Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Sesja Rady Miasta - list do redakcji [odpowiedź z UML]

Do naszej redakcji napisał Czytelnik, który zadał pytanie dotyczące sesji Rady Miasta.

1. Czym UM Luboń tłumaczy brak Prognozy oddziaływania na środowisko przy wyłożeniu aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło...?
Dlaczego komunikat o wyłożeniu został tak głęboko ukryty, że dowiedziały się o nim tylko 2 mieszkanki Lubonia? Czy nie opublikowano go na stronie głównej by reszta mieszkańców się nie dowiedziała o wyłożeniu? Jeśli nie było żadnej podstawy prawnej do wyłożenia bez Prognozy, to proszę uchwałę wycofać z obrotu prawnego, przeprosić i zrobić to porządnie jeszcze raz.
2. Dlaczego projekt uchwały w pkt.9 porządku sesji został utworzony dopiero po godz.11 w dniu sesji, czy i kiedy opiniowały go komisje RM Luboń i na jakiej zasadzie został włączony do porządku obrad?Chodzi o regulamin korzystanie z parków. Czy radni przegłosowali jego włączenie do porządku obrad?
3.Dlaczego w tydzień po sesji nie jest dostępne nagrania z sesji? Co jest tego przyczyną?Czy UM Luboń za właściwe uważa zamieszczanie transmisji na youtube, wbrew opiniom ekspertów?Co robi na kanale RM Luboń 21 sekundowy film przetargu, urywający się przed podaniem ofert? "Brak umowy przetwarzania, ryzyko zablokowania nagrania i upublicznienia danych wrażliwych, możliwość transferu danych poza UE - ekspert ds. ochrony danych dr Maciej Kawecki wylicza w rozmowie z Serwisem Samorządowym PAP, na co narażają się samorządy zamieszczające nagrania z sesji organów kolegialnych na platformie internetowej YouTube."
https://samorzad.pap.pl/kategoria/prawo/jak-transmitowac-sesja-rady-na-youtube-ekspert-wylicza-zagrozenia - pisze Czytelnik.

Sprawę przekazaliśmy do Urzędu Miasta Luboń. Ponizej publikujemy odpowiedź.

W odpowiedzi na Pani maila z dnia 1 października 2020r. dotyczącego XXV/189/2020 Sesji Rady Miasta Luboń, która odbyła się w dniu 24 września 2020 r. informuję, co następuje:

Ad.1 W piśmie nr WOO-III.410.249.2020.PW.1 z dnia 03.06.2020r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu stwierdził, iż: „brak jest podstaw do zakwalifikowania projektu dokumentu pn. „Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Luboń”” do dokumentów wymienionych w art. 46 ust. 1 ustawy ooś. Wydanie uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko możliwe jest jedynie dla projektów dokumentów lub projektów zmiany tych dokumentów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 1-3, w związku z art. 48 ust. 3 i ust. 4 ustawy ooś. Uwzględniając powyższe, mając na uwadze art. 19 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu nie może wydać w trybie art. 48 ust. 1 ustawy ooś uzgodnienia odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Aktualizacja Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Luboń””. Zgodnie z informacją zawartą w uzasadnieniu do uchwały uchwalającej „Założenia…”: „W okresie od 30 czerwca 2020r. do 20 lipca 2020r. odbyło się wyłożenie do publicznego wglądu Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Luboń”. Projekt „Założeń…” został wyłożony do publicznego wglądu na okres 21 dni (zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne) w sposób zwyczajowo przyjęty w Urzędzie Miasta Luboń, a więc poprzez:

a)ogłoszenie o wyłożeniu „Założeń…” opublikowane w Głosie Wielkopolskim w dniu 30.06.2020r.,
b)obwieszczenie o wyłożeniu „Założeń…” wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Luboń w dniach od 30.06.2020r. do 20.07.2020r.,
c)obwieszczenie o wyłożeniu „Założeń…” zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta Luboń pod adresem: http://www.bip.lubon.pl w zakładce Komunikaty w dniu 30.06.2020r. (link do ogłoszenia: http://bip.lubon.pl/content.php?cms_id=4593).

Ad.2 Porządek obrad przedmiotowej sesji został ogłoszony w ustawowym terminie, czyli 17 września 2020r. i zawierał projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/43/2015 Rady Miasta Luboń w sprawie Regulaminu korzystania z parków i zieleńców na terenie Miasta Luboń. Zatem nie było konieczności rozszerzania porządku obrad. Projekt był opiniowany przez dwie Komisje Rady: Ochrony Środowiska w dniu 22.09.2020r. i Organizacyjno-Prawną w tym samym dniu. Zwracam uprzejmie uwagę, że każda modyfikacja dokumentu, skutkuje zmianą daty tworzonego projektu. Uchwały są tworzone w Edytorze Aktów Prawnych Legislator, który każdą zmianę datuje. Ostatnia modyfikacja nastąpiła 24 września 2020r., stąd taka data na projekcie uchwały.

Ad.3 Z uwagi na ryzyko jakie niesie za sobą umieszczanie nagrań w serwisie YouTube wszystkie nagrania z Sesji Rady Miasta Luboń w serwisie YouTube na kanale Rada Miasta Luboń zostały usunięte. Obecnie trwają prace nad uruchomieniem serwisu do umieszczania nagrań z wykorzystaniem usług polskiej firmy mającej serwery w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej.

Z względu na trwającą pandemię Kanał Rady Miasta Luboń w serwisie YouTube został chwilowo udostępniony do transmisji z otwarcia przetargu. Było to podyktowane bezpieczeństwem osób zainteresowanych, tak aby nie musiały przyjeżdżać osobiście do Urzędu Miasta. Nagranie z otwarcia przetargu zostało usunięte z kanału Rady Miasta Luboń w serwisie YouTube.

Z poważaniem
Urząd Miasta Luboń

izi

Odpowiedzi

ad.1. Sprawdzenia wymaga dlaczego podobne wyłożenia w innych miejscowościach wymaga prognozy, a w innych nie. Sprawdzę.
ad.2. Odpowiedź na to pytanie jest kłamstwem. W ustawowym terminie publikowany jest komunikat z uboższym porządkiem obrad. Później w okresie od opublikowania komunikatu do sesji dodawane są projekty uchwał, bez zmiany daty komunikatu , co sprawia wrażenie jakby od początku komunikat miał taką samą treść. To manipulacja.
Jeśli 2 komisje opiniują projekt 22.09 , a projekt podlega zmianie w dniu sesji, to znaczy że opiniowały inny projekt.
To też manipulacja. Projekt z 24.09 nie był opiniowany przez komisje.

Powiem szczerze że dawno nie spotkałem się z taką paranoją i wysypem tylu absurdalnych wypowiedzi opublikowanych przez jedną osobę - Hawka. Z udzielonej odpowiedzi ad 2 - którą musiało przygotować biuro rady gdyż burmistrz nie ma uprawnień do organizacji pracy Rady Miasta wynika jednoznaczne że dana uchwała była w porządku obrad i była opiniowana przed sesją przez dwie komisję. Jeżeli by tak nie było to na sesji z pewnością radni by o tym powiedzieli i zrobili z tego aferę tym bardziej że zwyczajowo przed uchwaleniem danej uchwały na każdej sesji jest informacja o opinii komisji na temat tejże uchwały. Oczywiście można wierzyć w bajki/manipulację Hawka że nikt z 21 radnych nie potrafi się odezwać ale chyba nikt z nas nie spotkał się z politykiem- nawet lokalnym które nie umie mówić. Na marginesie dodam że każdy projekt uchwały może być zmieniony nawet w czasie sesji przez radnych albo przez autopoprawke można również zmienić porządek obrad i jest to wiedza powszechna ale jak widać nie dla Hawka który woli opowiadać bajki. Pomijam tu zupełnie fakt że uchwały rady miasta są sprawdzane m.in. przez wojewodę do którego obowiązków należy sprawdzanie czy dana uchwała jest zgodna obowiązującymi przepisami i dopiero po tej weryfikacji jest ona opublikowana w dzienniku urzędowym województwa. Reasumując wszyscy się mylą: Radni Lubonia, Burmistrz Lubonia, Biuro Rady, radcy prawni urzędu miasta, służby kontrolne i prawne Wojewody tylko jeden Hawk ma rację bo uroił sobie że ktoś popełnił błąd bo czegoś nie widział. No cóż grawitacji też nie widać no ale oczywiście można zaprzeczyć jej istnienia na forum. Biorąc pod uwagę ilość twoich wypowiedzi Hawku nawet nie będę próbował odpowiadać na twoj kolejne posty ponieważ nie mam na to czasu ale polecam każdemu czytelnikowi forum aby myślał samodzielnie bo ilość wpisów na forum w cale nie ma przełożenia na ich jakość czy opisywanie prawdy.

Brzmi nieprawdopodobnie, że nikt z radnych , nawet z opozycji, nie jest w stanie zauważyć że RM działa w sposób bezprawny, ale tak jest i proszę mnie tym nie obarczać. Radni są podobno emanacją społeczeństwa, ale gdyby tak było, to wszyscy bylibyśmy niekumaci, jak Gerald.
Znowu został wyznaczony do neutralizacji jakiś niedouk i myli pojęcia. To, że projekt uchwały może być zmieniony nawet w trakcie sesji, to wie dziecko. W Luboniu nawet Przewodnicząca Rady nie wie że jak zostanie opublikowany komunikat zwołujący sesję, to nie można do sesji nic w nim dodawać. To że tak było przed ostatnią sesją już wykazałem i nie chce mi się na ten temat produkować. Tak było też przed innymi sesjami .
Kiedy jakiś projekt ktoś podrzuca po komunikacie i ustaleniu porządku obrad, to jest oczywiste że radni w głosowaniu powinni zdecydować o jego włączeniu do porządku obrad. Jakoś dla radnych to oczywiste nie jest i jeśli jeszcze raz taka sytuacja się powtórzy, to będą powtarzać całe sesje i Gerald nie pomoże.
Oni nie znają swoich uprawnień i myślą, że one się kończą na mówieniu "jestem za" i pobieraniu diety.
"Reasumując wszyscy się mylą: Radni Lubonia, Burmistrz Lubonia, Biuro Rady, radcy prawni urzędu miasta, służby kontrolne i prawne Wojewody tylko jeden Hawk ma rację bo uroił sobie że ktoś popełnił błąd bo czegoś nie widział" Dokładnie tak jest, z wyłączeniem Wojewody, który nie ma pojęcia o takich praktykach w Luboniu. Od dawna się zastanawiam za co nasi oświeceni prawnicy płacą swojemu prawnikowi, który obsługuje sesje i myślę, że za pobieranie tlenu z powietrza. Ja mogę to bezmyślne towarzystwo wzajemnej adoracji przekonać, że są w błędzie i obecny sposób pracy RM jest właściwy dla plemion dzikich, ale będzie bolało. Na razie proponuję bez bicia, by te dzikie obyczaje zmienić. Jakiś czas temu już pisałem, że transmisje na YT są problemowe prawnie. Ci dalej swoje i dalej na YT mimo, że 90 kilka procent Rad się z tego wycofało.
Zawsze brną w głupocie do końca i zawsze efekt jest żałosny. Obecnie nie ma żadnej transmisji a odpowiedź z UM niczego nie wyjaśnia, poza przyznaniem do głupoty.

Przynajmniej od roku wszystkie samorządy wiedziały, że publikowanie sesji na YT budzi wątpliwości prawne.
Inne samorządy poprzenosiły się na inne platformy. Tylko w Luboniu RM obradowała w sposób "starożytny, gdzie Przewodnicząca po kilkadziesiąt razy wyczytuje to samo nazwisko. Tak się nie robi nawet w ogłoszeniach parafialnych. Uważam, że obecny bałagan ma też związek z Ustawą o dostępności cyfrowej, do której Luboń się zupełnie nie przygotował. . To że zostały skasowane nagrania z sesji na YT, nie zwalnia UM Luboń z obowiązku ich publikacji. Proszę wskazać inne miejsce ich publikacji. Podobnie UM Luboń brnie w zaparte w związku z niedostępnością zagospodarowania przestrzennego w systemie informacji przestrzennej.

Burmistrzowie Lubonia wielokrotnie spotykają się z burmistrzami Mosiny i każde takie spotkanie skutkuje testami na covid-19. Jakoś nie wymieniają się informacjami. W Mosinie prognoza potrzeba, a w Luboniu nie?
https://www.mosina.pl/komunikaty/wylozenie
Niezwykle ciekawe. Co do publikacji. Jeśli te publikacje doprowadziły do tego, że z dokumentem zapoznały się tylko 2 ulubione radne władzy, to trzeba zmienić sposób publikacji. Jeśli zwyczajowo znaczy:na środku pola kukurydzy, to może opublikować po prostu na głównej stronie UM Luboń?

Czy ty Hawku czytasz te banialuki, które piszesz czy też standardowo już nie masz już na to czasu pisząc dziennie po 100 postów.

Wygląda na to, że bardzo irytuje Cię aktywność ludzi, którzy potrafią spojrzeć urzędnikom na ręce, pomimo mocno zaciągniętych firanek w urzędowych referatach.
Typowa bolszewicka strategia: pytających obśmiać i robić z nich nienormalnych albo szalonych.

Irytuje mnie nachalność i zawłaszczanie sobie forum przez jedną osobę a ty mieszkańcu nie wciągaj mnie w swoje polityczne ustawki nie interesują mnie. A strategie bolszewicką to Ty wykazujesz rzucając oskarżenia bez żadnych dowodów.

Weź się lepiej do pracy - przynajmniej będzie mniej bąków prawnych a dzięki temu zrealizujesz swój cel i będzie mniej nieprzyjaznych Wam komentarzy na forum,
Nikt nikogo nie oskarża - po prostu lepiej przyzwyczajaj się do rzeczywistości w której padają pytania a brak odpowiedzi to zła odpowiedź.

Sam również weź się do pracy mieszkańcu bo jeżeli masz czas tak szybko odpowiadać na forum to raczej się nie przemęczasz. Pewnie sam pracujesz jako urzędas lub w jakieś państwowej spółce. A Machalską i UM możesz sobie krytykować nic mnie to nie obchodzi.

Ze względu na mało oryginalny nick, zmieniam mu ksywę na Tępa Strzała.
Jeśli środowisko manipulatorskie czuje się tak silne i bezkarne, to niech po prostu przed następną sesją zrobią taką samą ustawkę, jak to było przed ostatnią sesją i już zmanipulowany program sesji wyślą w dniu sesji na e-luboń. Mogę się założyć z Tępą Strzałą, że tym r,azem będzie prawidłowo i może ktoś nawet przeczyta Statut.
Chcę nagrań, bo są najzabawniejszymi programami satyrycznymi w Polsce. Nie ma w sieci podobnych skeczy, gdzie Przewodnicząca przez parę godzin klepie nazwiska, a 20 mówi jestem za.
W sumie nawet za bardzo nie wiadomo czy oni są za tym, że się tak nazywają, czy tak ogólnie.

Hawku (czy to takie oryginalne???) możesz mieć swoje zdanie, ale dlaczego mnie obrażasz??? Nie jest ani Tępą Strzałą ( tak sądzę) ani mężczyzną ( tu mam pewność). Sugerowalam skierowanie swoich uwag i pytań do ich podmiotu, czyli UM.

Towarzystwo ustawiaczy i manipulantów korzysta z tego, że nadzór Wojewody tego nie obejmuje.
Tak sobie kombinują jak im wygodnie, a mnie przestało to odpowiadać. Wolałbym by ktoś poszedł po rozum do głowy, jeśli trzeba nawet do Pacanowa i by to zostało załatwione w Luboniu. Jeśli bajzel będzie trwał nadal, to będę musiał zawiadomić Wojewodę(wolałbym tego uniknąć), który posprząta Stajnię Wiktora za panią burmistrz.
Szkoda, że obecnie nie jest obecnie dostępne nagranie z sesji na której radna-asystentka I Zastępcy zadaje mu pytanie dlaczego nie jest jego winą to, że organy nadzoru uwaliły uchwałę, a ten odpowiada że to wina RIO i Wojewody. Cofniemy się do uchwał śmieciowych i do podmianki uzasadnienia w dniu sesji.
Co do nagrań, to jutro chciałbym mieć dostęp do tych programów satyrycznych, bo to dobra rozrywka na weekend. Dodam jeszcze, że manipulacje nie należą do obowiązków władz i RM Luboń.

Tępą Strzałą jest dla mnie każdy, kto ogranicza swoją rolę do płatnika podatków. Tępe strzały nie są niczym zainteresowane i usiłują ograniczać zainteresowanie innych sprawami publicznymi.
Trawestując słowa Trzaskowskiego : Luboń to moje miasto i niech Wiktor z Plewisk weźmie to pod uwagę(i nie robi wiochy). Ściąga Luboń w dół i przy okazji ciągnie za sobą p. Machalską.

Mimo, że jestem dla ciebie ową tępą strzałą, to bardzo interesują mnie sprawy publiczne np służba zdrowia w Luboniu, szkolnictwo, opłaty za śmieci, ścieżki rowerowe i wiele innych. I mimo (niesprawiedliwej) obelgi za powołanie się na Pana Trzaskowskiego już Cię lubię!!!

Niestety analogia do zachowań Trzaskowskiego jest w Luboniu nieco szersza - wszystko naprawiane taśmą klejącą, a ścieki do Wisły. Pomyśleć tylko, że Adriana nie lubię, ale co by to było gdyby Trzaskowski został prezydentem.

Byłoby NORMALNIE i PRZEPIĘKNE!!!!!

Ja tylko wykorzystałem wypowiedź fircyka do swoich celów. W pełni rozumiem twój zachwyt, bo pamiętam jeszcze hasło:Każda Polka głosuje na Olka. Wybór pijanicy zawdzięczamy kobietom. Nie przechodźmy na dużą politykę, dopóki Luboń pod względem standardów jest poniżej średniej krajowej.
Nie mogłaś wybrać w Luboniu kogoś (choć jednego)kto umie czytać ? Przydałby nam się 1 radny z taką niespotykaną umiejętnością. Gdyby ktoś taki był, to mógłby przeczytać Statut i łatwo pogrzebać zwyczaj obradowania SM niezgodny z nim, a ja nie musiałbym się produkować. Mógłby sprawić, że RM zacznie wykonywać funkcję kontrolną, a Komisja Rewizyjna nie nadaje się nawet do łapania pcheł.
Następnym razem niech suweren wybierze choć jednego kumatego (nie mnie). Może w następnej sesji ustawione sesje nie będą tak bezsensowne, jak w obecnej. Bolek-jestem za, Stasia-jestem za itd. Gdyby ktoś zapytał Bolka przeglądającego telefon, czy Stasię poprawiającą klasówki podczas sesji, to na bank by odpowiedzieli, że tak bez wchodzenia w szczegóły są za, ale dokładnie to już nie wiedzą za czym. Ty też piszesz jakbyś się z jakąś radną na głowę zamieniła. Niby się interesujesz, ale bez szczegółów.

Mnie też interesują śmieci i opłaty za nie. Gdybym był pelikanem to byłbym radnym i dlatego nie łykam wszystkiego. Muszę sprawdzić twój śmieciowy level:
1. Co spieprzył Wiktor z Plewisk przy podwyżce z 2019, a co przy tej z 2020 roku?
2. Kiedy zniknęło pojęcie RIPOK, którego użyła burmistrz Machalska w wywiadzie, twierdząc że Luboń należy pod RIPOK w Mnichach?
3. Jak zgnieść puszkę po piwie nogą i wrzucić ją do kosza bez zginania w kłębie ? Ostatnie pytanie jest na level mistrzowski.
Później porozmawiamy o śmieciach.

Czy na sesji będzie potrzeba manipulacji, można rozpoznać po publikacji komunikatu.
Jeśli manipulacje nie są przewidywane, to w tym samym dniu ukazuje się komunikat na stronie urzędu i na e-luboń. Jeśli manipulatorzy wiedzą, że będą mataczyć, to ukazuje się komunikat na stronie urzędu i okazuje się komunikat w wersji uboższej. W trakcie tygodnia dodawane są tam różne projekty, aż do dnia sesji.
To ma sprawiać wrażenie spełnienia wymogów ustawy czy Statutu. W dniu sesji ukazuje się komunikat na e-luboń i jest już tożsamy z tym co jest stronie miasta, bo tam w międzyczasie świastaki dodają punkty.
To nie jest zgodne ze Statutem Lubonia, Plewisk, ani żadnym innym mi znanym statutem.
Te ustawki jakoś nie przeszkadzają 21 przedstawicielom narodu lubońskiego, bo to nie ma wpływu na dietę.

To swoje wypociny proponuje wysłać do UM. Na forum są obecnie duuuuuzo ważniejsze problemy!!! Jedynym zainteresowanym jest Hawk, który jak ktoś słusznie zauważył bardzo się nudzi, nie ma swojego prywatnego życia i jedynym zajęciem jest aktywność na forum. Daj nam odpocząć od siebie!!!

Na szczęście to nie lizus decyduje o hierarchii problemów w Luboniu. Jeśli po 2 latach od wyborów nie ma w naszym samorządzie kogoś kto potrafi zwołać sesję to jest to problem.
Nie musisz się pucować dla władzy, niech zadba sama o siebie, jak już nie potrafi o prawa mieszkańców.
W każdym społeczeństwie są imbecyle, które uważają swoje prawa za zagrożenie. Ja wiem kto manipuluje, ale dla bezpieczeństwa napiszę, że za wszelkie nieprawidłowości w UM Luboń odpowiada burmistrz Małgorzata Machalska.
Jeśli ktoś uważa, że to nie UM Luboń łamie prawo, ale ja, to droga prawna jest otwarta.
Jeśli ten ktoś uważa, że usunął wszelkie ślady manipulacji, to w sądzie może wyjść na głupka.
Można próbować i niech Wiktor popisze się swoimi prawnymi umiejętnościami.
Czy dwór tego chce czy nie chce, to następna sesja zostanie zwołana prawidłowo, bo mnie się manipulacje znudziły, a obserwuję je od co najmniej roku. Ktoś chce powtarzać sesje, to niech przyśle kolejnego głupka.

Małgorzata Machalska jest w pełni odpowiedzialna za pracę urzędu i jest również odpowiedzialna politycznie przed mieszkańcami za każde działanie UM stojące w sprzeczności z interesem mieszkańców miasta.
A brak transparentności i utrudnienia w dostępie do projektów prawa miejscowego zawsze będzie w sprzeczności z interesem mieszkańców.

I niech sobie trolle z placu zdadzą w końcu sprawę, że UM jest dla mieszkańców a nie mieszkańcy dla UM.

Jakie problemy są ważniejsze niż paraliż intelektualno-funkcjonalny dwóch organów władzy w Luboniu? Dla przyszłości miasta to najważniejsza kwestia. No chyba, że w swym zadufaniu i wspaniałej samoocenie z placu Bojanowskiego widać tylko problemy takie jak "ucieknięty pies z Krętej 36"

Jakie ważne problemy, których nie dostrzegasz? Proszę bardzo: funkcjonowanie przychodni w Luboniu, pomoc psychologiczna dla osób np na kwarantannie ( byłeś? znasz?), oraz dla dzieci, które nie rozumieją obecnej sytuacji, nieodpowiedzialne zachowania ludzi w czasie pandemii i wiele innych. Pozdrawiam

W ramach ochrony zdrowia czy sytuacji epidemicznej Rada Miasta i Burmistrz nie są organami kreującymi jakąkolwiek rzeczywistość. A nawet gdyby tak było, to muszą robić w ramach obowiązującego prawa, a także zachować kryterium gospodarności, a niestety coraz jaskrawiej widać jaką ścieżką kroczy nasza lubońska władza.

1. Najpierw kilka burków mnie obszczeka i poszarpie mi trochę nogawki.
2. Temu który podrzuca zwykle projekty uchwał , po opublikowaniu komunikatu o sesji, zadrżą tym razem kalesony i tego nie zrobi.
3. Nastąpi eksplozja talentu Przewodniczącej RM i sesja zostanie prawidłowo zwołana.
Może nawet jakiś śmiałek odważy się spytać, gdzie są nagrania z sesji i pod jakim adresem w Plewiskach należy ich szukać.
4. Wówczas chyba zmienię ksywkę na Wernyhora.

Hawk robisz tu dobrą robotę i nie przejmuj się poszczekiwaniem fermy troli z pl.Bojanowskiego. Pawarzam: MM się nie nadaje na burmistrza, a Wiktor z Plewisk to ściemniacz i dywersant.

Na e-lubon „NAJNOWSZE KOMENTARZE” ograniczone do dwudziestu. Walnie taki Hawk dziesięć z rana, dziesięć w południe, wkroczą jego klony i po piętnastej, gdy człowiek wróci z pracy, okazuje się, że temat "zszedł". Może p. Redaktor stworzy podstronę dedykowaną wyłącznie Hawk&klony by forum było bardziej przejrzyste. Lub chociaż łączyć je będzie w jeden, dodając akapity by człowiek czytający rano wątek miał, możność odniesienia się doń również po południu bez kopania w archiwum.

Wyczuwam tu chęć dania przeciwwagi fermie trolli z pl.Bojanowskiego pod przywództwem Wiktora z Plewisk określeniem "Hawk i klony". Mnie takie określenie nie przeszkadza, jeżeli Hawk mądrze pisze i piętnuje urzędniczo-korycianą byle jakość.

A wyczuwaj, sobie co tam tylko chcesz.. albo i więcej. Wyobraź sobie, że są ludzie, którzy przed szóstą zajrzą na forum e-lubon a po piętnastej już wątku, który rano czytali, odnaleźć nie mogą. Jestem za spec podstroną dla Hawka (nawet wyróżnioną) by na "kneblowanie" nie narzekał. W końcu przykuty do klawiatury też ma swoje prawa.

Nie.. no naprawdę są tacy co rano do pracy wstają i po południu wracają? Uważasz to za coś wyjątkowego? Pewnie siebie też uważasz za wyjątkowego oczekując od @Izabell działań, bo ktoś dużo pisze, a szanownemu Panu się nie chce śledzić wątku.

Każdy jest WYJĄTKOWY!!! A ten jak nazywasz Szanowny Pan w pracy stojąc przy stole operacyjnym nie ma po prostu czasu czytać wpisów na forum

To oznacza, że też jestem wyjątkowy i cała nadzieja w tym, że nawoływania na oddzielny kącik dla Hawka zostaną tak spełnione jak moje prośby o protokół SSL na e-Luboń.

Chyba zwracasz się do mnie, nie odnosząc się do mojego wpisu. Nie podejrzewam się o użycie słów szanowny pan.
Ja raczej walczę z tym plastikowym zwrotem. który w Luboniu może być uznany jako pogardliwy.
Tymi słowami jeden manipulator hipnotyzuje w Luboniu radnych. Wciska im kit, a oni z całego bełkotu wychwytują tylko "szanowni państwo" i myślą, że ich szanuje. Pewnie ma ubaw i myśli nie ważne co powiem, bo znowu bałwany będą za. On się jakiś czas temu zerwał pani burmistrz spod kontroli.

H to nie jest Hawk, nie mam z Hawkiem nic wspólnego oprócz tego, że w większości podzielam jego opinie o UML.

Być może pomyliłam bo już nie wiem czy H i Hawk to ta sama osoba. Nawiązałam do wpisu o 19. 15

Ok rozumiem i przepraszam

Nocna aktywność na fejsbuku odbija się czkawką w zarządzaniu miastem.

Ja się cieszę, że na pl.Bojanowskiego w urzędzie nie ma windy, bo bym z pewnością musiał oglądać sweet focie Machalskiej z jej wnętrza.

Kiedyś za Szmyta zadałem pytanie burmistrzowi, a odpowiedź zastępcy Walnego było lekko wymijająca. Pociągnąłem dalej i stwierdziłem, że zadałem pytanie burmistrzowi a Marian z Wir jest w błędzie.
Teraz muszę odszczekać: hauuuuuu. Nie zgadzałem się czasami, ale teraz doceniam kompetencje.
Marian z Wir nie był łatwy, ale Wiktor z Plewisk nie jest godzien wiązać rzemyki u jego sandałów.
Mariana interesowały śmieci i nie miał czasu na ustawki przed sesjami. Pracę zabierał do domu. Wiktor zabiera tylko dużą kasę z budżetu i zbija bąki.

To jest czasem tak, że najlepszy w świecie specjalista w swojej dziedzinie zwyczajnie nie potrafi kierować i zarządzać ludźmi. Powstaje duży dysonans - zna się a nie umie ze swoją ekipą nic zrobić.
Machalska dobrze się prezentuje i dobrze się sprzedaje, ale urzędasy chyba weszły jej na głowę i przeambicjonowany zastępczyk w jej imieniu i dla odciążenia udręczonej chlebodawczyni robi chyba sobie z urzędu i rady własny folwark. To smutne, ale pośród ponad 30.000 mieszkańców nie było nikogo kto miałby dość "cojones" aby zastępczyka wsadzić na powrót do jego ramki

Nie zamierzam negocjować z Geraldem, ani kimkolwiek innym jak ma wyglądać sesja .
Ustalili to radni w Statucie i kiedy się z nim zapoznają, to pewnie zaczną go przestrzegać. Nawet jestem o tym przekonany .
Wszystkim tym którzy pokładają ślepą wiarę w prawników rządzących nieporadnie miastem i w ich prawnika,
proponuję większy wysiłek umysłowy. Niech udzielą odpowiedzi na pytanie: jakie przepisy prawa pozwalają burmistrz Machalskiej na utajnianie nazwy obrębu geodezyjnego czy nr arkusza, oraz nr kw w zarządzeniu o zamianie publicznego gruntu? Moim zdaniem w ten sposób mieszkanka Lubonia może się zamienić na działkę z mieszkańcem Plewisk. Gdy chodzi o grunt publiczny wszystko ma być jawne.
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaLubon/document/660391/Zarz%C4%85dzenie-63_2020

Jest już komunikat o sesji XXVI.
Składa się z 14 punktów i żeby żaden Wiktor już tam do sesji nic nie doklejał.
http://lubon.pl/news/content/3224
Przewodnicząca informuje:
"Wypełniając dyspozycję art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 713) zawiadamiam, że posiedzenia rady są transmitowane online na stronie: https://www.youtube.com/channel/UCdPRLlWgXpfYLPMC94F9D8g"
Podawanie linka do pustego kanału, to kontynuacja linii bezmyślności. Kanał pusty, głowy puste.

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

 • Inne
  korepetycje z matematyki
 • Zamienię
  Zamienię mieszkanie 2-pokojowe na Gorczynku na domek w Luboniu
 • Inne
  Korepetycje z dojazdem do ucznia (na terenie Lubonia)
 • Inne
  Rekrutacja