Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Lasek

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Treść pytania: 

Zgodnie z Raportem o stanie miasta za 2014 r. jedynym obszarem w Luboniu, dla którego nie jest uchwalony aktualny MPZP jest obszar Lasku od ul. Kalinowej do ul. Podgórnej. Kiedy UML zamierza przystąpić do prac nad planem dla tego obszaru?

Data przekazania: 

2015-04-10

Data odpowiedzi: 

2015-04-13

Odpowiedź: 

Faktycznie w/w obszar jest jedynym terenem, poza do niedawna zamkniętymi terenami PKP, nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Już w 2011 r. zapadła decyzja o jego sporządzeniu (uchwała Rady Miasta nr XI/59/2011 z 16 czerwca 2011 r.) i wszczęto postępowanie:

- w/w uchwała,

- ogłoszenie w prasie, na tablicy i stronie UM o możliwości składania „wniosków", 

- zawiadomienie organów i instytucji wg wymogu ustawy,

- zebranie „wniosków".

Ze względu na, że 21 lipca 2011 r. przyjęto uchwałę o przystąpieniu do zmiany Studium prace nad planem miejscowym zostały wstrzymane.

Po uchwaleniu zmiany Studium (23 maj 2013r.) przystąpiono do zmian w trzech obowiązujących planach miejscowych, bo między innymi te zmiany wymagały wcześniejszej zmiany Studium.

Aktualnie wszczęto procedurę kolejnej zmiany Studium, uchwała Rady Miasta nr V/32/2015 z 5 marca 2015r., a więc zebrane wnioski mogą zostać przekształcone w zapisy, które będą miały wpływ na tereny „Lasku Górnego" czyli z planem miejscowym trzeba poczekać.

W tej chwili trudno podać termin przystąpienia do prac planistycznych na tym terenie, może to nastąpić jeszcze w II połowie 2015r. ale możliwe również, że dopiero po uchwaleniu zmiany Studium.

Pewne jest tylko to, że ponowione będzie zbieranie wniosków ponieważ przez okres 4 lat bardzo wiele, zarówno potrzeb jak i możliwości, uległo zmianie.

Z poważaniem

Kierownik Wydziału Planowania, Rozwoju i Ochrony Środowiska UML

mgr inż. Hubert Prałat

 

Dzielnica: 

ul. 1 Maja

Treść pytania: 

Obecnie prowadzony jest remont ul. 1 Maja. Docelowo ul. 1 Maja zaprojektowano jako jednokierunkową od ul. Ogrodowej do ul. Jana II Sobieskiego. Większość ulic w okolicy to drogi gruntowe, zatem wprowadzając ruch jednokierunkowy, objazd odbywałby się drogą gruntową. Czy UM Luboń planuje budowę równoległej ulicy do ul. 1 Maja (pierwsza równoległa to ul. Łączna), by możliwe było wprowadzenie ruchu jednokierunkowego? Jeśli tak, to której i w jakim terminie?

Data przekazania: 

2015-03-23

Data odpowiedzi: 

2015-04-03

Odpowiedź: 

Wydział Inwestycji, Urzędu Miasta Luboń w odpowiedzi na pytanie z dnia 23.03.2015 r. informuje, że ul. 1 Maja została zaprojektowana jako ulica jednokierunkowa.

Ze względu na iniastrukturę drogowa znajdującą się w najbliższym sąsiedztwie ul. 1 Maja (brak dróg o nawierzchni twardej ulepszonej) w trakcie prowadzenia postępowania przygotowawczego do realizacji inwestycji dostosowano projekt organizacji ruchu do obowiązujących w chwili obecnej warunków. Dostosowany został zakres robót budowlanych obejmujący wprowadzenie ruchu dwukierunkowego w ciągu ul. 1 Maja. Przyjęte rozwiązania projektowe pozwalają na wprowadzenie w późniejszym terminie ruchu jednokierunkowego przy niewielkiej zmianie organizacji ruchu.

Zważając na powyższe ul. 1 Maja pozostanie drogą dwukierunkową do czasu realizacji drdgi, która będzie stanowiła alternatywną drogę o ruchu jednokierunkowym w przeciwnym kierunku, tj. od ul. Jana III Sobieskiego do ul. Ogrodowej.

Możliwość przebudowy dróg (m.in. Łącznej, Grzybowej) uzależniona będzie od kondycji finansowej Miasta, która obecnie nie pozwala na zrealizowanie dodatkowych inwestycji ponieważ realizowane są zadania, dla których prace projektowe wykonane były w poprzednich latach.

UML

Dzielnica: 

Próg zwalniający na Walki Młodych

Treść pytania: 

Zapytanie czy istnieje możliwość zainstalowania Na Walki Młodych przy ulicy Rydla progów zwalniających gdzie jest główny szlak komunikacyjny dzieci z Lasku w kierunku szkoły podstawowej nr 4 po remoncie drogi , gdzie jest gładki asfalt w tej chwili samochody szaleją do woli !

Data przekazania: 

2015-02-26

Data odpowiedzi: 

2015-03-18

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na zadane pytanie w sprawie progu zwalniającego na ulicy Walki Młodych w Luboniu informuję, iż na chwilę obecną nie ma możliwości wprowadzenia wnioskowanego progu. Przez ulicę Walki Młodych wyznaczony został objazd dla samochodów osobowych na okoliczność budowy ulicy 1 Maja. Po zakończeniu inwestycji przeanalizowane zostaną możliwości techniczne montażu wnioskowanego progu. 

UML

Dzielnica: 

Pole przy skrzyzowaniu ul. Łącznej i Sobieskiego

Treść pytania: 

Witam, mam pytanie dot. niezagospodarowanego terenu przy ul. Łącznej, czy są jakieś plany w najbliższym czasie aby ten teren zrewitalizować?

Data przekazania: 

2015-02-08

Data odpowiedzi: 

2015-02-11

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na emaila z pytaniem dot. rewitalizacji ul. Łącznej informuję, że Miasto Luboń przy tej ulicy nie posiada własnych niezabudowanych działek. Rejon ulicy Łącznej nie jest też objęty żadnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Andrzej Mizerka

Wydział Spraw Komunalnych

UML

Dzielnica: 

Wąska droga na ulicy Nowej

Treść pytania: 

Dzień dobry.Kierując się interesem mieszkańców ulicy Nowej jak i swoim pragnę zwrócić uwagę i pytanie dotyczące problemu przejezdności naszej ulicy.
Problem ów polega w szerokości drogi ulicy Nowej i dość dużym na odcinku między Ul.Rydla a Sobieskiego ruchem aut osobowych i ciężarowych.Po konsultacji w gronie mieszkańców kieruję prośbę o pomoc.Rozwiązaniem byłoby ustalenie jednego kierunku ruchu w stronę ulicy Rydla lub Sobieskiego z wyznaczeniem możliwości parkowania aut tylko po jednej stronie drogi.Wiążę głęboką nadzieje, że w końcu uda nam się uregulować tę kłopotliwą sytuację.

Data przekazania: 

2014-11-29

Data odpowiedzi: 

2014-12-15

Odpowiedź: 

Uprzejmie dziękuję za złożony wniosek, który w najbliższym czasie rozważymy.

UML

Dzielnica: 

ulica 1-go Maja

Treść pytania: 

Proszę o odpowiedź w sprawie odbudowania ulicy 1-go Maja. Przejazd ulicą zakrawa na ...cud. Nie mówię nic na temat zatłoczenia na tej drodze. Kto powinien skłonić wykonawcę firmę SKANSKA do naprawy. drogi? Droga przed "robotami" była wątpliwej jakości, teraz przejazd nią jest bardzo utrudniony. Co na to Dyrekcja szkoły?

Data przekazania: 

2014-11-29

Data odpowiedzi: 

2014-12-15

Odpowiedź: 

Aktualnie prowadzimy prace polegające na budowie kanalizacji sanitarno-deszczowej i odtworzeniu nawierzchni i chodników.

UML

Dzielnica: 

oświetlenie

Treść pytania: 

mam pytanie czy jest planowane w przyszłości oświetlenie na kocich dołach wzdłuż drogi rowerowej ,chociaż w tym miejscu gdzie są budynki mieszkalne ?brak oświetlenia jest sporym problemem szczególnie w okresie jesienno zimowym ,i jest dość niebezpiecznie przez to ?

Data przekazania: 

2014-11-29

Data odpowiedzi: 

2014-12-15

Odpowiedź: 

Tak, w budżecie 2015 wpisano środki na ten projekt.

UML

Dzielnica: 

Zmiana sterownika na skrzyżowaniu ul. Jana III Sobieskiego targowa – Fabryczna

Treść pytania: 

Witam!
Czy w związku z planowaną zmianą organizacji ruchu i zmianą sterownika na skrzyżowaniu ulic Jana III Sobieskiego targowa – Fabryczna są lub były prowadzone badania natężenia ruchu i kierunków rozjazdów aut na tym skrzyżowaniu?
Twierdzę, że w ostatnim okresie mozna zaobserwować całkiem spory ruch z kierunku ulicy Polnej/Poznańskiej nawet porównywalny do natężenia ruchu w ul. Sobieskiego. Mam spore obawy, że sterowanie ruchem na przedmiotowym skrzyżowaniu nie będzie uwzględniać tak dużego natężenia ruchu z tego właśnie kierunku w stronę ul. żabikowskiej.
Obecnie przy skręcie z ul. Targowej w kierunku Żabikowskiej przejadą na zielonym 2, max. 3 auta. Skierowanie całego ruchu na tą krzyżówkę (zamknięcie kierunku Żabikowskiej na odcinku od ul. Buczka w stronę centrum) spowoduje znaczne utrudnienia i korki, chyba, że oprogramowanie będzie zapewniać bezkolizyjny skręt w kierunku Żabikowskiej.

Data przekazania: 

2014-11-04

Data odpowiedzi: 

2014-11-06

Odpowiedź: 

Jak odpowiedział naszej redakcji z-ca burmistrza Mikołaj Tomaszyk sterowniki ruchu zostały już wdrożone. 

W dniu 20.11. br. do naszej redakcji nadeszła jeszcze jedna odpowiedź.

W odpowiedzi na e-mail z dnia 5.11.2014 raku w sprawie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sobieskiego, Targowej oraz Fabrycznej, Wydział Spraw Komunalnych Urzędu Miasta Luboń informuje, iż w celu poprawy przepustowości na w/w skrzyżowaniu został wymieniony i przeprogramowany sterownik sygnalizacji świetlnej. Możliwości techniczne nowego sterownika pozwalają na wprowadzanie bieżących zmian w funkcjonowaniu sygnalizacji. Urząd Miasta Lubań będzie obserwować natężenie ruchu na tym skrzyżowaniu i dopasowywać ustawienia sygnalizacji świetlnej do potrzeb zarówno kierowców jak i pieszych.

Wspomniana zmiana sterownika motywowana była również planowanym wprowadzeniem nowej organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Buczka, Żabikowska, Poznańska i Targowa w Luboniu.

Kierownik Wydziału

mgr inż. Krystyna Ciszak

Dzielnica: 

Czyszczenie chodników

Treść pytania: 

Szanowny Panie Burmistrzu!
Uprzejmie proszę o wysłanie odpowiednich służb w celu oczyszczenia chodników przy ul. Sobieskiego. Chodzi o odcinek między ulicami Podgórną a Kwiatową. Od kilku lat nikt tego nie robił i chodniki (po obu stronach ulicy) są już w połowie zarośniete trawą i innymi roślinami. Stały się przez to bardzo wąskie,a przez to wymuszają wyjście na jezdnię przy mijaniu osób idących z przeciwka.

Data przekazania: 

2014-10-24

Data odpowiedzi: 

2014-11-05

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na e-mail z dnia 29 października 2014 roku w sprawie oczyszczenia chodników przy ulicy Jana III Sobieskiego w Luboniu, Wydział Spraw Komunalnych Urzędu Miasta Luboń informuje, iż uporządkowanie wyżej wymienionego odcinka chodnika zostało zlecone firmie komunalnej KOM-LUB Sp. z o.o. Prace powinny zostać wykonane do 20 listopada br. Termin wykonania prac uzależniony jest od warunków pogodowym.

Z poważaniem

KIEROWNIK WYDZIAŁU

mgr inż. Krystyna Ciszak

Dzielnica: 

Wyznaczone kursy linii nr 614 przez ulicę Kwiatową i Polną....sens innego rozmieszczenia przystanków...

Treść pytania: 

Witam serdecznie,
piszę w sprawie artykułu 

Autobusem 601 z Dębca, przez Lasek do Żabikowa. Wyznaczone kursy linii nr 614 przez ulicę Kwiatową i Polną - cieszę się niezmiernie że wreszcie po prawie 30 latachmieszkania w Luboniu będę miała nieco bliżej na przystanek, ale mam jedno ale - ostóż super że linia będzie skierowana przez Polną - blisko - ale czy nowe przystaniki nie przydały by się jeszcze np. na wysokości ul Fornalskiej i ewentualnie dalej patrząc na wysokości Panka - tak jak to było gdy był objazd? Mślę że wtedy na prawdę dużo ludzi będzie z nich korzystać, a chyba o to chodzi prawda?

Data przekazania: 

2014-09-25

Data odpowiedzi: 

2014-10-01

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na e-mail z dnia 25.09.2014 Wydział Spraw Komunalnych Urzędu Miasta Luboń informuje, że wszelkie uwagi dotyczące nowych linii autobusowych nr 601 i 614 należy kierować do Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu na adres pocztowy ul. Matejki 59, 60-770 Poznań lub adres e-mail: [email protected].
UML

Dzielnica: 

Strony

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

  • Dam pracę
    Dam pracę w przedszkolu w Luboniu
  • Inne
    Poszukiwani świadkowie