Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Fatalna jakość powietrza

Miasto Luboń zamieściło na swojej stronie facebookowej informację dotyczącą jakości powietrza na terenie całego kraju. Jak mozemy przeczytać zgodnie z informacją przekazaną przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego dla pyłu PM10 na kilku stacjach przekroczony został poziom alarmowy (150 µg/m3), natomiast na innych stacjach w rejonie przekroczony został poziom informowania (100 µg/m3) dla pyłu PM10.

W związku z powyższym urzędnicy zalecają, aby w przypadku wystąpienia wysokiego stężenia pyłu PM10ograniczyć przebywanie poza budynkami, szczególnie małych dzieci, kobiet w ciąży, osób starszych oraz osób z chorobami serca lub układu oddechowego. Dorosłym bez kłopotów ze zdrowiem zaleca się także powstrzymanie się od aktywności fizycznej na otwartym powietrzu.

Wszyscy w Luboniu oddychamy tym samym powietrzem, dlatego apelujemy do Państwa, aby w najbliższym czasie ograniczyć używanie urządzeń grzewczych emitujących pyły do powietrza, a w szczególności tych, które nie stanowią głównego źródła ogrzewania budynku, np. kominków - czytamy na stronie Miasta Luboń.

Burmistrz Małgorzata Machalska postanowiła się ustosunkować do pytań zdawanych przez mieszkańców. Poniżej przeklejamy odpowiedź jaką burmistrz udzieliła na swojej stronie. 

Szanowni Państwo,
odpowiadając na Państwa sugestie dotyczące propagowania idei rozpalania pieców węglowych „od góry” oraz dofinansowania do wymiany pieców, uprzejmie informuję, że Miasto Luboń jako jedna z pierwszych gmin w powiecie poznańskim rozpoczęła udzielanie dotacji do wymiany pieców na proekologiczne źródła ciepła.
Od 2018 roku udzielane są dotacje do wymiany pieców. Dzięki udzielonym dotacjom w ramach programu Luboń Anty Smog, z terenu miasta zlikwidowano ponad 110 tzw. kopciuchów. W tym roku po raz trzeci rusza akcja dofinansowań. Od dnia 23 marca br. Miasto Luboń rozpoczyna przyjmowanie wniosków o udzielenie dotacji.
Mieszkańcy Miasta mogą również skorzystać z innych źródeł finansowania wymiany pieca. Są to:
• Dotacja rządowa „Czyste Powietrze” – nabór wniosków – ciągły (wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Szczepanowskiego 15A )
• Dotacja z budżetu Starostwa Powiatowego – nabór wniosków od 8 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r. (wnioski należy składać w Starostwie Powiatowym w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18).
Odnosząc się do propagowania idei rozpalania pieców węglowych „od góry”, wskazujemy, że badania nad technikami palenia nie stwierdzają jednoznacznie, że technika palenia „od góry” jest skuteczną metodą mającą wpływ na ograniczenie smogu i zanieczyszczeń powietrza.
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, (jako jedna z trzech w Polsce jednostek akredytowanych do badań kotłów grzewczych zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 303-5:2012) odniósł się do metody spalania “od góry”. Instytut zwrócił uwagę, że urządzeniami przeznaczonymi do “górnego spalania” jest jedynie grupa kotłów centralnego ogrzewania - komorowych tzw. szybowych, które są rzadko spotykane na rynku (stanowią około 5% kotłów). Najczęściej spotykane są kotły komorowe zasypowe, przeznaczone do podawania paliwa na wcześniej wytworzoną warstwę żaru.
Wyniki z przeprowadzonych 20 prób (5 urządzeń, dwa rodzaje paliwa w każdym, spalane z zastosowaniem obu technik) wskazują, że są przypadki, gdy odnotowano spadek emisji pyłu czy benzoapirenu. Jednak, takie wyniki uzyskano tylko dla części prób. W wielu przypadkach nie odnotowano znacznych spadków, a w innych wręcz przeciwnie, zauważono wzrost emisji zanieczyszczeń, w tym rakotwórczego benzoapirenu – i to zarówno przy spalaniu węgla jak i drewna. Wzrost emisji benzoapirenu jest zjawiskiem szczególnie niekorzystnym, gdyż normy dla stężenia tego zanieczyszczenia są przekroczone na praktycznie wszystkich stacjach pomiarowych w Polsce, a w wielu miejscach przekroczenia te są wielokrotne. W części prób nie odnotowano praktycznie żadnej różnicy jeśli chodzi o emisję pyłu i benzoapirenu.
Dodatkowo, metoda „palenia od góry” bardzo często nie jest przewidziana w instrukcjach obsługi kotłów. Jej stosowanie w kotłach, które nie są do tego przeznaczone może znacząco zwiększać obciążenia cieplne kotła lub zmieniać rozkład temperatur i ciśnień w stosunku do wartości projektowych, a także prowadzić do gwałtownych reakcji spalania (spalanie wybuchowe). To wszystko może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo osób użytkujących kocioł (ryzyko rozszczelnienia kotła i zaczadzenia, ryzyko wybuchu, poparzenia) oraz stan kotła oraz komina.
Udzielając odpowiedzi na pytanie dotyczące wprowadzenia na terenie Miasta czasowych ograniczeń np. w paleniu kominkami, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, to sejmik województwa może, w drodze uchwały, w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi lub na środowisko, wprowadzić ograniczenia lub zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
Dnia 1 maja 2018 r. zaczęła obowiązywać Uchwała Nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Zgodnie z ww. uchwałą do na terenie województwa wielkopolskiego, do końca roku 2023 należy wymienić wszystkie stare bezklasowe kotły, natomiast do końca 2027 roku – wszystkie kotły klasy 3 i 4. Uchwała wprowadziła również wymagania dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń (piece, kominki, kozy). Urządzenia niezgodne z wymogami ekoprojektu mogą być użytkowane do końca 2025 – potem będą musiały zostać wymienione lub wyposażone w elektrofiltry (urządzenia redukujące emisję pyłu zgodnie z rozporządzeniem KE dot. ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń). Każdy nowo montowany kominek (czy to w nowym domu, czy też w budynku modernizowanym) będzie już musiał być zgodny z zapisami ekoprojektu. Uchwała antysmogowa nie wskazuje czasowych ograniczeń w użytkowaniu kominków.

izi

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

 • Inne
  Zaginął pies rasy Golden Retriever
 • Inne
  zgubiono telefon
 • Wynajem - oferuję
  Wynajmę pomieszczenie biurowe
 • Inne
  Korepetycje z dojazdem do ucznia (na terenie Lubonia)