Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Pożar barakowozu

Poznańskie MSK zgłoszenie o pożarze otrzymało około 2:30 o treści, że w Luboniu przy ulicy Łącznej pali się trawa i palety. Do zdarzenia zadysponowano zastęp GBA z OSP Luboń. W drodze do pożaru dyżurny MSK poinformował strażaków, że prawdopodobnie pali się również barakowóz. Po dotarciu na miejsce potwierdzono informację, że płonie barakowóz robotniczy. Strażacy zrobili rozpoznanie czy obiekt nie jest zasilany prądem z pobliskiej trafostacji, po czym przystąpiono do jego gaszenia. Podano jeden prąd gaśniczy w natarciu. Po stłumieniu ognia barak przeszukano na ewentualną obecność osób trzecich.
Ze względu na to, że po dotarciu na miejsce barak był już objęty praktycznie w całości ogniem został on po ugaszeniu rozebrany w celu wyeliminowania ewentualnych źródeł ognia. Podczas prac rozbiórkowych znaleziono butlę z gazem, którą dla pewności schłodzono wodą. Przyczyny powstania pożaru bada policja.

Norbert Kaźmierczak
OSP


Na miejscu:

OSP Luboń GBA
Policja Luboń

 

fot.: 

Norbert Kaźmierczak

Odpowiedzi

Podano jeden prąd gaśniczy w natarciu ?

że co podano ?

[b]J[/b]est to główna metoda walki z pożarem, która polega na bezpośrednim działaniu na ogniska pożaru środkami gaśniczymi. W
metodzie tej chodzi o przerwanie procesu palenia. Skuteczność natarcia, a więc szybkość przerwania procesu palenia zależy od wielu czynników:

- właściwego doboru środków gaśniczych,

- umiejętności wprowadzenia środków gaśniczych do środowiska pożaru,

- zastosowania sprzętu gaśniczego o wlaściwych parametrach takich jak: wydajność, ciśnienie, zasięg, w przypadku piany gaśniczej - liczba spienienia,

- zapewnienia ciągłości podawania środka gaśniczego.

      [b]N[/b]atarcie może być prowadzone w różny sposób. Generalnie rozróżniamy natarcie: zewnętrzne i wewnętrzne.

      [b]Natarcie zewnętrzne[/b] prowadzimy podczas gaszenia pożarów silnie rozwiniętych. Wszędzie tam, gdzie działanie wewnątrz obiektu
jest już niemożliwe. Mamy z nim do czynienia najczęściej podczas pożarów budynków inwentarskich i stodół.

     [b]Natarcie wewnętrzne[/b] stosowane jest wszędzie tam, gdzie możliwe jest operowanie prądami gaśniczymi wewnątrz pomieszczeń.
Najczęściej czynimy to w murowanych budynkach mieszkalnych, piwnicach itp. Prowadzenie natarcia wewnętrznego wymaga znacznie lepszego przygotowania prądowników, o czym pisałem w poprzednich artykułach tego cyklu.

     [b]N[/b]atarcie ze względu na rozmieszczenie stanowisk gaśniczych dzieli się także na: frontalne, oskrzydlające i okrążające.

     [b]Natarcie frontalne[/b] (zwane także czoło­ wym) polega na skierowaniu prądów gaśniczych na front (czoło) pożaru. Ma ono na celu
ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na jego froncie, wzdłuż osi rozwoju pożaru. W tym przypadku siły i środki nie mogą być przegrupowywane i kierowane do innych zadań.

     [b]Natarcie oskrzydlające[/b] stosuje się, gdy występują trudności z prowadzeniem natarcia frontalnego. Zajmuje się wówczas pozycje
po jednej stronie czoła (natarcie jednostronne) lub po obydwu stronach czoła pożaru (natarcie dwustronne). Jego zadaniem jest zawężenie czoła pożaru.

Natarcie okrążające jest najbardziej skuteczną formą działań gaśniczych. Polega na prowadzeniu akcji gaśniczej na całym obwodzie pożaru. Przy natarciu okrążającym wymagane jest jednak posiadanie wystarczającej ilości sił i środków.

[b]Obrona[/b]

     [b]J[/b]est to druga metoda działań taktycznych polegająca na kierowaniu środków gaśniczych na obiekty zagrożone pożarem. W zależności od potrzeb i ukierunkowania zadań obronę dzielimy na trzy rodzaje: obrona bliższa, obrona dalsza (zwana osłoną), obrona przez opóźnianie (zwana manewrową).

     [b]O[/b]brona bliższa polega na ochranianiu obiektów bezpośrednio zagrożonych działaniem ognia, a więc ma nie dopuścić do rozprzestrzeniania się ognia. W działaniach ratowniczych prowadzonych przez OSP najczęściej obronę bliższą prowadzimy poprzez schładzanie przyległych budynków
prądami wody lub pokrywanie zagrożonych obiektów warstwą piany gaśniczej.

     [b]O[/b]brona dalsza ma na celu ochranianie obiektów zagrożonych przez ognie lotne lub wybuchy. Jej głównym zadaniem jest niedopuszczenie do
tworzenia nowych ognisk pożaru.

     [b]O[/b]brona przez opóźnianie ma za zadanie zmniejszenie intensywności spalania płonącego materiału, a tym samym
rozprzestrzenienia się pożaru. Stosujemy ją wówczas, gdy dysponujemy zbyt małym potencjalem sif i środków i nie możemy prowadzić skutecznego natarcia. Prowadzone działania polegają wtedy na tłumie­ niu plomieni na froncie pożaru, obniżaniu temperatury płonącego materiału, ochładzaniu materiałów przylegających do strefy spalania.

     [b]P[/b]rowadząc obronę tworzymy tak zwaną linię obrony. Linia obrony bliższej przebiega wzdłuż zajętych stanowisk w bezpośrednim
sąsiedztwie zagrożonych obiektów, stanowiska zaś winny być rozlokowane nie rzadziej niż co 20 m. Linia obrony dalszej przebiega na granicy obiektów zagrożonych pośrednio, a odległości między stanowiskami nie powinny przekraczać 30 m.

[b]Prądy wodne[/b]

     Prądy wodne dzielą się na zwarte i rozproszone, zaś wśród rozproszonych wyróżniamy kropliste i mgłowe.

     [b]Zwarte prądy wodne[/b] charakteryzują się znacznym zasięgiem, dużą energią mechaniczną i małą punktową powierzchnią gaszenia. Są to pozytywne cechy, które umożliwiają nam działanie w przypadkach, gdy dojście do źródła ognia jest niemożliwe lub utrudnione. Możliwość skierowania wody
w jeden punkt pozwala nam na mechaniczne zbijanie płomieni. Prądy zwarte mają jednak swoje wady. Zasadnicza wada to duże straty wody. Ponadto nie wykorzystane masy wody obciążają konstrukcję budynku i powodują znaczne straty pośrednie (niszczenie urządzeń i materiałów wrażliwych na działanie wody).

    [b] Prądy kropliste[/b] służą do jednoczesnego gaszenia dużych powierzchni. Wykorzystywane są tam, gdzie nie zachodzi potrzeba używania
prądów zwartych. Ich działanie to przede wszystkim odbieranie z płonącego materiału ciepła niezbędnego do procesu parowania. Zalecane są do gaszenia materiałów rozdrobnionych i strzępiastych. Powodują znacznie mniejsze straty pośrednie.

     [b]Prądy mgłowe[/b] mają zdolność działania w przestrzeni. Stosowane są w podobnym zakresie, co prądy kropliste. Można je ponadto
wykorzystywać do gaszenia cieczy palnych lżejszych od wody. Stosuje się je także do oddymiania, wytrącają bowiem dym z atmosfery. Ich głównymi zaletami są: powodowanie bardzo małych strat pośrednich i minimalne zużycie wody.

[b]Operowanie prądami gaśniczymi[/b]

     [b]A[/b]by skutecznie i bezpiecznie operować prądami gaśniczymi, warto przypomnieć sobie niektóre doświadczalnie i praktycznie wypracowane
zasady:

1. Strumień kierujemy w miejsce najbardziej zagrożone, stwarzające możliwość rozszerzenia się pożaru.

2. Prąd należy kierować możliwie najbliżej od pożaru miejsca, stanowisko zaś powinno być umieszczone na równi lub wyżej niż płonący materiał.

3. Płonące powierzchnie pionowe gasi się w kierunku z góry na dół. W ten sposób do gaszenia dolnych partii ściany wykorzystujemy ściekającą wodę.

4. Nie wolno działać prądem wody na silnie ogrzane elementy konstrukcji nośnej budynku, aby nie spowodować zawalenia się konstrukcji.

5. Mocno rozgrzane elementy stalowe, betonowe, żelbetonowe należy schładzać stopniowo, najlepiej przy wykorzystaniu prądów kroplistych.

6. Materiały sypkie i rozproszone gasi się prądami rozproszonymi.

7. Aby uniknąć rozprzestrzeniania się pożaru przez otwory okienne i drzwiowe, należy podczas prowadzenia natarcia cacy czas je oslaniać prądami wody.

8. Uwaga! Nie wolno kierować prądów gaśniczych na urządzenia i instalacje elektryczne przed odcięciem dopływu energii elektrycznej.

     [b]Współdziałanie stanowisk gaśniczych.[/b]
  Warunkiem koniecznym do skutecznego prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych jest posiadanie odpowiedniej ilości sił i środków. Nie jest to jednak warunek jedyny. Można dysponować dużą liczbą prądów gaśniczych, a nie uzyskać pożądanego efektu. Warunkiem powodzenia akcji jest także prawidłowe wykorzystanie sił i środków oraz prawidłowa koordynacja działań. W przypadku działa­ nia kilku prądów wody, ich działanie powinien koordynować dowódca lub wyznaczony przez niego prądownik.

     [b]N[/b]iezbędna jest także ciągła współpraca prądowników. Każdy strażak operujący prądem wody powinien mieć cały czas kontakt ze swoim sąsiadem. Współdziała­ nie ma szczególne znaczenie w przypadku gwałtownej zmiany sytuacji pożarowej, a mianowicie: wzrostu intensywności rozwoju pożaru lub
nagłego niebezpieczeństwa. Dobra współpraca prądowników nie tylko zwiększa bezpieczeństwo i przyspiesza efekt gaśniczy, ale także pozwala na znacznie oszczędniejsze zużywanie środków gaśniczych i sprzętu.

http://zpzosprpwbochni.w.interia.pl/mlodziez/otwp/materialy/otwp/otwp-ga...

Droga redakcjo.
Język publikacji powinien być dostosowany do języka odbiorców.
Rozumiem że autor relacji strażackich to fachowiec i pasjonat, ale e-lubon nie jest forum strażaków :-)
Stąd przydałoby się przeredagować materiały na język zrozumiały dla czytelników.
Dziękuję Izabell za powiedzmy słownik terminów fachowych.
Ale tym sposobem całość przypomina skrypt naukowy z przypisami ,a takich rzeczy lekko się nie czyta...
Pawlok

http://www.flickr.com/photos/pawlok/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.flickr.com/photos/tobimadom/" onclick="window.open(this.href);return false;

ile się nauczymy!... :)

pozdrawiam,
achtung

tel: 509209162
gg: 4176505

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

 • Dam pracę
  Praca w Komornikach
 • Dam pracę
  Sklep Intermarche zatrudni
 • Dam pracę
  Zatrudnimy Panie do lekkich prac na produkcji
 • Sprzedam
  Sprzedam pozostałość po ogrodzeniu działki
 • Dam pracę
  Potrzebne kobiety do pracy
 • Dam pracę
  Malarz ~szpachlarz
 • Dam pracę
  Pracownik ochrony - Komorniki
 • Wynajem - szukam
  Poszukuję lokalu biurowego do wynajęcia