Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Luboń

Parkowanie samochodów

Treść pytania: 

Dzień dobry. Mieszkam na ul.Powstańców Wielkopolskich. Codziennie odcinek chodnika koło fotografa muszę omijać idąc jezdnią. Sprawa staje się bardziej skomplikowana kiedy idę z dzieckiem lub z dzieckiem i wózkiem. Problem nie dotyczy tylko mnie. Ludzie (klienci fotografa) wykazują duża fantazją podczas parkowania. Nie muszę chyba tłumaczyć i opowiadać o zagrożeniu jakie jest podczas chodzenia po tak ruchliwej jezdni gdzie kierowcy i tak nie respektują ograniczenia prędkości. Codzienne zgłaszanie problemu do straży miejskiej nie przynosi efektu. Może było by prościej postawić znak nakazujący parkowanie wzdłuż jedni? miejsca tam jest dosyć. taki sposób parkowania nie utrudniałby życia pieszym ani parkowania zmotoryzowanym.

Data przekazania: 

2016-06-14

Data odpowiedzi: 

2016-07-06

Dzielnica: 

Ustawa dekomunizacyjna - koszty dla mieszkańca.

Treść pytania: 

W związku z przyjęciem przez sejm ustawy dekomunizacyjnej (wszystko wskazuje na to, że wejdzie w życie) proszę o informację, kto zapłaci za zmianę nazwy ulicy na wszelkiego rodzaju dokumentach (tj. np. prawo jazdy, paszportach, dowodach tożsamości dzieci, aktach notarialnych, reklamach firm, etc.) oraz obowiązkowych nowych zdjęciach do m.in.: prawa jazdy, kart rowerowych, paszportów, etc., a także za czas i koszt poświęcony na dokonaniu zmian w ww. dokumentach w bankach i innych instytucjach. Ponadto czy po dokonaniu zmiany nazwy ulic przez samorząd (czas 1 rok po wejściu w życie ustawy) zmiany w ww. dokumentach będzie trzeba zmienić w określonym terminie lub czy samorządy będą mogły podać oświadczenie o zmianie nazwy ulicy respektowane przed organami. Czy ktoś tą kwestię wziął pod uwagę w rządzie oraz czy było to poddane konsultacjom społecznym? Z góry dziękuję za obszerną odpowiedź.

Data przekazania: 

2016-04-11

Data odpowiedzi: 

2016-04-22

Odpowiedź: 

Izabella Chodorowska

Redaktor Naczelny

Gazety Internetowej e-lubon.pl

 

W odpowiedzi na zadane pytanie z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, która w dniu udzielenia odpowiedzi nie jest jeszcze prawem obowiązującym, informuję co następuje.

W art. 5 ust. I ustawy zapisano, iż pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Zdecydowano zatem, że pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących zmiany nazwy, dokonanej na mocy ustawy, w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych będą wolne od opłat.

Zgodnie zaś z zapisem art. 5 ust. 2 zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu projekt ustawy, w celu zminimalizowania niedogodności związanych ze zmianą adresu, zwalnia z opłat za postępowania sądowe i administracyjne spowodowane zmianą nazw propagujących komunizm lub inne ustroje totalitarne (art. 5 ust. 1) oraz umożliwia korzystanie z dokumentów zawierających dotychczasową nazwę do czasu utraty ważności przez te dokumenty (art. 5 ust. 2).

Oznacza to, że np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport mimo zmiany nazwy ulicy, przy której mieszka osoba legitymująca się nimi, będzie ważny, dopóki nie upłynie jego termin ważności.

Z uzasadnienia do projektu ustawy wynika, że ustawodawca zdaje sobie sprawę z tego, że jej wejście w życie będzie wiązało się z kosztami nie tylko dla samorządów i budżetu państwa ale również dla obywateli.

Napisano w uzasadnieniu, że należy pamiętać, że obywatele będą ponosić koszty związane z wymianą dokumentów (inne niż opłaty - np. koszty fotografii zamieszczanej w dokumentach, koszty przejazdów, utracony zarobek), tabliczek oznaczających posesje, oraz takie koszty jak wymiana szyldów, wizytówek, papieru firmowego, koszty poinformowania nadawców korespondencji koszty zmiany ogłoszeń i reklam.

Koszty, o których mowa w poprzednim zdaniu będą obciążały mieszkańców danej ulicy.

Określony w art. 6 ust.1 ustawy termin 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie pozwoli rozłożyć proces zmiany nazw ulic w czasie. Przede wszystkim samorządy będą miały możliwość rozważenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami co do nowych nazw ulic.

W przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa wyżej, zgodnie z zapisami ustawy wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze, w którym nadaje nazwę „ w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upłynął określony 12 miesięczny termin.

Dodam, że dekomunizacja przestrzeni publicznej chociażbyła niejednokrotnie przedmiotem rozważań parlamentarzystów to jednak podczas minionych kadencji nie doszło do uchwalenia ustawy, której celem byłoby wprowadzenie zakazu upamiętniania I propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Jak czytamy z uzasadnienia projektu ustawy stanowiska w sprawie projektu ustawy poparły nie tylko takie podmioty jak: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Związek Powiatów Polskich, Stowarzyszenie Koliber, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ale również Projekt wzbudzi) zainteresowanie obywateli którzy wnosili m.in. o skrócenie terminu na usunięcie nazw ulic propagujących ustrój totalitarny, rozszerzenie zakresu ustawy o nazwy instytucji, np. nazwy szkół, pomniki i inne podobne obiekty, pokrycie przez Skarb Państwa wszelkich wydatków związanych z ustawą.

UML

Dzielnica: 

kolizja 12 lutego 2016

Treść pytania: 

Witam. 12 lutego 2016 roku była kolizja w Luboniu z udziałem 2 pojazdów. Czarna skoda octavia kombi. Oraz inny pojazd. Przerażona kobieta z tego innego pojazdu nie zauważyła nawet kto w nia wjechał. Ze skody octavi odpadła rejestracja. Skoda Octavia została skradziona 2 lutego z Suchego Lasu. Czy ktoś widział te zdarzenie i może coś dodac do sprawy ?

Dzielnica: 

SZUKAM KOLEŻANKI Z LUBONIA

Treść pytania: 

W jakiej instytucji podadzą mi adres do koleżanki, która mieszka w Luboniu i którą szukam?

Data przekazania: 

2016-02-20

Data odpowiedzi: 

2016-02-20

Odpowiedź: 

Jest ustawa o ochronie danych osobowych, zatem wątpimy, aby ktokolwiek udzielił jakiejkolwiek informacji. 

Redakcja

Dzielnica: 

Straż Miejska część 3

Treść pytania: 

Szanowna pani Burmistrz.
Czy jest szansa że otrzymam odpowiedź na zadane pytania dot. SM (linki do pytań poniżej)? Nie bardzo w ogóle rozumiem dlaczego w sprawach dotyczących funkcjonowania i przyszłości tej formacji wypowiada się w okrągłych słówkach (albo w ogóle) jej komendant natomiast organ nadzorujący milczy? Ilość interwencji za styczeń 2016 jest porażająca - nikogo w UML to nie rusza? Mam nadzieję że tym razem doczekam odpowiedzi. Pozdrawiam.
http://e-lubon.pl/pytania/straz-miejska-9649
http://e-lubon.pl/pytania/straz-miejska-czesc-2-9825

Data przekazania: 

2016-02-18

Data odpowiedzi: 

2016-06-30

Odpowiedź: 

O przyszłości Straży Gminnych, szczególnie w kontekście ich likwidacji słyszymy w przestrzeni medialnej stosunkowo często ale uchwały o likwidacji formacji gminnych podejmowane są sporadycznie. Z danych statystycznych wynika, że w 2013 SM zlikwidowano w trzech gminach a w 2014 w pięciu. Dane za 2015 nie zostały jeszcze opublikowane. W 2009 roku było 553 jednostek, w 2014 - 588. W Wielkopolsce sytuacja od kilku lat jest stabilna - 62 jednostki. Odebranie strażom uprawnień do kontroli ruchu drogowego przy użyciu urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie prędkości niewątpliwie skłania do refleksji nad funkcjonowaniem Straży Miejskich w ogóle ale również w wymiarze lokalnym. Spadek ilości interwencji, o którym Pan/Pani pisze również wymaga wnikliwej analizy, chociaż nie jest to jedyny miernik pracy tego typu służb. Od dłuższego czasu trwają w UML prace nad dokumentem, który z jednej strony analizuje pracę lubońskiej Straży na przestrzeni lat (w szerokim kontekście, również ekonomicznym, ilości interwencji, itd.), z drugiej pokazuje stan obecny oraz ma przynieść odpowiedź na pytania o przyszłość tej formacji w naszym mieście. Przyjęty (mam nadzieję, że w najbliższym czasie) dokument zostanie również przesłany redakcji e-lubon i mam nadzieję, że udzieli odpowiedzi na zadane w ciągu ostatnich kilku miesięcy pytania.

Mateusz Mikołajczak

Z-ca Burmistrza

Dzielnica: 

Dojście do dworca PKP ul. Dworcowa

Treść pytania: 

Dlaczego na ulicy Dworcowej (tzw.alejka) cały czas jest "zakaz ruchu pieszych" ? Mieszkańcy Dolnego Lubonia mają przez to bardzo wydłużoną drogę aby dotrzeć do dworca. Poza tym "alejka" była zawsze świetnym miejscem spacerowym dla rodziców z dziećmi itp.
Z powodu braku barierek na początku ul. Dworcowej oraz znaku "zakazu wjazdu" co niektórzy kierowcy , skracają sobie przejazd samochodem.

Czy ruch pieszych na tej ulicy zostanie przywrócony?

Data przekazania: 

2016-01-27

Data odpowiedzi: 

2016-02-10

Odpowiedź: 

Dzień dobry, w odpowiedzi na mail w sprawie fragmentu ulicy Dworcowej informuję, że aleja spacerowa znajduje się na terenie należącym do PKP i Miasto nie ma wpływu na wyłączeniu z ruchu tego odcinka. Podczas rozmów prowadzonych na radzie budowy modernizacji linii e-59 Poznań - Wrocław otrzymaliśmy zapewnienie, że po zakończeniu prac aleja odzyska swoją funkcję. Jakiekolwiek pisemne a więc wiążące ustosunkowanie się do naszego wniosku będzie możliwe po zakończeniu modernizacji układu kolejowego. Szacowany czas zakończenia prac to wrzesień 2016.

UML 

Dzielnica: 

Podatek od posiadania psa

Treść pytania: 

Szanowni Państwo,

Bardzo prosze o informacje na temat podatkow pobieranych z tytułu posiadania psa w roku 2016 w mieście Luboń. W mieście Poznań nie pobierano podatku jezeli zwierzak byl poddany zabiegowi kastracji/sterylizacji badz był wziety ze schroniska. W nowym roku nie bedzie w Poznaniu pobierany podatek od posiadania wcale. A jak to wygląda w Luboniu? Z gòry dziekuje za odpowiedz.

Pozdrawiam
PS

Data przekazania: 

2015-12-12

Data odpowiedzi: 

2016-06-08

Odpowiedź: 

Szanowna Pani

Izabella Chodorowska

Redaktor Naczelny e-Iubon

W odpowiedzi na pytania, które przesłane zostały do Urzędu Miasta w Luboniu uprzejmie informuję:

1. Odpowiedź w sprawie braku porządku na ul. Armii Poznań została do państwa przesłana i jest umieszczona pod linkiem e-lubon pl/pytania/porzadek-10246

2. Odpowiedź w sprawie podatku od posiadania psa.

Uprzejmie informujemy, że na terenie Miasta Luboń obowiązuje Uchwała Nr XXVI116512012 Rady Miasta Luboń z dnia 29 listopaa 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów. Wysokość stawki opłaty wynosi 35 żł za każdego psa. Szczegółowe informacje są zawarte w ww. uchwale, która znajduje sięw Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Luboń pod adresem strony internetowej: http://bip.lubon.pl. Należy zaznaczyć, że w 2014 roku dodano zmianę do ww. uchwały o następującym brzemieniu: „Zwalnia się z opłaty od posiadania psa w przypadku posiadania psa nabytego ze schroniska dla zwierząt w Przyborówku prowadzonego przez Fundację Radość Psiaka." Ww. zmiana została wprowadzona na prośbę Komisji Rady Miasta Luboń ds. Ochrony Srodowiska. Miasto Luboń płaci za utrzymanie zwierząt w Schronisku i w związku z tym, aby zachęcić mieszkańców do adopcji zwierząt oraz obniżyć koszty utrzymanią psów w Schronisku zdecydowano się na wprowadzenie przedmiotowego zapisu. Dziękujemy bardzo za zainteresowanie się sprawami zwierząt.

 

Urząd Miasta Luboń

Dzielnica: 

ogłoszenia komitetów wyborczych

Treść pytania: 

Witam,
Szanowni Państwo przejeżdżając ulicą Żabikowską od ul. Powstańców Wielkopolskich do Pułaskiego na praktycznie wszystkich biało czerwonych barierkach rozwieszone są ogłoszenia komitetów wyborczych o kandydatach w najbliższych wyborach do parlamentu. Nie wydaje mi się aby barierki te służyły jako słupy reklamowe. Czy miasto nie powinno wezwać odpowiednich komitetów do usunięcia ich z tych miejsc, w okolicy jest szkoła, liczne sklepy i porusza się tamtędy bardzo duża liczba osób, a więc barierki postawiono w innym celu niż ich obecne zastosowanie. Bardzo proszę o interwencje/ ewentualne usunięcie plakatów. Jadąc tą ulica w ostatnich dniach można poczuć się jeszcze gorzej niż wcześniej, a mówiąc wprost - jak w śmietniku.

Data przekazania: 

2015-10-13

Data odpowiedzi: 

2015-10-15

Odpowiedź: 

Odpowiadając na Pani pismo przekazane pocztą mailową w sprawie plakatów wyborczych wywieszanych na terenie Miasta informuję, co następuje.

Zgodnie z art. 114 ustawy z dnia 5.01.2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) „Wójt, Burmistrz, Prezydent miasta niezwłocznie po rozpoczęciu kampanii wyborczej zapewni na obszarze gminy odpowiednią liczbę miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz poda wykaz tych miejsc do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.”

Działając na tej podstawie Burmistrz Lubonia w dniu 17.09.2015 r. podpisała Komunikat określając miejsca i zasady wywieszania materiałów wyborczych na terenie Miasta przez komitety wyborcze uczestniczące w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na 25.10.2015 r..(http://bip.lubon.pl/content.php?cms_id=3178) .

Zgodnie z komunikatem możliwe jest umieszczenia plakatów wyborczych – nie więcej niż 10 sztuk z jednego komitetu wyborczego, na jednej ulicy – na obiektach stanowiących własność Miasta Luboń t.j. na słupach oświetleniowych (tylko przy ul. Dębieckiej i ul. Unijnej, ul. Kolonia PZNF, ul. Łącznik), na drzewach (mających minimalny obwód 50 cm na wysokości 1m), barierkach, balustradach, słupkach (z wyłączeniem znaków drogowych) – aby móc wywieszać materiały, wymagane jest pisemne zawiadomienie Urzędu Miasta Luboń.

Zabrania się umieszczania plakatów wyborczych w obrębie skrzyżowań ulic oraz na urządzeniach drogowych (znaki drogowe, sygnalizacje świetlne).

 

Niestety nie wszystkie komitety stosują się do tych zasad przekraczając wielkość plakatów i ich ilość na poszczególnych ulicach. W stosunku do tych komitetów Urząd Miasta będzie prowadził postępowania administracyjne w sprawie ich obciążenia za zajęcie pasa drogowego na komercyjnych zasadach.

Inny przepis Kodeksu wyborczego (art. 109 paragraf 5) pozwala Policji lub Straży Miejskiej usuwać plakaty i hasła wyborcze, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Takie działania Straż Miejska Lubonia podejmuje, systematycznie zdejmując tego rodzaju plakaty, w szczególności w rejonie ul. Żabikowskiej.

Sprawa widoku pozrywanych, podartych plakatów wyborczych na tej i na innych ulicach to również kwestia oceny postępowania osób, które celowo uszkadzają i niszczą materiały wyborcze.

Tym niemniej Straż Miejska i pracownik Urzędu Miasta usuwają uszkodzone plakaty gromadząc je do odbioru przez komitety wyborcze.

 

Zgodnie z przepisami komitety wyborcze powinny w ciągu 30 dni od zakończenia glosowania usunąć swoje materiały wyborcze – jak wynika z naszego doświadczenia prawie wszystkie komitety robią to jednak zdecydowanie szybciej. I to jest informacja optymistyczna.

Z up. Burmistrza

Janusz Piasecki

Sekretarz Miasta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzielnica: 

Straż Miejska część 2

Treść pytania: 

1. Dziękuję Panu Komendantowi za wykład dot. roli i funkcji formacji, w której służy. Uważam jednak, że ogólnikowa odpowiedź, której udzielił Pan poprzednio mimo wiedzy, jaką posiada dowodzi lekceważenia opinii publicznej. Może, więc jednak dowiemy się ile tych mandatów za nieprawidłowe parkowanie było i dlaczego strażnicy przejeżdżając obok pojazdów tarasujących chodniki nie podejmują interwencji? Chciałem zauważyć, że porównanie Policji i SM jest niefortunne ze względu na zakres obowiązków. Istotny jest też sposób finansowania i to, że Panu i Pańskim ludziom płacimy my mieszkańcy i mamy prawo domagać się efektywnej pracy i wyników. Jak widać dookoła pouczenia nie są jednak tak skuteczne jak Pan mniema.
2. Odnośnie kontroli z 25.08. Co wynika ze zdania:
„Wszystkie dane kierującego tym pojazdem są znane funkcjonariuszom podejmującym tą interwencję.”
Była grzywna czy nie? Jeśli nie to, dlaczego?
3. Kanalizacja. Moi 80-letni rodzice dostali wezwanie w celu weryfikacji dokumentów mimo tego, że są podłączeni praktycznie od momentu oddania inwestycji ( i z tego, co czytamy na forum takie wezwania to powszechna praktyka). Wg mnie kontrolować powinno się tych, którzy obowiązku podłączenia nie dopełnili w określonym terminie tym bardziej, że uzyskanie takiej informacji z Aquanetu nie powinno być problemem. Poza tym kontrola dokumentów bez fizycznego sprawdzenia przyłącza mija się z celem.
4. Ponawiam również pytanie do Pani burmistrz:
„Proszę o informację, jaki jest roczny koszt utrzymania SM w stosunku do jej skuteczności. I nie chodzi o wizerunek, ale o wymierne wpływy np. z mandatów za porządki/ kontrole prędkości itd. Czy w związku z tym, że straże będą pozbawione uprawnień do korzystania z fotoradarów jest rozważana likwidacja tej formacji w Luboniu?”
I tym razem od adresata pytania oczekuję odpowiedzi

Data przekazania: 

2015-09-30

Data odpowiedzi: 

2015-12-29

Odpowiedź: 

Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy odpowiedzi ze Straży Miejskiej. Niestety, nie wiemy dlaczego SM nie chce udzielić odpowiedzi na zadane pytanie. 

Pozdrawiamy 

Redakcja

Dzielnica: 

KOSZE NA SMIECI

Treść pytania: 

Czy w planach jest postawienie koszy na śmieci a ulicy np Kościuszki????Idąc od początku ulicy do jej końca jest ich bodajże trzy na całej długości.To chyba mało.Rozumiem że kupując np. batona mam papierek zanieść sobie do domu żeby Komlub miał mniej pracy przy opróżnianiu koszy??

Data przekazania: 

2015-09-20

Data odpowiedzi: 

2015-10-01

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na e-mail z dnia 20 września 2015 roku dotyczący koszy na śmieci ustawionych przy ul. Kościuszki tutejszy urząd uprzejmie informuje, że aktualnie zamontowanych jest 6 sztuk. Analizując lokalizacje koszy na dzień dzisiejszy nie stwierdza się potrzeby ich dostawienia.

UML

Dzielnica: 

Strony

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

  • Dam pracę
    Dam pracę w przedszkolu w Luboniu
  • Inne
    Poszukiwani świadkowie