Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Absolutorium w firmie Kom-Lub - list do redakcji [odpowiedź z UML]

Do naszej redakcji napisał Czytelnik, który zadał pytanie związane z udzieleniem absolutorium dla Rady Nadzorczej firmy Kom-Lub.

W dniu 30 maja 2019 odbyło się Zgromadzenie Wspólników Kom-Lub. Zarząd dostał absolutorium, ale nie ma informacji o absolutorium dla Rady Nadzorczej. W związku z tym mam pytanie czy RN działa bez absolutorium i czy ma umocowanie prawne do takiego działania? Gdyby moje domysły się potwierdziły, to proszę na przyszłość o więcej profesjonalizmu - pisze Czytelnik.

Pytanie przekazaliśmy do firmy Kom-Lub i UML. Odpowiedź otrzymaliśmy z Urzędu Miasta Luboń i firmy Kom-Lub. 

W nawiązaniu do zapytania od Czytelnika przesłanego przez Panią do Urzędu Miasta Luboń, dot. absolutorium dla Rady Nadzorczej spółki Kom-Lub informuję, że Zgromadzenie Wspólników Kom-Lub sp. z o.o. odbyło się 5 czerwca 2019r. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali absolutorium z wykonania obowiązków za 2018 rok.

UML

W nawiązaniu do otrzymanego zapytania Czytelnika, informuję iż zakres danych przekazywanych do Krajowego Rejestru Sądowego określa art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351). Odnosząc się natomiast do drugiej części zapytania wskazuję, iż Zarząd KOM-LUB Sp. z o.o. otrzymał absolutorium uchwałą Zgromadzenia Wspólników nr 3 z dnia 5 czerwca 2019 r., natomiast członkowie Rady Nadzorczej otrzymali absolutorium odpowiednio uchwałami Zgromadzenia Wspólników nr 4, 5, 6 z dnia 5 czerwca 2019 r.

 

Z poważaniem

Igor Szymkowiak

Dyrektor Zarządu

KOM-LUB Sp. z o.o.

 

izi

Odpowiedzi

Rzeczywiście Zgromadzenie Wspólników odbyło się 5 czerwca 2019, a datę 30.05.2019 nosi rekomendacja Rady Nadzorczej. W żadnym dokumencie wysłanym do KRS nie ma mowy o absolutorium udzielonym przez Zgromadzenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.Przeglądałem dokumenty innej spółki z tej branży i tam to wszystko jest.
Okazuje się,że można.Wszystkie uchwały są załącznikami protokołu Zgromadzenia Wspólników.
Proszę więc o podanie numerów uchwał które dotyczą absolutorium dla Zarządu i Rady Nadzorczej i uzupełnienie dokumentów przesłanych do KRS.
Redakcję proszę o pośrednictwo.Nadesłana odpowiedź jest zbyt lakoniczna.

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl