Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań powiatu poznańskiego w roku 2021

Zarząd Powiatu w Poznaniu ogłosił otwarty konkurs ofert do realizacji w roku 2021 w następujących obszarach: edukacja, kultura i sztuka, kultura fizyczna, turystyka, pomoc społeczna, ochrona i promocja zdrowia, a także ratownictwo i ochrona ludności.

Tak jak w poprzednich latach chcemy wspierać różnego rodzaju inicjatywy i projekty, z których skorzystają nasi mieszkańcy. To, kto może się ubiegać o dofinansowanie określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W największym skrócie mówiąc, oferty mogą składać organizacje pozarządowe. I tak jest w praktyce, że najwięcej wniosków przysyłają stowarzyszenia, fundacje oraz kluby sportowe – mówi wicestarosta poznański, Tomasz Łubiński.

W kończącym się roku dofinansowanie otrzymało blisko 200 wydarzeń. Byłoby ich jeszcze więcej, ale przez pandemię część imprez odwołano lub przełożono na inny, często odległy termin. Wielu organizatorów poradziło sobie jednak z tą trudną dla nas wszystkich sytuacją. Takie wydarzenia jak „Cały Poznań Ukulele w Powiecie Poznańskim”, czy Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej Osób Niepełnosprawnych „Zlot Talentów” zostały przeniesione do sieci. To była jedyna możliwość w tych trudnych czasach – podkreślali organizatorzy imprez.

Część imprez dofinansowanych w otwartym konkursie ofert udało się też zrealizować w całości lub częściowo jeszcze przed pandemią. Dotyczy to m.in. sportowego współzawodnictwa szkół powiatu poznańskiego.

Wiele wskazuje na to, że podobne problemy mogą wystąpić w roku 2021. Tym razem jednak nie będzie już elementu zaskoczenia. Prosimy zatem o rozważne zapoznanie się z treścią ogłoszenia, które jest dostępne TUTAJ. Tam też wszystkie wymagane dokumenty. 

Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową w terminie od dnia 25 listopada do dnia 16 grudnia 2020 roku (decyduje data wpływu do urzędu) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 12 lutego 2021 roku a kończy nie później niż 10 grudnia 2021 roku.

Prosimy o rozważne zapoznanie się z treścią ogłoszeń: wzorem oferty, wzorem sprawozdania oraz projektami umów. W szczególności prosimy zwrócić uwagę na warunki formalne, które musi spełnić oferta.

Organizacje, które nie brały dotąd udziału w Otwartych Konkursach Ofert ogłaszanych przez Zarząd Powiatu w Poznaniu proszone są o zaznaczenie tej informacji w części VI oferty – Inne informacje.

22 stycznia 2021 – ogłoszenie wyników OKO na stronie www.powiat.poznan.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej powiatu poznańskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18.

W przypadku pytań prosimy dzwonić na numer telefonu przypisany do danego obszaru:

 1. edukacja – tel. 61 8410736
 2. kultura i sztuka – tel. 61 8410703
 3. kultura fizyczna – tel. 61 8410557
 4. turystyka – tel. 61 2228986
 5. pomoc społeczna – tel. 61 8410736
 6. ochrona i promocja zdrowia – tel. 61 8410736
 7. ratownictwo i ochrona ludności – tel. 61 8410736

Powiat Poznański

 

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

 • Inne
  Zaginął pies rasy Golden Retriever
 • Inne
  zgubiono telefon
 • Wynajem - oferuję
  Wynajmę pomieszczenie biurowe
 • Inne
  Korepetycje z dojazdem do ucznia (na terenie Lubonia)