Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Interwencje SM w miesiącu grudniu 2020

Działania wynikające z COVID-19:
A. Patrol COVID-19 – wykonano 32 patrole
B. Kontrola osób na kwarantannie i w izolacji – wykonano 15 patroli, w wyniku czego skontrolowano ok. 2000 osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji
C. Zapobieganie zgromadzeń – wykonano 2 działania

Działania prewencyjne:
A. Kontrola placów zabaw – wykonano 193 kontrole
B. Patrol pieszy / pieszo – rowerowy – zrealizowano 10 patroli
C. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 33 kontroli
D. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 14 kontroli
E. Asysta z pracownikami MOPS – wykonano 5 asyst

Działania interwencyjne:
A. Interwencje związane ze zwierzętami – podjęto 19 interwencji
B. Interwencje drogowe – podjęto 66 interwencji
C. Interwencje związane z ochroną środowiska – podjęto 55 interwencji
D. Interwencje związane z przestrzeganiem UWTPA oraz zakłócaniem ładu i porządku publicznego – podjęto 15 interwencji

Zadania pozostałe:
– wykonano 64 różnego rodzaju działań na terenie miasta

Podjęte czynności prawne:
A. Mandaty karne – 4 mandaty
B. Prowadzone sprawy o wykroczenie – 7 spraw
C. Zastosowane kary w postaci pouczenia – 11 pouczeń

SMML

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

  • Inne
    znaleziono kluczyk od samochodu
  • Inne
    Korepetycje z dojazdem do ucznia (na terenie Lubonia)