Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Spalanie śmieci

Treść pytania: 

W związku z tym że w minionym okresie zimowym w Luboniu nie dało się normalnie oddychać poproszę o krótką informację od Straży Miejskiej o ilości interwencji dot. spalania „śmieci” i ilości nałożonych mandatów (przyjmijmy dla ułatwienia czas od października do marca). Chciałbym się również dowiedzieć kto (oczywiście nie imiennie) i w jakich rejonach miasta roznosił wspomniane ulotki o szkodliwości spalania odpadów. Myślę że teraz kiedy jest dodatkowy pracownik biurowy nie będzie problemu z odpowiedzią.

Data przekazania: 

2017-06-28

Data odpowiedzi: 

2017-07-10

Odpowiedź: 

Uprzejmie informuję ,że na przestrzeni roku 2016 interwencji związanych z potencjalnym przetwarzaniem nieczystości stałych w piecach do tego nie przystosowanych było 207. W roku 2015 odnotowaliśmy ich 34.Bez wątpienia istotny wpływ na tak duży wzrost ilości interwencji miało również rozniesienie po terenie naszego miasta 3000 ulotek informujących o szkodliwości i skutkach prawnych takiego zachowania.Pragnę jednak zwrócić w tym miejscu uwagę że nie zawsze ulatniający się z komina czarny dym świadczy o spalaniu tzw. śmieci w domowych kotłowniach. Przy każdym zgłoszeniu, ale także samodzielnie strażnicy miejscy w takich przypadkach kontrolują kotłownię sprawdzając czym ogrzewane są nieruchomości.W roku 2016 jednoznacznie udowodniono takie wykroczenie 8 właścicielom nieruchomości.Wpływ na jakość powietrza ma bez wątpienia wiele czynników. Podstawowym jest stosowany opał.Należy podkreślić że na przykład jeśli chodzi o węgiel kamiennych można wyróżnić 23 klasy energetyczne, czy też 11 klas zawartości popiołu.Ponad to niebagatelne znaczenie ma w tej kwestii ukształtowanie terenu, zabudowa, warunki pogodowe (wiatr, ciśnienie atmosferyczne).Nie pośrednią rolę odgrywa także temperatura systemów grzewczych. Najwięcej bowiem interwencji dotyczących tego tematu odnotowujemy w godzinach między 16.00 a 18.00 kiedy to rozpalane są paleniska. Również bowiem sposób rozpalania pieców rzutuje na ilość wydobywającego się z kominów dymu.Zdając sobie sprawę z wagi tego problemu pragniemy nasze działania edukacyjne w tym temacie skierować do dzieci i młodzieży lubońskich szkół.Pragniemy we wrześniu 2017 r. ogłosić konkurs na hasło i plakat promujący przyjazne dla środowiska sposoby ogrzewania budynków.Jednak problem ten, jako ogólnopolski powinien być rozwiązany poprzez stosowne akty prawne normujące zarówno minimalne normy jakim powinien odpowiadać opał stały, jak i klasę kotłów jakim powinny odpowiadać nowo sprzedawane piece. Wartym zastanowienia jest również temat wyznaczenia terminu wymiany pieców starego typu na nowy i ewentualnych dopłat do takich działań.

 

 Z poważaniem Komendant

 

Paweł Dybczyński

Dzielnica: 

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

 • Szukam pracy
  Praca Luboń ( Ochrona )
 • Dam pracę
  mechanik 200.204
 • Inne
  Akcesoria dla kota.
 • Inne
  ZAGINĄŁ RUDY KOT
 • Dam pracę
  Nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • Dam pracę
  Dam pracę
 • Kupię
  KUPIĘ / WYNAJMĘ GARAŻ
 • Dam pracę
  Restauracja McDonald's KOMORNIKI zatrudni pracowników