Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

XIX sesja Rady Miasta Luboń

XIX sesja Rady Miasta Luboń odbędzie się 11 lutego (wtorek) 2020 roku o godzinie 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Luboń.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

 2. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.

 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/147/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 27 października 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik.

 4. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 5. Sprawozdanie Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.

 6. Wolne głosy i wnioski.

 7. Przyjęcie protokołów sesji nr XV/2019, XVI/2019, XVII/2019.

 8. Zakończenie obrad.

Posiedzenia sesji Rady Miasta Luboń są transmitowane. Dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu osób obecnych na Sali obrad są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Przetwarzanie danych odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (Burmistrz Miasta). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest przepis art. 20. ust.1b. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.

Teresa Zygmanowska
Przewodnicząca Rady Miasta Luboń

 

 

 

Odpowiedzi

Radni ustalą stawkę 26 zł, ustaloną w Tarnowie Podgórnym i na którą pani burmistrz już podpisała umowę.
To głową specjalnie nie trzeba ruszać i tylko zagłosować za.
Tylko proszę już nic o Ripokach, bo to już historia.

To nieważne, że nie ma projektów uchwał, jak to było u innych członków grupy zakupowej.
Nawet gdyby nie było ich na sesji, to bmw jest tylu, że dadzą radę je przegłosować.
Projektów nie ma bo:
a)Projekty się robią i będą jak się zrobią,
b)Pojechały do Mnichów w celu zwiększenia poziomu recyclingu.
Każdy może wybrać sobie wariant, który mu bardziej pasuje.
Luboń zaczyna się coraz bardziej wyróżniać.Ja wolałbym, by wyróżniał się mądrością.

Szkoda, że wersja robocza protokołu z poprzedniej sesji nie jest znana. Trudno na tej sesji odnieść się do tego, co się działo na poprzedniej.

Tak w telegraficznym skrócie:moc gratulacji, pan policjant mówił, że w Luboniu nie kradną, jakaś pani mówiła coś jakichś ankietach, że z nich wyszło że nie ma przemocy czy coś. Tort, pewnie jakaś kawa i ciastka.
Godzina z hakiem i po sprawie.Tak ogólnie Luboń to kraina mlekiem i miodem płynąca i bez problemów.

Ja jestem człowiekiem starej daty. Nie mam czasu oglądać całej sesji. Preferuję słowo pisane. Jednak u nas w Luboniu jest problem z publikacją na piśmie sprawozdań. Nie wiem jak to jest gdzie indziej, ale jeśli przez kilka miesięcy nie ma sprawozdania ze spotkań komisji i rady miasta, to chyba coś nie halo.

Artykuł 20.5 Ustawy o samorządzie i gminnym:
"Na wniosek wójta przewodniczący rady gminy jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej 7dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady"
Większość radnych nie zna ustawy, bo do głosowania zawsze za,nie jest to nieprzydatne.Znam jeden przypadek w Polsce, gdzie radna powołana na zastępcę wójta, zrzekła się mandatu tydzień po powołaniu,ale to już nieznajomość innej ustawy.

Szanowny Panie Hawk,
ponieważ Pana wątpliwości dotyczące trybu powołania nowego Zastępcy Burmistrza nie dawały mi spokoju postanowiłem sam przeprowadzić małe „śledztwo” i sprawdzić, jak to naprawdę było. Obawiam się, że jednak nie ma Pan racji. Ale po kolei:
5 grudnia 2019 r. Pani Burmistrz podjęła 3 ważne zarządzenia:
- 93/2019 – odwołujące Burmistrza Mikołajczaka z dniem 31 grudnia 2019 r.
- 95/2019 – powołujące p. Popławskiego na I Zastępcę z dniem 1 stycznia 2020 r.
- 96/2019 – powołujące p. Franek na II Zastępcę z dniem 1 stycznia 2020 r. z zastrzeżeniem, że stosunek pracy na podstawie powołania nawiązany zostanie również z dniem 1 stycznia 2020 r.
31 stycznia zarządzenie nr 102/2019 dokonało nowego podziału kompetencji między zastępcę I i II, przyznając temu pierwszemu kwestie środowiska i sprawy komunalne.
Zgodnie z postanowieniem Komisarza Wyborczego w Poznaniu I nr 1/2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. stwierdzono wygaśnięcie mandatu p. Franek z dniem 1 stycznia 2020 r. http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/WDU_P/2020/209/akt.pdf)
Tak więc w momencie nawiązywania stosunku pracy na podstawie powołania (czyli 1 stycznia 2020 r.) Pani Franek nie była radną. Ustawa o pracownikach samorządowych (art. 4 pkt 2 a) mówi właśnie o „zatrudnieniu”, a nie samym akcie powołania.
Dla mnie bardziej bulwersującą sprawą jest fakt, że na podstawie zarządzenia Pani Burmistrz nr 93/2019 Pan M. Mikołajczak został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia do dnia 31 MARCA 2020 r. Co znaczy że przez 3 MIESIĄCE dostaje wynagrodzenie za nic!

Układy w UML są od dawna znane. Swój swojemu nie zrobi krzywdy.

Te układy będą nadal aktualne, a Pan M może liczyć na dalsze wspieracie moralne i pomoc publiczną w realizacji swoich nowych planów zawodowych, które przecież mocno związane są z naszym miastem.

Oczywiście! Pani "koścółkowa" MM rzuci zaraz na tacę (czyt. wykupi mszę w intencji powodzenia budowy szkoły katolickiej). Pan M. nie zginie! Rączka-rączkę myje tylko mieszkańcy mają nadal brnąć w błocie nieutwardzonych dróg itd. Ciekaw jestem jak tam sprawa utwardzenia ul. Długiej i puszczania przez tą osiedlową ulicę autobusu wg.planów p.MM?

Masz rację, że z dniem 1 stycznia.Przyznam, że oglądałem to w jakimś rozjechanym formacie i tam nie było tej daty. Moja wina, przepraszam.
Komisarze robią to z datą wsteczną co mnie dziwi, ale przyjmuję do wiadomości.Prawdopodobnie są to daty
złożenia wniosku. Tu znowu pytanie co było pierwsze:jajko czy kura?Wygaśnięcie mandatu czy zatrudnienie? Skąd pracodawca wiedział 1 stycznia, że mógł zatrudnić kiedy wygaśnięcia mandatu nie było?
Tu moim zdaniem chodziło o wyciśnięcie cytryny zwaną dietą. Gdyby radna wniosła o to na początku grudnia, to postanowienie byłoby z grudnia i nie byłoby wątpliwości co do legalności.Mimo twojego wyjaśnienia u mnie pozostają. Co do pana Mikołajczaka pełna zgoda. Niezupełnie za nic. Pod niego podlegała SM i za nienależyty nadzór został nagrodzony. Podobnie było z RN LOSIR, która nie dopilnowała poprzedniego zarządu, który spowodował straty i została za to skwitowana .

Zostaje opublikowany komunikat o sesji wraz z porządkiem obrad. W momencie ustalania porządku nie było żadnego projektu uchwały. To na jakiej podstawie został ustalony?Na podstawie przekazu słownego?
Taki komunikat bez linka do projektu został opublikowany na stronie miasta i na E-Luboń.Ktoś przeczytał i projekt pojawił się dziś rano, pewnie napisany ad-hoc. Uzasadnienie to kopia artykułu burmistrza Popławskiego. Czy to jeszcze samorząd czy już nierząd?

Z tego co mi wiadomo, to projekt uchwały radni otrzymali na swoje skrzynki 4 lutego.

Na stronie gminy projekt pojawił się dziś. Na stronie prawomiejscowe nie ma go do teraz. Wczoraj został opublikowany projekt podlegający zmianie. Pytanie czy radni nie dostali też uchwały z 2019 roku.Inna sprawa to jakość. TP i Rokietnica robiły to w ten sposób, że stara uchwała traci moc i proponowana jest nowa treśc i to jest czytelne. U nas zmiana uchwały z 2016, która była jeszcze zmieniana później i profesor prawa będzie miał problem ze zrozumieniem.Poza Luboniem inni członkowie grupy zakupowej pracują w e-sesji, która jest dobrym systemem.Firma działała w Luboniu, ale Luboń jakoś nie skorzystał.Mam też wątpliwość czy można podejmować uchwałę w sprawie metody, a w sprawie ulgi za kompostownik można to odłożyć na później?

Bajzel jest nie tylko przy śmietnikach w Luboniance. Jeszcze większy jest na naszej stronie bip.
MPA pisał już o braku protokołów. Potwierdzam, można odnieść wrażenie, że UM Luboń zakończył pracę kilka lat temu i zajął się budową szkoły w Żabikowie. Tam nie mozna znaleźć niczego, ale może taki jest zamysł władzy. Co prawda ciemnym ludem łatwiej rządzić, ale nie jest to zgodne z przepisami.
Mam nadzieję, że ktoś tam wejdzie z miotłą i posprząta.
Tam wchodzą nie tylko mieszkańcy Lubonia i taki stan strony bip, to wielki obciach.
Czy sesja nie miała być 12 lutego? Nawet ktoś tu o tym pisał.

Przykładem może być komunikat o sesji gratulacyjnej w dniu 23 stycznia 2020 ogłoszony dzień później.
http://lubon.pl/contents/content/106/2746
Ktoś się chyba bał, że naród przyjdzie z gratulacjami i też będzie chciał ciastko i kawałek tortu.
Pan policjant nie chciał psuć podniosłej atmosfery i stwierdził, że Luboń omijają kradzieże.
Szkoda, że poszkodowani i złodzieje nic o tym nie wiedzą.

Tak to jest jak "sprytna baba z Lubonia" zatrudnia złotoustego Wiktora z Plewisk. Wiktor poudziela się w Internecie, a jak ciemny lud zaprotestuje to się go bez żalu odstrzeli. Ona będzie bezpieczna. Stan miasta jej nie interesuje, na niczym się nie zna, pouprawia trochę gierek personalnych w UM, polansuje na Facebooku i "szafa gra".

Pewnie jest więcej burmistrzów, którzy myślą że są jeszcze Ripoki. Pewnie są tacy, którzy myślą że Luboń i Międzychód należały do tego samego regionu śmieciowego. Jak się ma odlot to trzeba sobie zatrudnić kogoś mniej odlotowego, kto ogarnie np. temat śmieci.
Pani burmistrz to kulturalna dama, a śmieci są fuj.
Jak zajrzałem na bip, to doszedłem do wniosku, że kiedy Luboń nie miał Wiśniowego Sadu i nie zaczęła się budowa szkoły w Żabikowie, to urząd jeszcze działał. To kwestia priorytetów, bo nie da się biegać z kielnią i załatwiać swoich spraw i jednocześnie dobrze nadzorować SM.
Cieszę się z jednej rzeczy, że Tarnowo Podgórne stoi na czele grupy zakupowej, bo gdyby to zaczął tworzyć nasz zastępca, to byłby szybki upadek. Nie cieszę się natomiast, że TP ustaliło ceny i ktoś tylko w Luboniu przekopiował stawkę.

RM Mosina po raz drugi nie przegłosowała podwyżki stawek za odpady.Nie jest znany termin następnej sesji. Wniosek jest taki, że podwyżki od marca w Mosinie nie będzie.

Coś ostatnio mało aktywni są klakierzy, którzy pisali że 26 zł miesięcznie za odpady od osoby to mało i nie należy wnikać co składa się na stawkę. Czyżby przygotowywali się do dzisiejszej sesji? To byłby ewenement, bo nie zauważyłem by kiedykolwiek byli przygotowani. Do naciśnięcia klawisza "za" to nie jest potrzebne.

Za niespełna, godzinę sesja RM Luboń, a dopiero dziś pojawił się właściwy projekt uchwały.Według uzasadnienia systemem objętych jest 30571 osób. W roku 2010 było nas 29301.Gołym okiem widać stałe dogęszczanie miasta, a przez prawie 10 lat przybyło tylko 1000 osób?Ja nie wierzę w te dane.
Oglądajcie transmisje, zobaczymy czy radni będą mieli jakieś pytania.

No i przegłosowano 26zł

Tak - przegłosowali. Złotousty "Wiktor" z Plewisk tak długo powtarzał pod nosem "szanowni państwo", że podnieśli bezradni łapy za tą wartością wyssaną z palca, "bo w okolicznych gminach mają podobną stawkę". Zero inwencji własnej, a Machalska krzykiem tłumaczy rzeczy oczywiste. Brawo dla radnego Samulczyka za trafne uwagi i p.prezesowi Kom-Lubu za merytoryczne odpowiedzi.

Apel do mieszkańców - oglądajmy rady miasta online i komentujmy zachowanie władz tego zaścianka dumnie nazwanego miastem. Niech wiedzą, że wyborcy patrzą im na ręce, bo co niektórzy się na tej radzie widocznie nudzili. Zresztą nie dziwię się, bo słowotok bąkającego pod nosem "Wiktora" był przydługawy i nudny.

tak radny, który się wstrzymuje bijmy mu brawo za brak zdania, śmieszne.

tak radny, który się wstrzymuje się bijmy mu brawo. Śmieszne.
albo ktoś jest za albo przeciw.

Szanowni państwo na początku, w środku zdania i na końcu, pokrywa luki w wiedzy.
U nas na palcach jednej ręki można policzyć radnych, którzy są w stanie zadać sensowne pytanie.
Wątpliwości Samulczyka spotkały się z agresywnym zachowaniem jednej pani radnej, która chyba obsadziła się w roli pretorianki pani burmistrz. Ja mam dalej posunięte wątpliwości, bo chyba każdego powinno ździwić pozytywne zaopiniowanie projektu z dnia 11 lutego przez komisje, które pracowały wcześniej. Kolejny cud.

Hawku za dużo gadasz i upodabniasz się w tym do viceburmistrza Popławskiego którego tak krytykujesz ciężko by było z wami razem wytrzymać. A wracając do tematu to po pierwsze ten kto ma choć trochę pojęcia jak funkcjonują urzędy wie że każda uchwała zanim pójdzie na sesję jest sprawdzana przez radcę prawnego jeżeli jest zła to oczywiście zastępca ma w tym swoją winę ale bez wątpienia jeżeli wojewoda lub RIO ją uwali jest to wina radcy prawnego który ma ją sprawdzić pod kątem prawnym. I tak jest. Po drugie odnośnie wysyłania uchwał do wojewody i RIO to jest to wyłączna kompetencja biura rady w jakim terminie się tam znajdą nie decyduje o tym burmistrz a tym bardziej zastępca. Po trzecie i za to należy pochwalić viceburmistrza Popławskiego chociaż ma swoje za uszami że doprowadził do zbilansowana systemu odpadów i Luboń do niego nie dopłaca - nie znam innej gminy w województwie wielkopolskim która nie będąc w związku tego nie robi przykładowo Tarnowo Podgórne ma w plecy ponad 1,5 mln zł. I nie możesz powiedzieć że to działanie Pań z wydziału lub vice nie ma wiedzy o odpadach bo to po prostu nie możliwe. Tak jak pisałem tobie Hawku ostatnio pisz prawdę nie bajki.

Bajka jest taka, że nie krytykowałem pań z wydziału i wygląda na to, że rzeczywiście się angażują.
Za dezorganizację tej pracy nigdy nie będę obwiniał pracowników. Pośpiech był taki, że projekt z 11.02 ma puste miejsce:zatwierdzony przez. To zdaje się ten projekt opiniowały komisje rady zanim powstał.
Nic nie stoi by jeśli ktoś omyłkowo w deklaracji umieścił na końcu rzeczy od czapy, by po drodze ktoś
poprawił.
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaLubon/document/607539/Uchwa%C5%82a-XIX_150_2020
Kilkadziesiąt osób to niby czyta, ale przydałaby się jedna, która to zrobi ze zrozumieniem.
Dobry czas na omawianie takich projektów był do końca stycznia, ale kiedy w TP i Rokietnicy były sesje śmieciowe, to w Luboniu była sesja tortowa.
Na tym zakończę, bo ostatnio faktycznie pisałem trochę zbyt dużo, ale głupoty publikowane przez władze
o jakichś Ripokach itp. mnie do tego skłoniły.Temat mnie interesuje, a pan Szanowni Państwo ingeruje w moje kubły, każe więcej płacić a tłumaczy tak na poziomie takim sobie...

Żal mi ludzi, którym podstawiono liczby do wcześniej ustalonego wyniku i się cieszą, że wyszło 26.
Specyfika 4 gmin, w Rokietnicy za bio do stawki wchodzi ponad 6 zł, w Mosinie ok.2.50.
W Mosinie Karta Dużej Rodziny jest poza systemem(ulgi), w Luboniu jest w systemie. Nikomu nie daje do myślenia, że w 4 gminach zgadza się co złotówki?

W ustawie jest mowa o 7 dniach, w Statucie Miasta,że projekt uchwały powinien być 6 dni przed sesją .
Wiktor pisał? Pani Przewodnicząca RM ogłasza o zwołaniu sesji. Nie dołącza żadnego projektu uchwały.
Na drugi dzień zostaje dołączona lipa, z artykułem Wiktora dla E-luboń jako uzasadnieniem.
Komisje RM pozytywnie opiniują, a 11 pojawia się projekt różniący się treścią uchwały i uzasadnieniem i przechodzi w głosowaniu? Co to k... ma być?

Pewnie musi sprawiać mu ból przebywanie z niekumatymi na jednej sali. Jeśli w Luboniu to jakoś się kręci,
to pewnie jemu i pracownikom Kom-Lub to zawdzięczamy. Nie wyobrażam sobie, by niekumaty mógł sprawować właściwy nadzór nad kumatym, bo to niemożliwe.Gdyby jeszcze w Kom-Lub ktoś kradł, to płacilibyśmy po 30 zł, a Wiktor uznałby to jako uzasadnione koszty.

Ciekawe rzeczy piszesz Howku o niekompetencji viceburmistrza który odpowiada za odpady. Dziwne jest jednak to że Luboń który jest kierowany w tej sferze przez taką osobę nie musi dokładać do systemu ponieważ się bilansuje a inne gminy takie jak Mosina czy wychwalane przez ciebe Tarnowo Podgórne czy Rokietnica muszą. Trochę obiektywizmu ponieważ twoje ujadanie na tego człowieka jest już żałosne.

Ciekawe rzeczy piszesz Howku o niekompetencji viceburmistrza który odpowiada za odpady. Dziwne jest jednak to że Luboń który jest kierowany w tej sferze przez taką osobę nie musi dokładać do systemu ponieważ się bilansuje a inne gminy takie jak Mosina czy wychwalane przez ciebe Tarnowo Podgórne czy Rokietnica muszą. Trochę obiektywizmu ponieważ twoje ujadanie na tego człowieka jest już żałosne.

Może to być mimo, a nie dzięki niemu. Cały czas urząd zachwyca się, że tylko 7.5 % ludzi nie płaci.
To zapewne duża zasługa pań, które się tym zajmują. Tyle że nie chodzi o to, żeby tylko zmusić do płacenia ludzi, którzy dobrowolnie złożyli deklaracje.Poza systemem jest pewnie kilka tysięcy osób i nie przypominam sobie słowa o działaniach w celu namierzenia tych osób, w TP o tym było.
Zameldowani czasowo i niezameldowani też produkują śmieci.
Oto projekt z 11 lutego, którego radni w komisjach zaopiniowali wcześniej niż powstał:
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaLubon/document/607290/Uchwa%C5%82a-XIX
Jestem natomiast za zakupem mikrofonu dla p.Wiktora, bo do mnie dociera tylko:szanowni państwo i głos agresywnej radnej z prawej.Jak będzie tak wrzeszczeć, to znowu uszkodzi kamery i nie zapisze się przebieg głosowania.

To może CBA z prokuraturą powinny sprawdzić ten "pociąg legislacyjny"?

Gdy Przewodnicząca i Rada zaczną spełniać swoją rolę, to nie będą potrzebne trzy literki.
Ja się tu nie doszukuję korupcji, tylko widzę zbytnią spolegliwość oraz zwyczajną głupotę.
Ten pociąg może przejechać po Wiktorze, jak w ubiegłym roku.
Rada Miasta nie powinna zajmować się zagospodarowaniem legislacyjnych odpadów Wiktora.

Gdy Przewodnicząca i Rada zaczną spełniać swoją rolę, to nie będą potrzebne trzy literki.
Ja się tu nie doszukuję korupcji, tylko widzę zbytnią spolegliwość oraz zwyczajną głupotę.
Ten pociąg może przejechać po Wiktorze, jak w ubiegłym roku.
Rada Miasta nie powinna zajmować się zagospodarowaniem legislacyjnych odpadów Wiktora.
Zamiast CBA proponuję, by niektórzy opanowali ABC samorządu.

Widzę, że ktoś wyciągnął wnioski z zeszłorocznej wpadki i dzisiaj buble już są opublikowane w dzienniku.
Nie zmienia to faktu, że są pisane na kolanie i RM Luboń chyba ktoś odjął rozum , że poddano takie bzdury głosowaniu. Nieruchomości na których nie mieszkają ludzie zostały wyłączone z systemu, a we wzorze deklaracji śmieciowej pozostały. Uchwała w sprawie metody zmienia uchwałę z 2016 gdzie też jest mowa o nieruchomościach, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza.
Kto mi wyjaśni co oznacza ten zapis w uchwale w sprawie metody:
"§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r., za wyjątkiem postanowień § 1 pkt. 3, który wchodzi w życie dnia 1 maja 2020 r. "
Może jakiś radny który głosował za czymś, ale jeszcze nie wie za czym, lub nawet pan Wiktor.
Uchwały powinny być czytelne dla obywateli i niekumatych radnych.

Hawku,

Zastanawiam się nad tym co piszesz, a pisać lubisz jak widać. Najwyraźniej macie coś wspólnego z Burmistrzem Popławskim. On lubi mówić Ty pisać. A logikę uchwały zrozumiało najwyraźniej więcej osób, bo za nią głosowało 19 radnym a dwie osoby się wstrzymały. Czyli nawet opozycja poparła uchwałę, nie widząc innej możliwości. Mówiąc po poznańsku bajzel w śmieciach jest w całym kraju. I to raczej zasługa tych z Warszawy a nie naszych burmistrzów czy radnych.

Jeśli rozumiesz ten zapis o który pytałem, to mi wytłumacz , a nie łaź po sąsiadkach.
To we wzorze deklaracji o nieruchomościach na których nie mieszkają ludzie, to też celowy zabieg , czy brak pomyślunku?Co do opozycji, to ja ich raczej kojarzę po tym gdzie siedzą i jeśli kojarzę dobrze, to zarabiająca
prawie 100 tys. dyrektor szkoły też nie błysnęła empatią, bo dla niej rzeczywiście te 26 zł to pryszcz.
Jeśli ktoś głosuje za bublem, to nie opozycja.

Brak konkurencji na rynku odpadów, to osobny temat. Ja płacę i wymagam.
Jak ci z Lubonia chcą zrobić mi podwyżkę, to niech zrobią to zgodnie z prawem, a nie kombinują jak konie pod górkę.Ci z Warszawy napisali kiedyś na kolanie projekt ustawy, a ci z Lubonia zrobili to samo z projektami uchwał.

Podsumowując całokształt to jeszcze tak się nie zdarzyło wladzuni aby coś naprawdę z czystym sumieniem i bezinteresownie dla dobra mieszkańców zrobili i zagłosowali. Mamy ciężko płacić podatki za wszystko co tylko się da,wycisnąć z siebie ostani grosz. Komentarz ten też nie zrobi na nich wrażenia ,bo są zgodni, że są najlepsi, tak jak zawsze zgodnie głosują. .Tylko trochę przed wyborami im się przypomni, że są dla nas aby służyć, a nie my dla nich aby ich utrzymywać z podatków.

Jeszcze się nie spotkałem z taką sytuacją, że projekty uchwał są publikowane dzień po sesji i w ten sam dzień co w dzienniku urzędowym województwa. Są duże szanse, że ci którzy lubią machać rękoma i naciskać na guziki, firmując matactwo swoim nazwiskiem, będą mieli okazje zrobić to jeszcze raz.
W każdym razie lubońścy spowiednicy mogą mieć pełne uszy roboty.Miasto zarządzane przez prawników...

po nie uchwaleniu stawki w Mosinie przeczytałem powody nie uchwalenia stawki w Mosinie i patrząc na naszych Burmistrzów to przygotowali się do sesji, bo wyjaśnienia burmistrza były poparte obliczeniami, faktami i każdy radny otrzymał odpowiedź na zadane pytanie.
A wracając do Mosiny to burmistrz tam ma duży problem, ale musi się lepiej przygotować. A na stronie czasmosiny jeszcze jedną rzecz zauważyłem nasz HAWK musi mieć sporo czasu jeśli tam dyskutuje jako KARP ;)

po nie uchwaleniu stawki w Mosinie przeczytałem powody nie uchwalenia stawki w Mosinie i patrząc na naszych Burmistrzów to przygotowali się do sesji, bo wyjaśnienia burmistrza były poparte obliczeniami, faktami i każdy radny otrzymał odpowiedź na zadane pytanie.
A wracając do Mosiny to burmistrz tam ma duży problem, ale musi się lepiej przygotować. A na stronie czasmosiny jeszcze jedną rzecz zauważyłem nasz HAWK musi mieć sporo czasu jeśli tam dyskutuje jako KARP ;)

Ty się bezimienny moim czasem nie zajmuj, bo nie musisz za niego płacić ze swoich podatków.
Kontroluj lepiej Wiktora, bo to on kosztuje Luboń sporo, a nigdy nie potrafi przygotować prostych jak budowa cepa projektów.Skoro jesteś taki merytoryczny, to znajdź niedostatki w przygotowanych na kolanie projektach. Jeśli już chcesz się czepić mnie, to konkretnie wskaż gdzie napisałem nieprawdę.
Radni nie są wymagający, więc można gapom podsunąć takie liczby by wynik dał 26 zł.
Nawet w raporcie o stanie miasta nie ma danych ile nas jest. Radnym podsunięto dane, że zwiększyła się ściągalność od uczestników systemu. Nic o działaniach zmierzających do namierzenia kilku tysięcy osób, które nie są w systemie. W TP o tym była mowa, w Luboniu tabu, tylko same sukcesy.To, że jesteśmy rekordzistami w produkcji odpadów nie wynika tylko ze wzrostu ilości śmieci produkowanych przez deklarujących, ale że zadeklarowanych są 3 osoby, a mieszka np.dodatkowo 10 obcokrajowców.

Taki jesteś chojrak w tym swoim populistycznym biadoleniu jako "gall anonim", a ja mam propozycję, może przyjdziesz do naszych "gapciów" na sesję lub Komisję komunalną, przedstawisz się i zadasz te wszystkie mądrości Wiktorowi? Jeśli masz jaja, będziesz potrafił spojrzeć im w oczy i zarzucić to wszystko prosto w twarz. Masz szansę w każdej chwili to zrobić. Była jedna komisja, potem była druga, była sesja (z tego co widziałem na "jutubie" było kilku mieszkańców, ale żaden nie chciał się odezwać), dlaczego Cię nie było? Problem w tym, że te komentarze czyta garstka ludzi, a ja konfrontowałem przegłosowaną stawkę ze swoim radnym (dodam "opozycji") i przedstawił mi to całkiem logicznie, chociaż też mnie to wku...wia. Także, mówiąc krótko, na tą chwilę bredzisz kolego, i masz do tego pełne prawo. Pisz sobie dalej nawet jeszcze większe brednie, ale przynajmniej miej odwagę to skonfrontować na sali sesyjnej. Sam chętnie wówczas przyjdę i stanę za Tobą w jednym szeregu.

Jak zastępca może się produkować pod nickiem, a sądząc po bezmyślności, także niektórzy radni, to dlaczego ja zbieracz odpadów nie mogę. Pomyśl chłopie jak komisje które odbywały się przed 11 lutego mogły zaopiniować projekt z 11 lutego? Niech ci radny z opozycji to wyjaśni.
Dlaczego to radna z opozycji twierdziła, że to nic i wychodzi tylko kilkadziesiąt groszy na dzień i chciała to jak najszybciej przegłosować zmianę stawki na 26 zł?Trochę dziwna ta opozycja.Myśl chłopie sam i zastanów się co przegłosował twój przedstawiciel w radzie miasta.

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

 • Dam pracę
  Zatrudnię sprzątaczkę
 • Szukam pracy
  Korepetycje z dojazdem do ucznia (na terenie Lubonia)
 • Sprzedam
  płotek balkonowy
 • Sprzedam
  Lodówka z kostkarką side by side Samsung
 • Dam pracę
  Praca w markecie
 • Sprzedam
  sprzedam miejsce postojowe w hali garażowej Jana Pawła II Luboń
 • Sprzedam
  Sprzedam antenę satelitarną / sat.
 • Dam pracę
  Pracownik ochrony - Luboń