Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Postępowanie policji wobec osoby nieletniej

Drodzy rodzice, dziadkowie, nauczyciele... W trosce o dobro i bezpieczeństwo osób małoletnich oraz nieletnich Policja apeluje o właściwą i szybką reakcję na niepokojące sygnały dotyczące zachowań dzieci i młodzieży, które najczęściej prowadzą do demoralizacji i przestępczości osób nieletnich.

Czym jest demoralizacja?

To stan bądź proces charakteryzujący negatywne postawy i zachowania nieletniego w stosunku do obowiązujących w społeczeństwie podstawowych norm i zasad postępowania - „… w szczególności naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych…” Tego rodzaju zachowania - powtarzające się wielokrotnie - pozwalają na ocenę nieletniego jako społecznie nieprzystosowanego.

Jedną z najbardziej dotkliwych społecznie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego jest spożywanie przez niego napojów alkoholowych. W takich przypadkach po ocenie zaistniałych okoliczności, stanu zdrowia, stanu nietrzeźwości oraz sytuacji w której znajduje się nieletni, policjant podejmuje decyzję o sposobie postępowania.

Nieletni w zależności od sytuacji może:
• być oddany pod opiekę rodziców,
• być umieszczony w placówce zdrowia, izbie wytrzeźwień lub jednostce Policji.

W przypadku gdy nieletni jest zagrożony demoralizacją lub jest sprawcą czynu karalnego wszelkie zebrane materiały w sprawie kierowane są do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich. Ponadto policjanci prowadzą również czynności w celu ustalenia kto sprzedał lub podał alkohol nieletniemu.

Kwalifikacje prawne dot. przeciwdziałania zjawiska alkoholizmu.

Pamiętajmy !!! Sprzedaż alkoholu nieletnim to przestępstwo.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

• art. 15 zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (…) osobom do lat 18 (…)

• art. 43 Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom (...).

• art.43 a Kto spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży (…) Ustawodawca w art. 14 wymienia m.in. teren szkoły, ulice, place, parki itp. Ponadto na mocy uchwały rada gminy może wprowadzić czasowy lub stały zakaz sprzedaży, podawania czy spożywania napojów alkoholowych w wytypowanych miejscach.

Kodeks Karny
• art.208 - Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

KP Luboń

fot.: 

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

 • Dam pracę
  Opiekunka
 • Dam pracę
  Hurtowania Spożywcza - Komorniki - 6300 brutto
 • Dam pracę
  Specjalista ds. techniczno-handlowych, branża elektryczna
 • Dam pracę
  pracownik ochrony Luboń
 • Dam pracę
  Pracownik ochrony - Komorniki
 • Inne
  Znalezion suczke West highland White terier