Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Lasek

Dlaczego Miasto nie wywiązuje się z obowiązków?

Treść pytania: 

Przez prawie 30 lat luboński system gospodarowania odpadami funkcjonował dobrze, ale ktoś chyba postanowił to zmienic. Odpady zielone, które powiny zostac wywiezione w/g harmonogramu 1 lub 2 czerwca zalegają w niedzielę na chodnikach. To wbrew naszej kulturze i tradycji, bo nie po to sprzątamy w sobotę posesje i
miejski nieutwardzony chodnik, by w niedzielę obudzic się w syfie . Władze Miasta chyba uznały, to za normalne, bo w sytuacji która odbiega od 30 letniej normy, w mieście, nie raczyły poinformowac o kłopotach mieszkańców. W piątek wszyscy ludzie pobierający wynagrodzenie ze środków publicznych, w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku udają się do domów. Straż Miejska uwrażliwiona na pouczanie mieszkańców w związku z nieprzestrzeganiem Regulaminu utrzymania czystości jest o 14 w sobotę w domach i nie interesuje jej nieprzestrzeganie Regulaminu przez władze. Po 14 w sobotę na rzecz miasta pracuje tylko mój 80 letni sąsiad, który wydziabuje regularnie zielsko na chodniku. Pytanie 1 brzmi: Czy Pąństwu na pl. Bojanowskiego 2 zbytnio się nie poluzowało?
Kiedy mieszkaniec nie płaci za wywóz odpadów dostaje wezwanie do uiszczenia zaległości + 11 zł. Pytanie 2 brzmi: Czy mogę liczyc, że pani Burmistrz i Prezes Kom-lub wpłacą po 11 zł na konto miasta, w związku z niewywiązaniem się z obowiązków?

Data przekazania: 

2018-06-04

Data odpowiedzi: 

2018-07-15

Dzielnica: 

Dyżurny Miasta-601986986-Kto to jest?

Treść pytania: 

Pod tym numerem zgłasza się anonimowa osoba, która prosi o podanie imienia i nazwiska, a odmawia podania swoich danych. Pytanie brzmi czy tę funkcję pełni osoba zatrudniona przez UM Luboń czy wolontariusz? Jaka jest podstawa prawna do tego, by ktoś występujący w imieniu Miasta nie podawał imienia i nazwiska?

Data przekazania: 

2018-06-04

Data odpowiedzi: 

2018-07-15

Odpowiedź: 

Odpowiedź na to pytanie pojawiła się na stronie głównej naszego portalu.

Dzielnica: 

Ceny na bramie

Treść pytania: 

Pani Burmistrz,
Proszę o odpowiedź na pytanie, o ile więcej płacimy na bramie RIPOK niż gminy z Selektu. Byłem zwolennikiem wystąpienia z Selektu, ale w/g mojego oglądu wyższe opłaty na bramie nie mają podstaw prawnych. Z tego co widzę gminy z poza Selektu podjęły już pewne działania. Pytanie brzmi :dlaczego tak późno i czy Luboń zamierza wobec sprzeciwu RIPOK zwrócic się do UOKIK o nadużywanie pozycji dominującej? Czy Luboń zamierza wystąpic do RIPOK o zwrot nienależnych kwot?
Wesołych Świąt.

Data przekazania: 

2017-12-22

Data odpowiedzi: 

2018-01-19

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 22 grudnia 2017 r. uprzejmie informuję, że zgodnie z uzyskanymi informacjami Miasto Luboń, tak jak inne gminy spoza Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT” płaci o 28 zł więcej za 1 tonę odpadów zmieszanych przekazywanych do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych Tonsmeier Selekt, w Piotrowie Pierwszym. W związku z powyższym w dniu 9 stycznia bieżącego roku zostało skierowane  pismo do RIPOK Tonsmeier Selekt, w którym Miasto Luboń, wraz z gminami: Tarnowo Podgórne, Rokietnica oraz Mosina wyraziło swój sprzeciw dla zróżnicowania cen za przyjęcie odpadów komunalnych dla gmin spoza Związku Międzygminnego. Gminy sygnujące powyższe pismo zaapelowały do Zarządu Spółki Tonsmeier o zaprzestanie powyższych praktyk. W efekcie przedstawiciele gmin zostali zaproszeni na spotkanie, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2018 r. w RIPOK Tonsmeier Selekt, w Piotrowie Pierwszym.

UML  

Dzielnica: 

droga asfaltowa

Treść pytania: 

Witam czy 2018 na ul Rydla powstanie droga asfaltowa???

Data przekazania: 

2017-12-05

Dzielnica: 

tonąc w błocie

Treść pytania: 

Witam,czy my w XXI wieku naprawdę musimy znosić taki stan dróg?Konkretnie chodzi o ul.Podgórną przy przejeździe kolejowym gdzie trwają roboty.I ja to oczywiście rozumiem ale przejście tamtędy w tym okresie gdzie często pada bez zapasowej pary obuwia jest masakrą.Również na prowizorycznej kładce na przejściu przez tory jest sporo błota i łatwo jest się poślizgnąć.Czy nie można wysypać w tym miejscu jakiś kamyszków czy coś żeby można było sucha stopą przejść?I czy za każdym razem trzeba pisać do gazety żeby polepszyć jakość życia w tym "mieście"?

Data przekazania: 

2017-12-05

Data odpowiedzi: 

2017-12-13

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na list czytelnika w sprawie stanu ulicy Podgórnej informuje, że za realizację inwestycji w tym miejscu odpowiada Spółka PKP PLK. Telefoniczne oraz mailowe monity Urzędu Miasta nie przynoszą skutku. Wobec powyższego w dniu 6 grudnia skierowaliśmy oficjalne pismo do Inwestora z prośbą o trwałe utwardzenie przejścia dla pieszych w tym miejscu. Pismo trafiło do PKP w dniu 8.12.2017 r. Dodatkowo zwróciliśmy się do Straży Miejskiej z prośbą o podjęcie interwencji w sprawie. Stanowisko Inwestora przedstawimy Państwu bezzwłocznie. 

UML

Dzielnica: 

przejście dla pieszych

Treść pytania: 

witam czy robiąc nowy wiadukt ktoś pomyślał o pieszych mieszkających przy ulicy Krętej Sobieskiego itd? W jaki sposób mam przedostać się przez tory na przystanek przy ulicy Leśnej który już jest tak czy tak bardzo daleko oddalony od mojego domu?Jak mam codziennie dojezdżac do pracy ? Nie możliwe jest dla mnie iść do przystanku w Łęczycy bo to jest ok 2,5 km od mojego domu? Dlaczego nie ma przystanku w Lasku?Kto udzieli mi szczegółowych odpowiedzi? A w jaki sposób będę miała wchodzić po tych stromych schodach na wiadukt zimą jak spadnie śnieg lub będą oblodzone? Czy będzie tak zatoczka autobusowa czy trzeba będzie iść przez całą długość wiaduktu do przystanku przy Leśnej i kiedy wiadukt będzie oddany dla pieszych? Pozdrawiam

Data przekazania: 

2017-11-09

Data odpowiedzi: 

2017-11-15

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na pytanie mieszkańca w sprawie przejścia pod wiaduktem na ulicy Krętej informuję, że na wniosek Urzędu Miasta pod wiaduktem udostępniono przejście dla pieszych (pierwotnie takie rozwiązanie nie zostało przez Wykonawcę oraz Inwestora przewidziane). W dniu dzisiejszym (15.11) podczas spotkania z Wykonawcą prac otrzymaliśmy informację, że najbardziej uciążliwe dla ruchu pieszego prace zostaną zakończone do poniedziałku 20.11. Zwróciliśmy się również z prośbą aby do tego czasu prace prowadzone były przy możliwie najmniejszej ingerencji w ruch pieszy. Niestety ze względu na konieczność przeprowadzenia prac polegających na położeniu warstwy ścieralnej masy bitumicznej w dniach 17-18.11 na DW 430 (przed wiaduktem - jadąc ze strony Puszczykowa) zostanie wprowadzony ruch wahadłowy. Dokładnie o zmianach w organizacji ruchu poinformujemy Państwa jak tylko otrzymamy pełny zakres zmian od Wykonawcy prac. 

UML

Dzielnica: 

Równanie ulic

Treść pytania: 

Witam mam pytanie dotyczące równania ulic w dolnym lasku (rejon kocich dołów) czy planowane jest w najbliższym czasie jakieś prace tam ? Głownie chodzi mi o ulice wawrzyniaka która do połowy jest praktycznie nie przejezdna przez dziury powstałe na skutek rozjezdzania drogi przez samochody. Władze miasta po zrobieniu kanalizacji i utwardzeniu tych ulic przez tłuczeń, zapomniały chyba o tym rejonie gdyż równarka nie była widziana tu już dawno. Proszę o interwencje w tej sprawie. Pozdrawiam

Data przekazania: 

2017-10-17

Data odpowiedzi: 

2017-10-25

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na wniosek mieszkańca w sprawie wyrównania ulicy Wawrzyniaka informuję, że zlecimy wnioskowane prace w ramach bieżącego utrzymania. Dodatkowo chciałbym zaznaczyć, że trwają prace przetargowe w związku z zamiarem budowy kanalizacji deszczowej w ulicy Wawrzyniaka. Budowa kanału w sposób znaczący wpłynie na jakość oraz szybkość degradacji nawierzchni. Według rozpisanego przetargu Wykonawca zobowiązany będzie do zakończenia prac do 10 maja 2018 r. 

UML

Dzielnica: 

Wyłaczenia prądu i organizacja ruchu Ogrodowa/Dworcowa.

Treść pytania: 

1. Mijają kolejne 3 miesiące od czasu kiedy podobno miasto zwróciło się do Enei w kwestii wyłączeń prądu w Lasku i ciągle cisza. Wczoraj (05.10.2017) w wyniku wichury Lasek znowu został pozbawiony energii podczas gdy reszta Lubonia pławiła się w światłości. Twierdzenie UeMeLa (kimkolwiek jest) że Luboń nie jest stroną w umowie podczas gdy awarie dotykają regularnie dużą część miasta jest lekceważeniem mieszkańców i odbieram je jako komunikat: radź sobie sam.
2. W związku z ostatnim zapytaniem o sens zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Ogrodowa/Dworcowa chciałbym poznać opinię Miasta z lipca 2014. Interesuje mnie też jaki status ma odcinek Dworcowej od Walki Młodych do przejazdu wyłożony płytami betonowymi - drogi utwardzonej czy nie utwardzonej. Jest to dość istotne w kwestii pierwszeństwa.

Data przekazania: 

2017-10-10

Data odpowiedzi: 

2017-10-25

Odpowiedź: 

 

W odpowiedzi na pytania Czytelnika dotyczące energii elektrycznej w Lasku oraz zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Dworcowa/Ogrodowa informuję: 1. W sprawie dostaw energii elektrycznej w Lasku informuję, że zgodnie z odpowiedzią ze strony Spółki Enea Operator aktualnie trwają prace nad polepszeniem niezawodności dostawy energii na terenie Lasku. Zakończenie prac planowane jest do końca roku 2017. Jeśli problemy z dostawą energii elektrycznej w Lasku będą powtarzały się w nowym roku, Miasto podejmie kolejne rozmowy z Operatorem. 2. W sprawie organizacji ruchu na skrzyżowaniu Ogrodowa/Dworcowa, Miasto zaopiniowało pozytywnie wprowadzenie pierwszeństwa przejazdu w istniejącym kształcie. Ulica Dworcowa na odcinku od Walki Młodych do Grzybowej jest ulicą utwardzoną. 

UML

Dzielnica: 

Ponownie brak prądu w Lasku

Treść pytania: 

Szanowni Państwo! Pisałem (18 i 25 grudnia 2016) o przerwach w dostawie energii elektrycznej w Lasku. W czerwcu tego roku inny mieszkaniec Lubonia ponowił moje pytania. Otrzymał odpowiedź z Urzędu. Oczywiście Operator uważa że wszystko jest w porządku. Sądzę jednak, że niestety nie.
W dniu wczorajszym wystąpiła kolejna przerwa. Był oczywiście bardzo silny wiatr który wyrządził wiele szkód w wielu rejonach Polski. Rozumiem, że takie sytuacje mogą spowodować awarie sieci elektrycznej. Zastanawiam się tylko, dlaczego zawsze to się zdarza w południowej części Lubonia i w tej okolicy w Wirach, a inne dzielnice Miasta są nadal oświetlone ??? Mogę to wyraźnie zaobserwować np. patrząc w kierunku ul. Armii Poznań. Coś chyba jest nie tak z zasilaniem tej okolicy!
Bardzo proszę o kolejną interwencję u Operatora. Wiem, że każdy odbiorca prądu ma osobną umowę z Operatorem, ale Władze Samorządu Lokalnego w takich sytuacjach mających wpływ na dożą część miasta mogą chyba występować w imieniu swoich mieszkańców?

Data przekazania: 

2017-10-10

Data odpowiedzi: 

2017-10-16

Odpowiedź: 

W nawiązaniu do pytania dotyczącego dostaw energii elektrycznej, uprzejmie informuję, iż w związku z licznymi sygnałami od mieszkańców,

Burmistrz Miasta Luboń wystosował pismo do firmy Enea Operator w sprawie przerw w dostawie prądu w rejonie Lubonia – Lasek, z prośbą o

zbadanie stanu technicznego infrastruktury oraz kroki podjęte by zminimalizować aktualne problemy. W sierpniu bieżącego roku, otrzymaliśmy

odpowiedź, że zdiagnozowano problemy techniczne powodujące awarie w zasilaniu tego rejonu Lubonia, które zostały usunięte a także trwają

 

aktualnie prace nad polepszeniem niezawodności dostawy energii a zakończenie tych prac planowane jest do końca 2017 roku.

UML

Dzielnica: 

Nowa organizacja ruchu Ogrodowa-Dworcowa

Treść pytania: 

W związku z zamknięciem przejazdu kolejowego na wysokości ul. Ogrodowej nastąpiła zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu ulic Ogrodowa-Dworcowa. Ten, kto tę zmianę wymyślił i zatwierdził najwyraźniej nigdy nie pofatygował się na miejsce. W tej chwili jadący ul. Ogrodową muszą ustąpić pierwszeństwo jadącym ul. Dworcową. Problem w tym, że nawet zatrzymując się w wyznaczonym miejscu na ul. Ogrodowej w ogóle nie widać ulicy Dworcowej i pojazdów jadących ul. Dworcową od strony dworca PKP. Wystarczy, że kierowcy mający pierwszeństwo, będą jechali zbyt szybko (co się na tej ulicy zdarza notorycznie), a wbiją się wprost w kierowcę wjeżdżającego z ul. Ogrodowej. Proszę o natychmiastową reakcję władz miasta, zanim wydarzy się jakiś poważny wypadek.

Data przekazania: 

2017-09-06

Data odpowiedzi: 

2017-09-17

Dzielnica: 

Strony

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

  • Dam pracę
    Dam pracę w przedszkolu w Luboniu
  • Inne
    Poszukiwani świadkowie