Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Odśnieżanie chodników - listy do redakcji [odpowiedź z UML]

Kilka dni temu do naszej redakcji napisały pani Patrycja oraz pani Justyna, które zwróciły uwagę na problem związany z odśnieżaniem chodników.

Szanowna Redakcjo, piszę w związku z powtarzającym się kolejny raz problemem nieodśnieżonych chodników. Nie pierwszy raz tej zimy spadł śnieg, a niestety w naszym Luboniu nadal jest wiele nieodśnieżonych chodników. Naprawdę nie zajmuje to tyle czasu, aby każdy z nas nie znalazł na to chwili w ciągu dnia. Jest to również wyraz szacunku, jaki możemy wzajemnie okazać sobie, my sąsiedzi.
Zrozumiałe jest, że każdy z nas pracuje, ma różne obowiązki i nie zawsze uda się na bieżącą odśnieżyć. Często też bywa, że kiedy odśnieżymy przed pracą za chwilę znów chodnik jest biały, dlatego też w związku z tym powinniśmy być dla siebie wyrozumiali. Ale naprawdę jest dużo chodników, które tej zimy nie zostały odśnieżone ani raz!!! Dlatego prośba do tych mieszkańców, aby znaleźli chwilę i tym razem odśnieżyli ten kawałek chodnika przy swojej posesji. Bez wątpienia trudno się chodzi po takim nieodśnieżonym chodniku, ale co gorsze za chwilę ten śnieg zostanie udeptany i będzie naprawdę ślizgo, nie wspominając o tym, co się będzie działo kiedy przyjdą roztopy przy minusowych temperaturach w nocy.
Dodatkowo też pytanie do Władz Naszego miasta i Straży Miejskiej czy są gotowi podjąć jakiekolwiek kroki w tym kierunku, aby jednak te chodniki były odśnieżone.
Czy naprawdę potrzebujemy kary żeby odśnieżyć ten kawałek chodnika? Przy okazji chciałabym podziękować tym wszystkim mieszkańcom, a zarazem sąsiadom za to, że dbają o porządek przy swojej posesji.

Z wyrazami szacunku
Mieszkanka Lubonia Patrycja

Otrzymaliśmy także pytanie od pani Justyny.

Czy możecie Państwo na łamach portalu przypomnieć, kiedy występuje obowiązek właściciela posesji do odśnieżania chodnika, a kiedy należy to do gestii urzędu miasta? Czy możecie powołać się na konkretną ustawę? Myślę, że temat zainteresuje wielu mieszkańców. Mam pas zieleni pomiędzy chodnikiem, a płotem, szerokość zmienna, od 70 cm nawet do metra odległości pomiędzy nimi. Do tej pory dbałam o ten pas, zielsko, trawę i co tylko, o chodnik, śnieg, piach itp. Ale denerwuje mnie fakt, że na przeciwko, sąsiadom w tej samej sytuacji gmina dba i odśnieża, a u nas nie (ul. Polna) - pisze pani Justyna.

Z kolei o odśnieżanie chodników i dróg na osiedlu Lubonianka zapytała wieloletnia mieszkanka osiedla.

Zwracam się z uprzejmym zapytaniem kiedy będzie odśnieżone osiedle Lubonianka? Pomijając fakt, że coraz trudniej wyjechać z parkingu, główna droga Osiedlowa ledwo przejezdna, ale chodniki? Czekamy, aż ktoś złamie nogę? - pyta Czytelniczka.

Listy przekazaliśmy do Urzędu Miasta Luboń. Ponizej publikujemy odpowiedź jaką otrzymaliśmy. 

Jak to jest z tym odśnieżaniem chodnika?

Informujemy, że na mocy ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele posesji położonych bezpośrednio przy granicy pasa drogowego zobowiązani są do utrzymania (odśnieżania) chodników. Wyjątkiem jest, kiedy chodnik na całej długości posesji jest oddzielony pasem zieleni. Warto tu zdefiniować jaką minimalną szerokość musi mieć pas zieleni. Zgodnie z §53 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie tj. z dnia 23 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 124)

„1. Minimalna szerokość pasa zieleni wynosi:
1) 3 m - w przypadku gdy przeznaczony jest do wegetacji drzew;
2) 1 m - w pozostałych przypadkach.”

W trzech przypadkach właściciel posesji nie jest zobowiązany do odśnieżania chodnika:
- Jeśli nie znajduje się bezpośrednio przy granicy Twojej nieruchomości (sytuacja opisana powyżej),
- jeśli gmina pobiera opłaty za postój lub parkowanie samochodu w miejscu przeznaczonym na ruch pieszy,
- z przystanków autobusowych czy tramwajowych, które są wyraźnie wydzielone krawężnikiem lub znakiem poziomym torowisk pojazdów szynowych.

Utrzymanie chodnika w należytym porządku dotyczy każdej pory roku. Szczególnie należy pamiętać o okresie jesienno–zimowym. Za niedopełnienie obowiązku art. 117 kodeksu wykroczeń przewiduje karę grzywny lub naganę.

Z uwagi na szerokość pasa drogowego oraz zaparkowane pojazdy, służby miejsce działające w ramach zimowego utrzymania dróg miały problem z przejechaniem przez ulice Osiedlową, Sikorskiego, Kilińskiego, Mickiewicza. Zwracamy się z prośbą o nie parkowanie równolegle dwóch pojazdów. Pojazdy do zimowego utrzymania ulic są znacznie szersze od pojazdów osobowych.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim mieszkańcom, który wypełniają ustawowy obowiązek. Dbajmy wspólnie o nasze bezpieczeństwo!

UML

Izabella Chodorowska

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

 • Inne
  Zaginął pies rasy Golden Retriever
 • Inne
  zgubiono telefon
 • Wynajem - oferuję
  Wynajmę pomieszczenie biurowe
 • Inne
  Korepetycje z dojazdem do ucznia (na terenie Lubonia)