Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

XXVI Sesja Rady Miasta Luboń

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 713) w związku art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491), zwołuję XXVI Sesję Rady Miasta Luboń na dzień 22 października 2020 roku godzina 17.00 i zarządzam przeprowadzenie obrad w trybie zdalnym.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr XIII/72/2015 z dnia 29 października 2015 roku w sprawie podatku od nieruchomości.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2020 rok.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
9. Sprawozdania z bieżących prac komisji stałych Rady Miasta Luboń (za okres od lipca do września 2020r.).
10. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
11. Sprawozdanie Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.
12. Wolne głosy i wnioski.
13. Przyjęcie protokołu sesji nr XXV/2020.
14. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta Luboń
Teresa Zygmanowska

- Dane do logowania w systemie videokonferencji radni otrzymają odrębną przesyłką elektroniczną.
- Wnioski, zapytania dotyczące proponowanego porządku obrad oraz projektów uchwał radni składać mogą za pomocą poczty elektronicznej na adres biura rady do godz. 13.00 w dniu 21 października 2020r.
Wypełniając dyspozycję art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 713) zawiadamiam, że posiedzenia rady są transmitowane online na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCdPRLlWgXpfYLPMC94F9D8g
Mieszkańcy uczestniczący w sesji za pośrednictwem videotransmisji w punkcie: „Wolne głosy i wnioski mieszkańców” mogą zabrać głos dzwoniąc pod nr telefonu 699-712-541, po uzyskaniu zgody przewodniczącego obrad.
Dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu osób obecnych na Sali obrad są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (Burmistrz Miasta). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 20. ust.1b. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.

Odpowiedzi

Chciałem napisać, że można już przesłać komunikat na e-luboń i nie trzeba czekać do dnia sesji, bo w październiku wyjątkowo manipulacji nie będzie. Ktoś wyprzedził moje myśli.
Byłoby jednak jeszcze lepiej, gdyby obyło się bez powielania bredni. Nie działajcie jak Gerald.
"Wypełniając dyspozycję art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 713) zawiadamiam, że posiedzenia rady są transmitowane online na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCdPRLlWgXpfYLPMC94F9D8g"
Żenua.

Specjalnie wyczekałem, żeby dać szansę mędrcom typu Gerald, którzy nigdy nic sami z siebie, ale lubią atakować po moim wpisie. Sądząc po zachowaniu naszych samorządowców przy podwyżce stawek za odpady o 100 %, gdzie radna (podobno opozycyjna) bagatelizowała, że to wciąż poniżej 1 zł od osoby miesięcznie, RM Luboń się ucieszy jak głupi z bateryjki.
Żeby to było jakoś uzasadnione, ale pierwotnie zaserwowano radnym badziewie, które nazwałem bajką o Chinach.
Przekaz typu Chiny nie odbierają, to w Luboniu cena musi skoczyć o 100 % dla głupków może być akceptowalny.
W przypadku zmiany stawek podatkowych spodziewam się entuzjazmu, bo będzie można kupić więcej termometrów, które obstawią wszystkie drzwi w Luboniu, tak by nikt nie mógł przez nie wejść, ani wyjść.
Termometr na każdej drodze, termometr w każdym domu i zagrodzie!

Hawk, a jakie mają być nowe stawki podatkowe ? o ile idą w górę?

Jak są nowe stawki, to zawsze rosną. Są podane w projekcie uchwały. Nie ma żadnych sygnałów, by utrzymanie nieczynnego UM miało kosztować mniej. Jeśli już przy pomocy wpływów podatkowych władza chce się wykazać jak walczy z covidem, to niech kupi kadzidełka, bo są znacznie tańsze od termometrów po 28 tysięcy każdy.
Kiedy słyszałem jak oni o tym rozmawiali, to odniosłem wrażenie, że mieszkam w najbogatszym mieście w Polsce, a każdy z radnych jest milionerem. Ceny nie grają roli, więcej termometrów itd...

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

 • Inne
  korepetycje z matematyki
 • Zamienię
  Zamienię mieszkanie 2-pokojowe na Gorczynku na domek w Luboniu
 • Inne
  Korepetycje z dojazdem do ucznia (na terenie Lubonia)
 • Inne
  Rekrutacja