Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Luboń

Sobieskiego/Fabryczna + F-16

Treść pytania: 

1. Po serii wypadków na skrzyżowaniu Sobieskiego/Fabryczna przeprogramowano sygnalizację oraz padła zapowiedź monitoringu dot. przejazdu na czerwonym świetle. Biorąc pod uwagę że przelot na „późnym żółtym” jest tam na porządku dziennym również w wykonaniu kierowców ZTM czy jest szansa w końcu na zrobienie z tym porządku?
2. Przy okazji ostatniego Aerofestivalu piloci z Krzesin dokonali wolnego przelotu nad Ławicą. Niska prędkość była spowodowana chęcią uniknięcia nadmiernego hałasu nad tamtym rejonem. To kuriozum gratisowo daję Pani Burmistrz do ręki jako argument w dyskusji z wojskiem.

Data przekazania: 

2015-08-28

Data odpowiedzi: 

2015-09-22

Odpowiedź: 

Dzień dobry, w odpowiedzi na e-mail w sprawie montażu monitoringu na skrzyżowaniu ulic Jana III Sobieskiego i Fabrycznej informuję, iż w miarę możliwości budżetowych na lubońskich skrzyżowaniach sukcesywnie wprowadzany będzie monitoring. We wrześniu br. kamery wprowadzone zostały na skrzyżowaniu ulic Unijna/Kościuszki/Poniatowskiego. W roku 2016 planujemy zastosować takie rozwiązanie również na skrzyżowaniu Żabikowska/Powstańców Wielkopolskich. Uwagi odnośnie przejeżdżania na czerwonym świetle należy kierować do Policji i Straży Miejskiej jako służb odpowiedzialnych za przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. 

UML

Dzielnica: 

Straż Miejska

Treść pytania: 

1. Czytelnicy e-lubon.pl prawie 8 miesięcy czekali na informację komendanta SM na temat ilości ukaranych kierowców za nieprawidłowe parkowanie. Odpowiedź którą otrzymaliśmy: „Za wykroczenia drogowe w roku 2014 ukaraliśmy grzywnami mandatowymi, lub pouczeniem 1044 osoby. Pieniądze zaś za wystawione przez strażników mandaty karne są wpłacane na konto Urzędu Miasta Luboń a ich ewidencją i egzekucją zajmuje się Wydział Opłat i Podatków” tłumaczy „wolną amerykankę” która panuje na ulicach Lubonia. Wnioskuję z tego, że komendant prawdopodobnie nie prowadzi statystyk dot. wystawianych mandatów. Poraża również ilość grzywien wystawionych przez 10 strażników w ciągu roku.
2. 25.08.2015 o godz. 10.56 zgłosiłem SM fakt całkowitego zastawienia chodnika oraz zasłonięcia wyjazdu z Akacjowej w Sobieskiego przez samochód dostawczy. Patrol pojawił się po ok. 10 min jednak interwencja odbyła się bez wysiadania z pojazdu (telefonicznie?). Chciałbym uzyskać informację dlaczego odstąpiono od ukarania kierowcy grzywną w sytuacji realnego zagrożenia bezpieczeństwa i ewidentnego złamania wielu przepisów?
3. Proszę o informację jaki jest roczny koszt utrzymania SM w stosunku do jej skuteczności. I nie chodzi o wizerunek ale o wymierne wpływy np. z mandatów za porządki/ kontrole prędkości itd. Czy w związku z tym że straże będą pozbawione uprawnień do korzystania z fotoradarów jest rozważana likwidacja tej formacji w Luboniu?
4. Za miesiąc czerwiec i lipiec komendant SM chwali się kontrolami przyłączy kanalizacyjnych. Chciałbym się dowiedzieć na czym one polegały? Obstawiam się, że na wezwaniu do siedziby właściciela nieruchomości z kompletem dokumentów a nie na bezpośredniej kontroli.

Data przekazania: 

2015-08-27

Data odpowiedzi: 

2015-09-11

Odpowiedź: 

 

Szanowna Pani Redaktor,

Ustawa o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz.U. 1997 Nr 123 poz. 779 z późn. zm.) w sposób precyzyjny określa, kto sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem tej formacji. Zgodnie więc z zapisami art. 9:

1. Nadzór nad działalnością straży sprawuje wójt, burmistrz (prezydent miasta).

2. Nadzór nad działalnością straży w zakresie:

1) wykonywania uprawnień, o których mowa w art. 12,

2) użycia broni palnej oraz środków przymusu bezpośredniego,

3) ewidencji, o której mowa w art. 9a ust. 1 - sprawuje wojewoda przy pomocy komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji działającego wjego imieniu.

Mogę więc uspokoić iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 2013 r. poz.639 w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży systematycznie prowadzona jest ewidencja między innymi, wszystkich podjętych działań i interwencji przez strażników „ jak również wykroczeń popełnionych na terenie naszego miasta. Oczywiste jest również iż grzywny mandatowe, jako druki ścisłego zarachowania są nie tylko ewidencjonowane i przekazywane do stosownego wydziału Urzędu Miasta, ale również rozliczane z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu.

Corocznie składam także szczegółowe sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej Miasta Luboń najpierw właściwym komisjom Rady Miasta, a następnie podczas sesji wszystkim radnym. Należy podkreślić także i to, że obowiązują nas przepisy związane ze specyfiką wykonywanej pracy, a więc choćby prowadzenie, podobnie jak funkcjonariuszy Policji, notatników służbowych, które zawierają szczegółowy opis wykonywanych czynności podczas każdego dnia pracy, jak i .„urzędnicze" przepisy, między innymi te zawarte w Instrukcji Kancelaryjnej.

Ocena pracy strażników, tylko na podstawie ilości nałożonych mandatów karnych, jest w moim odczuciu bardzo powierzchowna, niepełna i nie oddająca istoty pracy tej formacji.

Czy można powiedzieć, iż funkcjonariusze Komisariatu Policji w Łuboniu, których stan etatowy wynosi 38, a którzy nałożyli na przykład w roku 2014 nie tylko w przeliczeniu na jednego funkcjonariusza, mniej grzywien mandatowych, nieefektywnie pracują?

Cały wachlarz działań prewencyjnych, profilaktycznych, wychowawczych, kontrolnych, czy pomocniczych wobec jednostek samorządowych i nie tylko wykonywanych przez Straż Miejską przemawia za tym, iż należy ewentualną ocenę oprzeć na kompleksowej, całościowej analizie pracy. Kończąc tą myśl, pragnę wspomnieć o zapisie zawartym w art.41 Kodeksu Wykroczeń: „W stosunku do sprawcy czynu można poprzestać na zastosowaniu pouczenia, zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu lub na zastosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego". Bywa bowiem tak, choć oczywiście nie zawsze, że pouczenie sprawcy wykroczenia jest właściwszym i skuteczniejszym środkiem w ocenie funkcjonariusza niż karanie grzywną mandatową.

Jednak żadna formacja dbająca o ład, porządek czy bezpieczeństwo bez współpracy i pomocy ze strony mieszkańców nie osiągnie zamierzonych efektów. Dlatego zawsze zwracamy się do mieszkańców naszego miasta o zgłaszanie nam zauważonych nieprawidłowości. Między innymi był to jeden z celów prowadzonych przez władze miasta spotkań z mieszkańcami Lubonia na których także byli strażnicy miejscy.

W kwestii zgłaszanej przez Czytelnika interwencji pozwolę sobie na przedstawienie fragmentów notatki służbowej sporządzonej przez funkcjonariuszy, którzy ją podjęli.

„W dniu 25.08.2015 r. około godziny 11.00 otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu u zbiegu ulic Sobieskiego i Akacjowej. Natychmiast udaliśmy się na miejsce. Informacja potwierdziła się, na chodniku stał samochód dostawczy marki Mercedes o nr rej. FGW(.....) w sposób utrudniający widoczność pojazdom wyjeżdżającym z ulicy Akacjowej w Sobieskiego. W drodze na tą interwencję otrzymaliśmy również informację o dwóch agresywnych psach rasy owczarek niemiecki biegających po ulicy Nowiny. Ponieważ w pobliżu samochodu nie było kierowcy, chcąc jak najszybciej doprowadzić do usunięcia pojazdu z miejsca w którym stwarzał on zagrożenie, zadzwoniliśmy pod numer telefonu umieszczony na w.w samochodzie. Przeprowadziliśmy rozmowę z właścicielem firmy (...) z Gorzowa Wielkopolskiego. Zobowiązał się on do natychmiastowego powiadomienia kierowcy o konieczności niezwłocznego przestawienia pojazdu i zgłoszenia się z dokumentami do Straży Miejskiej. My natomiast udaliśmy się na ulicę Nowiny. Kiedy wracaliśmy po około 20 minutach pojazdu już nie było".

Wszystkie dane kierującego tym pojazdem są znane funkcjonariuszom podejmującym tą interwencję.

Jeśli zaś chodzi o kontrole dokonania przyłączy do kanalizacji sanitarnej i nie tylko, staramy się dotrzeć do właściciela nieruchomości osobiście. Jednak gdy strażnik mimo kiłku prób nie zastanie właściwej osoby, lub po prostu nie zostanie wpuszczony, aby uzyskać stosowne dokumenty wysyła prośbę o ich przedstawienie w siedzibie Straży Miejskiej przy ul Dworcowej. Natomiast wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej są ujęte w budżecie Miasta Luboń uchwalonym 29 grudnia 2014 r. i zawarte w w dziale 754, rozdziale 75416 i ogólnie dostępne.

 

Z poważaniem

Komendant

Straży Miejskiej Miasta Luboń

Paweł Dybczyński

 

Dzielnica: 

Translub tabor

Treść pytania: 

Porównując tabor okolicznych spółek nasz Luboński tabor wypada bardzo blado. Translub kupuje 20 letnie autobusy a Komorniki nowe Many i Solarisy.
I stąd moje pytanie czy Translub planuje w najbliższym czasie wymiane taboru na młodszy niekoniecznie autobusy prosto z fabryki?

Data przekazania: 

2015-08-21

Data odpowiedzi: 

2015-09-03

Odpowiedź: 

P.T. "Translub" Sp. z o.o. ma w planach zakup autobusów, co jednocześnie wiązałoby się z obniżeniem średniego wieku taboru, którym spółka dysponuje. Termin rozbudowy parku transportowego zależy jednakże w dużej mierze od możliwości pozyskania środków z funduszy europejskich.

Tomasz Józefczak

Specjalista ds. Przewozów 

 

Dzielnica: 

Chwasty na przystanku autobusowym

Treść pytania: 

Witam,
Pragnę poinformować, że czekając na przystanku autobusowym przy ul. Pułaskiego, w pobliżu skrzyżowania z ul. Okrzei blisko bistro "Kogucik" rosną olbrzymie chwasty m. in. pokrzywy, którymi zostałam poparzona wymijając się z pieszym, który tamtędy przechodził. Nadmienię, że chodnik jest wąski, więc żeby mógł przejść pieszy musiałam się nieco cofnąć, a tu niemiła "niespodzianka". Myślę, że w Luboniu może być więcej takich miejsc, gdzie rosną na dziko wszelkie chwasty, a to miastu nie dodaje uroku.

Data przekazania: 

2015-08-17

Data odpowiedzi: 

2015-08-31

Odpowiedź: 

Odpowiedź z UML znajduje się na stronie głównej portalu. 

Redakcja

Dzielnica: 

Stypendium sportowe

Treść pytania: 

Dzień dobry,
czy posiadacie Państwo wiedzę jak wygląda sprawa ze stypendiami sportowymi miasta Luboń. Wiem, że miały nastąpić jakieś zmiany, ale nigdzie nie mogę znaleźć informacji kiedy one zostaną wprowadzone i jakie będą warunki otrzymania stypendium.
Mieszkaniec

Data przekazania: 

2015-08-08

Data odpowiedzi: 

2015-08-19

Odpowiedź: 

Zgodnie z uchwałą nr IX/55/2015 Rady Miasta Luboń z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie Programu stypendialnego wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Luboń, która została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Luboń dnia 25 czerwca 2015 r. stypendium za osiągnięcia sportowe może zostać przyznane uczniom, którzy spełnili łącznie następujące warunki:

• w dniu złożenia wniosku zamieszkiwali na terenie Miasta Luboń,

• w minionym roku szkolnym byli uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych,

• w wyniku klasyfikacji rocznej w minionym roku szkolnym uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,

• w minionym roku szkolnym zajęli 1, II, III miejsce w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym lub zostali finalistami zawodów sportowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym,

• w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 21 roku życia.

Wniosek o przyznanie może złożyć: pełnoletni uczeń, rodzie, prawny opiekun, dyrektor szkoły, trener lub opiekun grupy/zespołu, dołączając do niego:

• kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia sportowe,

• opinię o uczniu dyrektora szkoły lub zastępcy dyrektora szkoły lub wychowawcy,

o kopię świadectwa szkolnego.

Wnioski należy składać w terminie od 15 sierpnia do 15 września. Wnioski niekompletne i złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Lista stypendystów publikowana będzie na stronie internetowej Miasta Luboń.

Dodatkowe informacje wraz z wnioskiem do pobrania można uzyskać pod linkiem http://www.bip.lubon.pl/subcontent.php?cms id=44 1.

 

Mateusz Mikołajczak 

Z-ca Burmistrza

 

Dzielnica: 

Uschnięte drzewa

Treść pytania: 

Dzień dobry,
Moje pytanie brzmi, dlaczego uschnięte drzewa przy ul. Powstańców Wielkopolskich pomiędzy ul. Paderewskiego a Intermarche nadal nie są usunięte? Problem ten był zgłaszany na spotkaniu p. Burmistrz Machalskiej z mieszkańcami w Szkole Podstawowej nr 3 . Mam wrażenie, że czekacie na jakąś tragedię, żeby drzewo spadło np. na kierowcę. Instytut Meteorologiczny często wydaje ostrzeżenia przed nawałnicami, ale nasi włodarze widocznie nic sobie z tego nie robią.

Data przekazania: 

2015-08-04

Data odpowiedzi: 

2015-08-31

Odpowiedź: 

Drzewa zostały usunięte.

Redakcja

Dzielnica: 

translub

Treść pytania: 

Pytanie do P,Burmistrz. kto zarzadza translubem i czy Pani Burmistrz ma wplyw na ta firme bo jesli tak to nalezy sprawdzic i zainteresowac jak sie dba o pojazdy i kto nimi zarzadza bo nie wszyscy wiedza jak sa traktowani kierowcy,otrzymali autobusy na stan a nie maja nic do powiedzenia.

Data przekazania: 

2015-07-29

Data odpowiedzi: 

2015-09-01

Odpowiedź: 

W nawiązaniu do pytania czytelnika Gazety Internetowej informujemy co następuje. Prezesem miejskiej spółki PT Translub jest Pan Zbigniew Bernat, to do niego powinien Pan zwrócić się w pierwszej kolejności. Z ramienia właściciela (czyli Miasta Luboń) w spółce funkcjonuje trzyosobowa rada nadzorcza w składzie:

Przemysław Czaczyk - przewodniczący,

Wiesław Zamelski - zastępca przewodniczącego. 

Teresa Socha - członek.

Burmistrz Miasta pełni rolę Zgromadzenia Wspólników spółki. Jeśli niezbędne są dodatkowe informacje to zapraszamy do bezpośrednich kontaktów z organami spółki, lub na spotkanie w ramach dyżurów Burmistrza Miasta Lubań. Dyżury odbywają się w każdy poniedziałek pomiędzy godzinami 9.30 a 16.00 w Urzędzie Miasta,

 

Burmistrz Miasta Luboń 

Małgorzta Machalska

Dzielnica: 

Szachty

Treść pytania: 

Kiedy rozpoczną się prace związane z budową ścieżki pieszo-rowerowej wokół tzw. Stawu Edy.- od strony Lubonia ?

Data przekazania: 

2015-07-29

Data odpowiedzi: 

2015-08-27

Odpowiedź: 

Odpowiadając na Pana pytanie informuję, iż Urząd Miasta jest w posiadaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz prawomocnego pozwolenia na budowę z dnia 12.03.2015 r. dla budowy ścieżki pieszo - rowerowej wokół Stawu Edy. Aktualnie trwają prace nad kompletowaniem dokumentacji przetargowej, opracowywany jest zakres prac. Planowany termin ogłoszenia przetargu to wrzesień 2015 r.

UML

Dzielnica: 

Zwierzęta w Luboniu

Treść pytania: 

Dzisiaj spotkała mnie bardzo przykra sytuacja. Sąsiad podrzucił mi bezpańskiego kota, który błąkał mu się po podwórku (jest na to świadek). Niestety, nie mogę przygarnąć zwierzaka. Kotek ma na oko 4 miesiące. Jest oswojony, daje się złapać i przyjaźnie nastawiony do ludzi. Po zgłoszeniu sprawy do Straży Miejskiej, dowiedziałam się, że skoro kot został podrzucony przez kogoś to znaczy, że NIE JEST bezpański. Dodatkowo, miasto nie zajmuje się kotami i na własną rękę powinnam się tym stworzeniem zająć.
Stąd wynika moje pytanie. Co powinnam w tej sytuacji zrobić? Dlaczego gmina nie oferuje tego co powinna - czyli opieki nad bezpańskimi stworzeniami? Co miasto robi w tej sprawie?

Data przekazania: 

2015-06-29

Data odpowiedzi: 

2015-07-03

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na e-mail z dnia 29 czerwca 2015 roku dotyczący spraw opieki nad zwierzętami tutejszy urząd informuje, że Miasto Luboń oferuje opiekę dla bezdomnych zwierząt w Schronisku dla Zwierząt w Przyborówku. Do Schroniska dla Zwierząt trafiają psy, które nie mają właściciela oraz koty wolnożyjące, które uległy wypadkowi lub nie są w stanie samodzielnie egzystować. W sytuacji wypadku z udziałem bezdomnego zwierzęcia zapewniana mu jest pomoc weterynaryjna na miejscu zdarzenia, gdyż Miasto Luboń ma podpisaną umowę na kompleksową usługę całodobowego pogotowia weterynaryjnego i zwierze trafia do schroniska już po udzieleniu pierwszej pomocy weterynaryjnej przez lekarza weterynarii z pogotowia weterynaryjnego. W zakresie opieki nad kotami wolnożyjącymi Miasto Luboń podpisało umowę z Fundacją Ochrony Zwierząt ANIMAL SECURITY, która zobowiązana jest do realizowania przedsięwzięcia dotyczącego sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów i kotek. Zadaniem fundacji jest:

- wyłapywanie z terenu Miasta Luboń ww. kotów i kotek oraz transportowanie ich do lekarza weterynarii, który ma umowę z Miastem Luboń na wykonywanie ww. zabiegów w ramach zapewnionej w budżecie Miasta Luboń na przedmiotowe zabiegi kwoty,

- odbieranie od lekarza weterynarii kotów, kotek po dokonanym zabiegu i odpowiedniej rekonwalescencji oraz ich wypuszczanie w miejscu gdzie zostały wyłapane,

- w przypadku zaistnienia potrzeby odbiór kotów i kotek od lekarza weterynarii w celu ich przekazania do domu tymczasowego na rekonwalescencję, po której przedstawiciel Fundacji wypuści je w miejscu gdzie zostały wyłapane,

- udostępnienie numeru telefonu, pod którym będzie dyżurowała osoba z Fundacji odbierająca zgłoszenia dotyczące przedsięwzięcia kastracji i sterylizacji,

- współpraca z urzędem w sprawie edukacji mieszkańców.

Do kontaktu w sprawie zgłaszania wyłapania kotów udostępniony został nr tel. 790 450 457. Pod przedmiotowym numerem dyżuruje osoba z Fundacji odbierająca zgłoszenia dotyczące przedsięwzięcia kastracji i sterylizacji. Telefon fundacyjny jest czynny w godzinach od 16:00 do 20:00. Miasto Luboń podpisało umowę z gabinetem weterynaryjnym, który świadczy usługi weterynaryjne polegające na wykonywaniu zabiegów sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów z terenu Miasta Luboń dostarczanych przez upoważnione osoby, będące przedstawicielami lub wolontariuszami Fundacji. W przypadku zauważenia kota wolnożyjącego nie należy go wyłapywać, gdyż są to koty bytujące na wolności i nie przewozi się ich bez powodu do Schroniska dla Zwierząt. W przypadku małych kotków wyłapywanie ich może spowodować, że zostaną oddzielone od matki karmiącej i nie będą mogły sobie same poradzić. Koty są bardzo ważnym elementem ekosystemu, gdyż dzięki nim nie rozrasta się znacznie populacja myszy i szczurów w mieście. W przypadku zauważenia kota, który został porzucony i istnieje prawdopodobieństwo, że nie może samodzielnie egzystować należy zgłosić się do Straży Miejskiej. Straż Miejska ma możliwość konsultowania takich spraw z lekarzem weterynarii i wtedy podejmowana jest decyzja o dalszych losach zwierzęcia.

 

Dorota Starzak

Urząd Miasta Luboń

Wydział Spraw Komunalnych

Dzielnica: 

Co z zatłoczonym 603?

Treść pytania: 

Szanowni Państwo!
Od kiedy lubońska komunikacja miejska połączyła swoje linie z Poznaniem obserwuję nagminnie powtarzającą się sytuację na linii 603. W godzinach porannych i popołudniowych, kiedy natężenie ruchu jest największe, z naszej linii korzysta bardzo wielu mieszkańców Dębca, przez który przebiega trasa. Efekt jest taki, że 603 jest strasznie zatłoczony, a pasażerowie jadący do Lubonia muszą stać, ponieważ miejsca siedzące są oblegane przez osoby, które jadą znacznie krócej niż my. Dodam, że po całym dniu spędzonym w pracy, nie jest to nic przyjemnego. W momencie, kiedy przejedziemy już przez Dębiec, autobus prawie pustoszeje. Zdarza się równie często, że linia 76 się lekko spóźnia, w związku z czym wszyscy pasażerowie "ładują" się do 603, a kilkaset metrów za nim jedzie spóźniony i prawie pusty 76. Zaobserwowałam taką sytuację już parokrotnie. W zasadzie z dębieckich pasażerów korzyść dla naszego przewoźnika żadna, bo i tak poruszają się oni jeszcze w ramach strefy A. Czy zatem nie można by było (w godzinach największego ruchu osób jadących do i z pracy) puścić naszego lubońskiego 603 po starej trasie przez Dolną Wildę, omijając Dębiec, a zwiększyć w tym czasie kursowanie autobusu 76? Naprawdę nie po to płacę za droższy, dwustrefowy bilet, żeby się męczyć całą drogę.

Data przekazania: 

2015-06-10

Data odpowiedzi: 

2015-06-13

Odpowiedź: 

W nawiązaniu do Pani e-maila pragnę poinformować, że:Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu na bieżąco monitoruje sieć komunikacyjną. Pozyskane informacje służą lepszemu dostosowaniu rozkładów jazdy do faktycznie występujących warunków w poszczególne dni tygodnia, godziny dnia i na poszczególnych odcinkach sieci komunikacyjnej. Efektem tego było m.in. wprowadzenie na linii nr 603 kursu, tzw. szkolnego (wyjazd z Luboń/Lasek o godz. 7.05, 7 minut po wcześniejszym kursie), a także wprowadzenie na trasę w godzinach szczytu bardziej pojemnych autobusów 15-metrowych.

Ideą integracji transportu publicznego Miasta Poznania i gmin jest to, aby pasażer mógł korzystać z usług różnych przewoźników, na podstawie wspólnej taryfy. Rozkłady jazdy pojazdów, niezależnie od tego, jaka firma wykonuje kursy, także są zintegrowane. Celem jest stworzenie spójnego systemu transportu publicznego w Aglomeracji Poznańskiej. ZTM na bieżąco analizuje zgłoszenia pasażerów, aby w miarę potrzeb i możliwości finansowych, doskonalić system publicznego transportu zbiorowego.

Agnieszka SmoguleckaZTM

Dzielnica: 

Strony

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

  • Dam pracę
    Dam pracę w przedszkolu w Luboniu
  • Inne
    Poszukiwani świadkowie