei spacerowej na pl. Bojanowskiego. Poprzednio zamontowane na pl. E Bojanowskiego betonowe kosze zostaną przeniesione na inne tereny miejskie. Należy zaznaczyć, że Miasto Luboń ponosi bardzo duże koszty wymiany lub naprawy koszy ulicznych. Przykładowo w miesiącu czerwcu bieżącego roku wymieniono 19 sztuk koszy ulicznych, które zostały zniszczone przez wandali. W pierwszym półroczu 2013 roku wymieniono 67 koszy ulicznych zniszczonych przez wandali. W trakcie roku na bieżąco podejmowane są decyzje o ewentualnym dostawieniu koszy ulicznych w miejscach, gdzie zajdzie taka potrzeba. Jeżeli prześle nam Pani swój adres domowy (proszę go podesłać na [email protected]) to chętnie prześlemy Pani mapę miasta ze wskazanymi miejscami do rekreacji i spokojnego spacerowania. Luboń ma wiele
takich terenów. Zapraszamy również do skorzystania z miejskiej oferty kulturalnej, którą przygotowujemy dla wszystkich mieszkańców oraz z myślą o tych, którzy od niedawna u nas mieszkają. Bogatą ofertę przygotowują biblioteka miejska, ośrodek kultury, ośrodek sportu i rekreacji, liczne stowarzyszenia czy też Luboński Uniwersytet III Wieku. Co do dróg: prosimy o cierpliwość: prace projektowe trwają. Pan Burmistrz prosił również Prezesa OSP aby w największe upały ok godz. 19:00 utworzyć ,,kurtyny wodne”, które mamy nadzieję zminimalizują uciążliwości kurzu na tych ulicach.

UML

Dzielnica: 

boisko SP3 - nasza młodzież

Treść pytania: 

w maju zeszłego roku zadałem pytanie na temat problemów po zmierzchu na boisku szkolnym. W odpowiedzi obiecano, że przekazano szkole dodatkowe środki na monitoring i oświetlenie oraz, że zostaną wzmocnione kontrole policji i straży miejskiej. Niestety o ile jakaś kamera sie pojawiła i boisko jest oświetlone to patroli jakoś nie widać. Straży miejskiej nie widziałem ani razu, patrole policji pojawiają się na wezwania ale niestety po długim czasie. Np. wczoraj było wezwanie policji w związku z uprawianiem sexu grupowego przez naszą mlodzież na boisku szkolnym i policja na pierwsze wezwanie odpowiedziała, że nie przyjadą gdyż nie mają wolnego radiowozu. Sytuacja pogarsza się z roku na rok. Ciężko jest znosić wulgarne słownictwo dobiegające z boiska późno w nocy jak też okropny dźwięk siatek metalowych okalających boisko w momencie gdy uderza o nie piłka. Pytanie: czy miasto, szkoła, straż miejska, policja zamierzają cokolwiek coś z tym zrobić? Po prosty robi sie coraz bardziej niebezpiecznie w tej części Lubonia. Dzieciaki po 22 piją piwo, palą papierosy, uprawiają sex i wulgarnie się zachowują i to wszystko na boisku szkolnym! Ciekaw tez jestem czy założony monitoring chroni przed czymkolwiek? I czy jest przez kogoś wykorzystywany...

Data przekazania: 

2013-07-08

Informacja dodatkowa o przekazania: 

 

Data odpowiedzi: 

2013-07-30

Odpowiedź: 

Uprzejmie dziękujemy za zgłoszenie związane z troską o bezpieczeństwo i porządek również w tej części miasta. Straż Miejska Miasta Luboń, Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 3 jak również Komendant Komisariatu Policji w Luboniu zostali przez nas poinformowani o Pańskiej interwencji. Od czasu zamontowania monitoringu ilość zdarzeń określanych jako niebezpieczne zmniejszyła się. Zmniejszyła się również skala dewastacji. Policja jak i Straż Miejska podczas ostatniego spotkania Komisji Organizacyjno-Prawnej poświęconej sporządzeniu dla naszego miasta mapy obszarów interwencyjnych, poinformowały Państwa radnych o podejmowanych działaniach doraźnych. W ostatnim czasie nałożono dwa mandaty za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Nie mamy jednak żadnych potwierdzeń jakoby w tym miejscu dochodziło do zdarzeń kwalifikowanych jako wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej. Dyrekcja Szkoły zapewnia również, że boisko jest sprzątane w roku szkolnym codziennie ok godz. 7:30. Zwracamy również uwagę na fakt, że każde dziecko ma swojego rodzica, bądź innego opiekuna, który powinien się zainteresować gdzie podopieczny przebywa i w jaki sposób spędza wolny czas w każdej porze dnia. Służby nie są w stanie wyręczyć opiekunów w tych obowiązkach. Dołożą jednak wszelkich przewidzianych prawem starań, aby pozostali mieszkańcy m.in. sąsiadujący z boiskiem w godzinach 22- 6 mieli zapewniony spokój. Jeżeli zdarzenia, o których napisał mieszkaniec mają miejsce W weekendy w godzinach wieczornych i nocnych prosimy o telefon do Straży Miejskiej 61 8311986. Jeżeli zaś ma to miejsce w tygodniu po godzinie 22:00 to proszę telefonować na Komisariat Policji w Luboniu.
UML

Dzielnica: 

Zimowe parkowanie

Treść pytania: 

Dlaczego Straż Miejska nie reaguje w sprawie nieprawidłowego parkowania przy wzgórzu Jana Pawła II od strony Ronda Żabikowskiego? Od momentu, gdy spadł śnieg, codziennie wjeżdża i parkuje tam kilkanaście jeśli nie kilkadziesiąt pojazdów. Niszczą ścieżki i zieleń (pomimo, że są one zasypane śniegiem) ale najważniejsze, że powodują zagrożenie dla osób chodzących po parku oraz podczas wjazdu/wyjazdu na rondo.
Parking znajduje się przecież w drugiej części Wzgórza i dotrzeć można do niego od strony ul. Unijnej. Mieszkańcom zapewne nie chce się chodzić "taki kawał" i to powoduje nieprawidłowe parkowanie. Jednak Straż Miejska, o ile wiadomo, została powołana do pilnowania porządku ale nie wypełnia swoich obowiązków w tym zakresie.

Data przekazania: 

2012-12-10

Informacja dodatkowa o przekazania: 

 

Data odpowiedzi: 

2013-01-15

Odpowiedź: 

Uprzejmie informuję, że w dniu 10 grudnia 2012 roku przekazałem Krzysztofowi Guźniczakowi, odpowiedzialnemu za ten rejon w Luboniu strażnikowi, informację na temat zgłaszanych pocztą elektroniczną nieprawidłowości z prośbą o wzmożenie wysiłków celem eliminowania zatrzymania i postoju na Kopcu Papieskim od strony Ronda Żabikowskiego. Przeprowadził on szereg kontroli tego miejsca pouczając niewłaściwie parkujących kierowców.

Ponieważ rozpoczął się okres wakacji zimowych, a warunki naturalne powodują iż miejsce to stało się „stokiem saneczkowym” dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta. W dniu 15 stycznia wystąpię o Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Luboń o zabezpieczenie większej ilości miejsc parkingowych w obrębie Kopca, który jest popularnym miejscem rekreacji dla mieszkańców Lubonia.

Z poważaniem

Komendant Straży Miejskiej Miasta Luboń
Paweł Dybczyński

Dzielnica: 

Strony

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

 • Dam pracę
  Dam pracę w przedszkolu w Luboniu
 • Inne
  Poszukiwani świadkowie