Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

PIT zero dla młodych

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu informuje, że 1 sierpnia 2019 r. weszły w życie przepisy o zerowym PIT dla młodych.

  • Aby zaliczki na PIT od sierpnia do grudnia br. nie były pobierane, młody podatnik musi złożyć swojemu pracodawcy oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT.
  •  Jeśli tego nie zrobi – zwrot podatku otrzyma w rozliczeniu rocznym za 2019 r.

Nowa ulga w PIT obejmuje osoby, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą. Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów czy liczby płatników.
Ulgą objęte będą przychody do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym. Do tego limitu przychody młodego podatnika będą zwolnione z PIT.
Wyjątkiem jest rok 2019 - limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł, czyli 5/12 limitu rocznego, ponieważ zwolnienie będzie obowiązywać przez 5 miesięcy, od sierpnia do grudnia.
W 2019 r. płatnik nie będzie zobowiązany do potrącania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT. Przykładową treść takiego oświadczenia można znaleźć na stronie internetowej wielkopolskiej administracji skarbowej: www.wielkopolskie.kas.gov.pl. Podatnicy, którzy go nie złożą, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w przyszłym roku, rozliczając swój PIT za 2019 r.
Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika).
Szacuje się, że z ulgi skorzysta ponad 2 mln młodych pracowników. Więcej informacji o uldze znaleźć można na stronie Ministerstwa Finansów.

US

Odpowiedzi

Ciekawe, czy wyliczono już jaki ta "promocja PIT" będzie miała wpływ na budżet miasta. Bo zwolnienie z podatku przekłada się automatycznie na mniejsze wpływy dla budżetu i to już w tym roku. A w Luboniu i tak się chyba nie przelewa...

Może redakcja wystosuje zapytanie do UM?

Pytania na elubon musi ktoś zadać. Zauważyłem, że redakcja rzadko pisze coś sama z siebie.

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl