Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Lasek

Imigranci islamscy - stanowisko władz Lubonia

Treść pytania: 

W związku z propozycją PO przyjęcia przez samorządy imigrantów z Afryki oraz Azji - proszę o odpowiedź jakie jest stanowisko obecnych władz Miasta Lubonia w tej kwestii?

W związku z udzieleniem pokrętnej odpowiedzi przez urzędnika z UM Luboń - a z zaobserwowaną obecnością w Luboniu czarnoskorych - w przychodni medycyny pracy w Luboniu - proszę o udzielenie odpowiedzi na konkretnie zadane pytanie . Pytanie dotyczy stanowiska władz Lubonia w sprawie imigrantów z Afryki oraz muzułmanów, którzy mogą stać się przyczółkiem do penetracji naszej miejscowości oraz zagrażać bezpieczeństwu / terroryzm/.

Data przekazania: 

2017-10-10

Data odpowiedzi: 

2017-10-18

Odpowiedź: 

Odpowiadając na kolejne pismo, skierowane do Urzędu Miasta Luboń, dotyczące przyjęcia przez samorządy imigrantów z Afryki oraz Azji uprzejmie informuję, że miasto Luboń nie uczestniczy w żadnej akcji dotyczącej sprowadzania czy też zapraszania imigrantów. Nie jest to kompetencja samorządu lokalnego. Tego typu działania należą do zakresu administracji rządowej. Ponieważ w tej sprawie samorząd lokalny (Rada Miasta Luboń i Pani Burmistrz) nie podejmują żadnych działań, nie ma też potrzeby, aby zajmować i wyrażać w tej sprawie stanowisko. Oddzielną kwestią jest natomiast repatriacja, czyli zapraszanie Polaków, wysiedlonych przed laty na tereny byłego Związku Radzieckiego.

Cezary BidermanKierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i USC Luboń

Dzielnica: 

drogi

Treść pytania: 

Witam w jakim czasie w Lasku ulice będą miały asfalt konkretnie ul Dworcowa lub Rydla ?????
Warunki w jakim się jeździ są FATALNE kurz i dziury.

Data przekazania: 

2017-07-25

Dzielnica: 

Przyjęcie imigrantów / nachodżców/

Treść pytania: 

W związku z propozycją PO przyjęcia przez samorządy imigrantów z Afryki oraz Azji - proszę o odpowiedź jakie jest stanowisko obecnych władz Miasta Lubonia w tej kwestii?

Data przekazania: 

2017-06-28

Data odpowiedzi: 

2017-07-05

Odpowiedź: 

Odpowiadając na pismo skierowane do Urzędu Miasta Luboń dotyczące przyjęcia przez samorządy imigrantów z Afryki oraz Azji uprzejmie informuję o działaniach podjętych przez Miasto.W związku z niedawną nowelizacją ustawy o repatriacji miasto Luboń przygotowuje się do zaproszenia jednej rodziny Polaków z Kazachstanu. Jest to związane z zapewnieniem mieszkania na terenie miasta i pomocy przy adaptacji do nowego środowiska w sprawie pracy i szkoły dla wszystkich członków rodziny. Cezary Biderman

 

Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich i USC Luboń

Dzielnica: 

Chodniki na ul. Sobieskiego

Treść pytania: 

Dzień dobry!
Mam pytanie dotyczące remontu chodników na ul. Sobieskiego. Kiedy ewentualnie zostanie to zaplanowane w budżecie i kiedy można spodziewać się realizacji tak ważnej i potrzebnej inwestycji. Dodam tylko,że aby przejść podczas deszczu trzeba korzystać z pasa jezdni...

Data przekazania: 

2017-06-28

Data odpowiedzi: 

2017-06-30

Odpowiedź: 

Biuro Majątku Komunalnego w Luboniu, w odpowiedzi na pytanie dotyczące remontu chodnika w ul. Sobieskiego w Luboniu informuje, iż obecnie wykonywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na „Przebudowę chodnika w ul. Sobieskiego (na odcinku od ul. Kalinowej do ul. Łącznej) w Luboniu wraz z zatoką autobusową na wysokości ul. Łącznej .

W/wym. inwestycja podzielona jest na dwa zadania:

1) zadanie A - dotyczy opracowania dokumentacji dla ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Kalinowej do ul. Parkowej,

2) zadanie B - dotyczy opracowania dokumentacji dla ul. Sobieskiego na odcinku od ul. Parkowej do ul. Łącznej wraz z zatoką autobusową.

Termin wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z koniecznymi decyzjami pozwalającymi na rozpoczęcie robót budowlanych to 21.12.2017 r.

Planowany termin realizacji inwestycji 2018 r.

UML

Dzielnica: 

Wyłączenia prądu.

Treść pytania: 

18 i 25 grudnia 2016 zostało zadane pytanie dot. przerw w dostawie prądu w Lasku. W aktualnych Wieściach Lubońskich takie pytanie znowu zostało opublikowane. Za każdym razem pada odpowiedź że Miasto zwróci się do operatora o zbadanie stanu technicznego infrastruktury. Wydaje mi się że pół roku to dość czasu na uzyskanie odpowiedzi. Chyba że w grudniu takie pytanie nie poszło do Enei w nadziei że nadchodząca wiosna rozwiąże problem?

Data przekazania: 

2017-06-28

Data odpowiedzi: 

2017-07-04

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie w sprawie przerw w dostawie energii na terenie Lasku informuję, że w ostatnim czasie Miasto Luboń zwracało się z prośbą do Enei o przeprowadzenie ekspertyzy technicznej takich ulic jak Spokojna, Piaskowa, Fornalskiej itd. Każdorazowo odpowiedź z energetyki była taka sama - ekspertyza nie wykazała wad technicznych infrastruktury. Należy zaznaczyć, że Miasto Luboń nie jest stroną umowy na dostawy energii między mieszkańcami a Operatorem. Wobec powyższego możliwości ingerencji Miasta są w tym miejscu ograniczone. Niemniej jednak z racji powtarzających się wniosków wystosujemy ponowne zapytanie do Operatora. W rozmowie telefonicznej ustalono, że tym razem Spółka ustosunkuje się do pisma. 

UML

Dzielnica: 

Odmalowanie pasów na przejściach dla pieszych

Treść pytania: 

Chciałabym zasugerować, aby w najbliższym czasie odmalowane zostały pasy na przejściach dla pieszych, zwłaszcza na większych ulicach (Sobieskiego, Żabikowska). Ze względu na duży ruch "zebry" są całkowicie lub częściowo zatarte, co stwarza zagrożenie dla pieszych i kierowców, którzy często hamują gwałtownie. W niektórych miejscach przejść już nie ma, ale ich resztki są widoczne na jezdni, a gdzie indziej sytuacja jest odwrotna.

Data przekazania: 

2017-06-07

Data odpowiedzi: 

2017-06-16

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie mieszkańca w sprawie pasów na przejściach dla pieszych informuję, że Urząd Miasta przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na odtwarzanie oznakowania poziomego na terenie Miasta. Malowanie oznakowania odbywać się będzie tradycyjnie w okresie wakacyjnym z racji zmniejszonego natężenia ruchu drogowego. W ramach przetargu odtworzone zostaną wszystkie przejścia dla pieszych. 

UML

Dzielnica: 

Parkowanie na ulicy Leśnej- kiedy zniknie problem?

Treść pytania: 

Kiedy straż miejska zajmie się samochodami parkującymi na ul Leśnej? Wąski chodnik wiecznie zajęty przez samochody. Zwłaszcza przy pseudo barze. Wiecznie zaparkowane samochody właściciela blokują przejazd innym pojazdom. Czy straż miejska nie może nałożyć jakiegoś mandatu lub blokady i nakazać parkowania na posesji a nie na ulicy/chodniku?

Data przekazania: 

2017-05-29

Dzielnica: 

Kto jest odpowiedzialny za sprzątanie jezdni i chodników?

Treść pytania: 

Szanowni Państwo

Zwracam się z zapytaniem do U w Luboniu o stan chodnika (i ścieżki rowerowej) wzdłuż ulicy Armii Krajowej.
Od zakończenia zimy minęło już trochę, za to ilość piachu i powstające przy okazji podmuchów wiatru lub przejazdu pojazdów tumany kurzu z utrapieniem dają się we znaki zarówno przechodniom, rowerzystom, jak i okolicznym mieszkańcom.

Dlaczego nikt nie dba o czystość naszych chodników i ulic i nie zwraca na to uwagi?
Dlaczego do dnia dzisiejszego od co najmniej listopada/grudnia 2016r. absolutnie nikt nie pojawił się i nie odpowiada za wspomniany odcinek?
Czy służby miejskie kompletnie się tym nie interesują?

Data przekazania: 

2017-05-04

Data odpowiedzi: 

2017-05-11

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie w sprawie utrzymania ulicy Armii Poznań informuję, że w/w ulica stanowi pas drogi wojewódzkiej i jest administrowana przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Z informacji uzyskanych od zarządcy drogi wynika, że całość ulicy zostanie uprzątnięta najpóźniej do 22 maja. 

UML

Dzielnica: 

Czy jezioro kocie dołki utonie w wyrzucanych do niego butelkach ?.

Treść pytania: 

Czy można poprosić o zamontowanie jeszcze kilku pojemników na śmieci przy ścieżce spacerowej przy jeziorze kocie dołki.?

Data przekazania: 

2017-03-29

Data odpowiedzi: 

2017-04-12

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na zapytanie mieszkańca w sprawie zwiększenia ilości koszy na śmieci na ścieżce przy Kocich Dołach Burmistrz Miasta Luboń uprzejmie informuje, ze w najbliższym czasie dostawione zostaną kosze w trzech dodatkowych lokalizacjach. 

UML

Dzielnica: 

utwardzenie nawierzchni na ul.Buczka

Treść pytania: 

Szanowna Pani Burmistrz, proszę o interwencję w sprawie nawierzchni ulic Buczka ( nie utwardzona część) Komornicka, Szreniawska.O tej porze roku droga jest pelłna dziur i pokryta lodem.Nie sposób bezpiecznie przejść.Samochody poruszają się po lodzie ( nikt nie sypie piachu) a piesi uciekają na okoliczne ploty. Zapraszam Panią do przejścia się tymi ulicami , szczególnie w godzinach szczytu komunikacyjnego.Przy ulicy Szreniawskiej powstało nowe osiedle i pojazdów jest dużo.Proszę o zapewnienie bezpieczeństwa pieszym i pojazdom na tych ulicach.Kiedy mieszkańcy tych ulic doczekają się utwardzonej nawierzchni ?

Data przekazania: 

2017-01-18

Data odpowiedzi: 

2017-02-23

Odpowiedź: 

Biuro Majątku Komunalnego w odpowiedzi na pytanie z dnia 18.01.2017 r. informuje, iż prace związane z budową infrastruktury drogowej w m. Luboń realizowane są na podstawie dokumentu: „Plan inwestycyjny wykonania projektów i budowy dróg w 2017 r." przyjętego przez Komisję Komunalną przy Radzie Miasta Luboń.

W trakcie opracowywania planu inwestycyjnego Komisji Komunalnej zostały przekazane wnioski mieszkańców związane z budową: chodników, dróg, oświetlenia ulicznego oraz sieci kanalizacji deszczowej (w tym także wniosek o budowę ul. M. Buczka). Wniosek po rozpatrzeniu przez Komisję Komunalną przy Radzie Miasta Luboń nie uzyskał akceptacji. Ponowne przedstawienie wniosku pod obrady Komisji Komunalnej możliwe będzie w październiku 2017 r. podczas ustalania planu inwestycji na 2018 r.

Zważając na powyższe nie jest możliwe określenie terminu budowy infrastruktury drogowej, obecnie możliwe jest tylko przeprowadzanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem (poprzez okresowe wyrównywanie nawierzchni).

 

Michał Popławski

Z-ca Burmistrza Miasta Luboń

Dzielnica: 

Strony

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

  • Dam pracę
    Dam pracę w przedszkolu w Luboniu
  • Inne
    Poszukiwani świadkowie