Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Straż Miejska Miasta Luboń rozpoczęła akcję "Numerek"

Z dniem 15.09.2020 roku Straż Miejska Miasta Luboń rozpoczęła akcję "Numerek", której celem jest sprawdzenie, a w przypadku braku – zmobilizowanie właściciela do uzupełnienia numeracji domu lub posesji. 

Na podstawie Artykułu 64 Kodeksu Wykroczeń § 1 Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo każe nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

SMML

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl