Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

1 września powrót do tradycyjnej szkoły

Na dzisiejszej konferencji prasowej Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski poinformował, że ministerstwo chciałoby, aby podstawowym modelem w nowym roku szkolnym 2020/2021 był model tradycyjny. W związku z powyższym przygotowano wytyczne w jaki sposób zorganizować prace szkół.

1 września uczniowie wracają do szkół. A my robimy wszystko, by uczyli się w bezpiecznych warunkach. Przygotowujemy rozwiązania – wytyczne sanitarne i rozwiązania prawne, które pozwolą odpowiednio zareagować i podjąć właściwe decyzje gdy pojawi się ognisko zakażenia. Opracowaliśmy wytyczne razem z Głównym Inspektorem Sanitarnym tak, aby wiedzieć jak zorganizować bezpieczny pobyt w szkole. Długo nad tym pracowaliśmy. Wytyczne mówią dosyć szczegółowo, jak zorganizować lekcje, wydawać posiłki oraz co robić w sytuacji z problemami zdrowotnymi nauczyciela lub ucznia - poinformował minister.

Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły. Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. Rekomenduje się posiadanie termometru bezdotykowego (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekowanie go po użyciu w danej grupie. W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

Nie będzie obowiązku noszenia maseczek i zasłaniana ust oraz nosa, ale też tego nie zabraniamy. Obowiązywać będzie higiena rąk. Zachęcamy do tego, aby zasady higieny stosować jak najczęściej. Należy wietrzyć i dezynfekować pomieszczenia. Do placówki oświatowej przychodzić mogą tylko zdrowi uczniowie, nauczyciele i pracownicy administracji. Osoby z zewnątrz muszą korzystać z zasłony ust i nosa oraz obowiązuje ich dezynfekcja rąk, To zbiór doświadczeń z zagranicy, ale także z kraju, na podstawie chociażby otworzenia przedszkoli - dodał Dariusz Piontkowski.

Minsterstwo zakłada, że jeżeli nie będzie jakiś szczególnych wydarzeń to wszyscy uczniowie wrócą do szkół. Może jednak zdarzyć się taka sytuacja, że część placówek będzie musiała pracować zdalnie. Dyrektorzy szkół i placówek na podstawie wytycznych mogą już przygotowywać wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii. Do połowy sierpnia Główny Inspektor Sanitarny, w porozumieniu z MEN, opracuje szczegółowe rekomendacje postępowania dla powiatowych inspektorów sanitarnych w sytuacji wystąpienia na terenie szkoły ogniska zakażenia. Będą one uzależnione od stopnia zakażenia występującego na danym terenie i adekwatne do występujących okoliczności. Pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego będzie kluczowa dla dyrektora szkoły lub placówki i organu prowadzącego w przejściu na system kształcenia "mieszany" lub "zdalny" (tzw. warianty B i C pracy szkoły i placówki).

Wariant A – tradycyjna forma kształcenia
W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS/MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C.

Wariant B – mieszana forma kształcenia (hybrydowa)
Dyrektor będzie mógł zawiesić zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej na danym terenie, w danej szkole czy placówce. Decyzję podejmie dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te, będzie można - z uwagi na konieczność podejmowania szybkiej decyzji - uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą emaila, telefonu.

Wariant C – kształcenie zdalne
Dyrektor szkoły, placówki podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie kraju.

Nie przewidujemy ograniczenia liczebności klas - powiedział szef resortu edukacji.

Minister zaznaczył, że rodzic nie jest epidemiologiem i to fachowcy będą określali w jakich sytuacjach pobyt uczniów w szkole jest bezpieczny. 

izi

źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

ZałącznikWielkość
PDF icon wytyczne.pdf95.6 KB

Odpowiedzi

Nakaz w tym czasie pójścia do szkoły to łamanie praw konstytucji człowieka. Jakim prawem rządzący mają decydować za rodziców o zdrowiu i życiu dzieci naszych. Owszem zarazić można się wszędzie jednakże nakaz pod rygorem nałożenia kary jest integrowaniem w nasze prawo do rozporządzenia własnym życiem i życiem naszej rodziny. O zdrowiu i życiu naszych Dzieci nikt poza rodzicem nie ma prawa decydować A to co rząd teraz wyprawia to świadome narażanie nas i dzieci na utratę zdrowia i życia. Podobno żyjemy w wolnym państwie A nie dyktaturze jak teraz to wygląda. Mamy dobę komputerów to co za problem kontynuować zdalne nauczanie. Dzieci nauczą się samodyscypliny w taki sposób ale tak nauczyciele jak dzieci i my zachowały większe bezpieczenstwo

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

 • Kupię
  Kupię auto do 3000zł zarejestrowane
 • Inne
  Znaleziono klucze
 • Dam pracę
  Przedszkole poszukuje pomocy
 • Inne
  Zaginął szczeniak
 • Dam pracę
  Zatrudnię opiekunkę do żłobka
 • Inne
  Znaleziony York
 • Inne
  Korepetycje z dojazdem do ucznia (na terenie Lubonia)
 • Sprzedam
  Sprzedam komodę