Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Interwencje SM w miesiącu październiku 2020

Działania wynikające z COVID-19:
A. Kontrola w środkach komunikacji publicznej – wykonano 8 kontroli
B. Kontrola osób na kwarantannie i w izolacji – wykonano 36 kontroli
C. Kontrola stosowania się do zaleceń – wykonano 27 kontroli

Działania prewencyjne:
A. Kontrola miejsc wypoczynku i rekreacji – wykonano 14 kontroli
B. Kontrola placów zabaw – wykonano 190 kontroli
C. Patrol pieszy / pieszo – rowerowy – zrealizowano 30 patroli
D. Kontrola ładu i porządku publicznego – zrealizowano 34 kontrole
E. Kontrola przestrzegania Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu

Alkoholizmowi (UWTPA) – wykonano 55 kontroli
F. Patrol szkolny – wykonano 47 patroli
G. Patrol łączony z Policją / Asysta z pracownikami MOPS / Urzędu Miasta – wykonano 16 asyst

Działania interwencyjne:
A. Interwencje związane ze zwierzętami – podjęto 29 interwencji
B. Interwencje drogowe – podjęto 74 interwencje
C. Interwencje związane z ochroną środowiska – podjęto 77 interwencji
D. Interwencje związane z przestrzeganiem Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi (UWTPA) oraz zakłócaniem ładu i porządku publicznego – podjęto 27 interwencji
Zadania pozostałe:
– wykonano 113 różnego rodzaju działań na terenie miasta

Podjęte czynności prawne:
A. Mandaty karne – 10 mandatów
B. Prowadzone sprawy o wykroczenie – 7 spraw
C. Zastosowane kary w postaci pouczenia – 18 pouczeń

SMML

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

 • Inne
  zgubiono telefon
 • Wynajem - oferuję
  Wynajmę pomieszczenie biurowe
 • Inne
  Korepetycje z dojazdem do ucznia (na terenie Lubonia)
 • Wynajem - szukam
  Poszukuję garażu do wynajęcia ul. Osiedlowa