Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Otwórzmy przed nimi życie

Kolejne posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych odbyło się w siedzibie Fundacji im.Królowej Polski św.Jadwigi w Puszczykowie. Obecni na spotkaniu prezes fundacji Andrzej Markiewicz, członek zarządu powiatu Antoni Kalisz i członkowie rady z zainteresowaniem obejrzeli prezentację działań prowadzonych na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Cieszy nas bardzo rosnąca ilość Zakładów Aktywizacji Zawodowej - w Polsce działa 57 ZAZ-ów. W ramach działań fundacji działa już 5 zakładów: w Słupcy, Posadzie, Łącznej, Tucholi i Sztumie. Szczególną uwagę poświęca się osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Obecnie członkowie rady prowadzą rozpoznania w gminach powiatu w temacie zorganizowania "opieki wytchnieniowej". Rozpatrzono pozytywnie informację Powiatowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych o zwiększeniu dla Powiatu Poznańskiego kwoty środków na zadania realizowane na rzecz osób z niepełnosprawnościami w wysokości 231 671 zł. Dyskutowano również o działalności warsztatów terapii Zajęciowej w powiecie.

Irena Skrzypczak
z-ca przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl