Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

XIV sesja Rady Miasta Luboń

XIV sesja Rady Miasta Luboń odbędzie się 24 października 2019 roku (czwartek) o godzinie 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Luboń.

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Luboń na lata 2019-2025".
4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Luboń w trybie bezprzetargowym umowy najmu na okres do dwóch lat.
5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Luboń w trybie bezprzetargowym umowy najmu na okres do dwóch lat.
6.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Burmistrza Miasta Luboń w trybie bezprzetargowym umowy najmu na okres do dwóch lat.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Luboń.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2019 rok.
9.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.
10. Sprawozdania z bieżących prac komisji stałych Rady Miasta Luboń (za okres od lipca do września 2019r.).
11. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
12. Sprawozdanie Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.
13. Wolne głosy i wnioski.
14. Przyjęcie protokołu sesji nr XIII/2019.
15. Zakończenie obrad.

Teresa Zygmanowska
Przewodnicząca Rady Miasta Luboń

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl