Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Sesje Rady Miasta Luboń - listy do redakcji [odpowiedź z UML]

Kilka dni temu do naszej redakcji napisali Czytelnicy, którzy zastanawiali się co stało się z fragmentem nagrania z VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta Luboń oraz kiedy zostaną opublikowane protokoły z sesji.

Zgodnie z art.20.1.1b Ustawy o samorządzie gminnym obrady są transmitowane. Na dostępnym nagraniu VI Nadzwyczajnej Sesji RM Luboń można podziwiać przez 17 minut pustą salę. Czy 2 uchwały związane z odpadami zostały podjęte pod stołem, mailowo, telefonicznie czy korespondencyjnie? Proszę o udostępnienie nagrania z VI sesji i imiennego wykazu głosowań - pisze Czytelnik.

Szanowni Państwo, zwracam się z pytaniem do osób odpowiedzialnych za tworzenie protokołów z sesji rady miasta. Kiedy pojawi się odpowiedni dokument z dwóch ostatnich sesji RM tj. ze stycznia i lutego 2019r. Na stronie BIP.lubon.pl. Od tej pierwszej upłynął prawie miesiąc.
2. Pytanie: kiedy będą opublikowane uchwały z ww. sesji dostępne na stronie BIP.lubon.pl Od styczniowej upłynął prawie miesiąc.
Uważam, że takie rzeczy powinny być jak najszybciej publikowane bez zbędnej zwłoki np. w przeciągu maksymalnie 1 tygodnia. Z czego wynika taka zwłoka? Czy jest tam coś, co nam mieszkańcom Lubonia ma być nieznane? - pyta Mieszkaniec.

Listy przekazaliśmy do Urzędu Miasta Luboń. Poniżej publikujemy odpowiedź. 

Odpowiadając na pytania Czytelnika przesłane do tutejszego Urzędu przez Gazetę Internetową e-lubon.pl – informuję co następuje. Od początku obecnej kadencji zgodnie z brzmieniem przepisu art. 20 ust. 1b. ustawy o samorządzie gminnym.
„Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”.
Miasto Luboń ten obowiązek realizuje. Obrady Rady Miasta są transmitowane, a nagrania z obrad umieszczane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Sprawa, którą poruszył Państwa Czytelnik dotyczy obrad ostatniej sesji Rady z dnia 4.3.2019 r. (sesja nadzwyczajna), gdzie przyczyny techniczne uniemożliwiły transmisję. W związku z długością sesji (16 minut) zabrakło czasu na reakcję i próbę wznowienia transmisji. Po zgłoszeniu błędu do dostawcy usługi transmisji, czekamy na informację o przyczynach zdarzenia. Oprócz transmisji obrad Rady Urząd Miasta dokonuje zapasowego nagrywania obrad i takie nagranie zostało umieszczone na naszym kanale w serwisie Youtube już na drugi dzień po sesji. Każdy z Czytelników może się przekonać naocznie, że obrady faktycznie odbyły się w Sali sesyjnej Urzędu, głosowanie było osobiste, a nie mailowe, telefoniczne czy też korespondencyjne.

Protokoły, które tworzone są z obrad Rady Miasta Luboń – zgodnie z przepisem § 53 Statutu Miasta muszą wiernie odzwierciedlać ich przebieg. W związku z tym są dokumentami bardzo obszernymi, często kilkudziesięcio stronnicowymi, wymagającymi dużego nakładu pracy.

Są to dokumenty przyjmowane przez Radę Miasta po głosowaniu, zatem jako Protokół mogą być udostępnione po ich zatwierdzeniu przez Radę. Zdarza się (z różnych przyczyn), że protokół jest przyjmowany na kolejnej sesji, która odbywa się po miesiącu – tym samym czas publikacji się wydłuża. Pomijając kwestię terminu przyjęcia protokołu sprawdzę czy publikacje protokołów (jak i uchwał) nie następują z nieuzasadnionym opóźnieniem. W razie wystąpienia przekroczenia terminów odpowiedzialni pracownicy zostaną pouczeni o konieczności publikowania na stronach BIP materiałów z obrad sesji Rady Miasta bez zbędnej zwłoki.
Od początku marca Urząd Miasta uruchamia serwis pt.: prawomiejscowe.pl gdzie publikowane będą różne dokumenty w tym również projekty wszystkich uchwał przedkładanych Radzie Miasta oraz projekty protokołów z sesji Rady (przed ich przyjęciem).
W tej chwili testowo umieszczamy tam kolejne dokumenty (serwis jest dostępny publicznie), a o faktycznym uruchomieniu serwisu poinformujemy Państwa poprzez umieszczenie odnośników na stronach lubon.bip.pl i lubon.pl.

Janusz Piasecki
Sekretarz Miasta

izi

Odpowiedzi

Jeślii władza serwuje społeczeństwu nagranie pustej sali, to jest to arogancja. Sesja musiała się gdzieś odbyć pokątnie,
bo 2 uchwały widziałem w DUWW. Coś mnie podkusiło by w lutym włączyć sobie nagranie z sesji i niekompetencja mnie przeraziła. Rada podjęła uchwałę o podwyżce za odpady. Uchwała błędna z terminem wejścia w życie od 1 marca, co już w momencie jej podejmowania było niemożliwe(błąd 1).Zamiast poddanie uchwały nadzorowi RIO, jakiś "geniusz" wymyślił jej anulowanie przez Radę (błąd 2). Rada spotkała się gdzieś poza salą sesyjną i pewnie grupa szturmowa pani Burmistrz przegłosowała w dniu 4 marca uchylenie uchwały, która zgodnie z prawem nie mogła być w obiegu, bo opublikowana 18 lutego, mogła wejśc w życie 5 marca.Przegłosowali to poza transmisją.(Błędy 3 i 4).
Bardzo wątpię by Rada miała podstawę prawną by przejąć funkcje nadzorcze od RIO do nadzoru nad własną uchwałą.
Całkowitą bzdurą jest podstawa prawna uchwały o uchyleniu, gdzie jakiś matołek wpisał art.6 coś tam Ustawy o utrzymaniu czystości. Ta ustawa nic nie mówi o uchylaniu uchwał.
Nie jestem wrogiem pani Burmistrz i muszę się niestety przyznać, że ostatnio na nią głosowałem, ale obecnie nurtuje mnie pytanie czy leci z nami pilot. Zastępca pani Burmistrz nie przewyższa poziomem wiedzy na temat systemu gospodarowania odpadami, przeciętnego zbieracza,jakim jest piszący te słowa.

Żeby nie być gołosłownym.
https://pacanow.sesja.pl/category/arch/
Tam nie przegłosowują takich głupich uchwał jak podwyżka cen za odbiór odpadów z 13 lutego i mająca wejśc w życie
1 marca. Tam radni też spotkali się 4 marca na Sesji Nadzwyczajnej i nie powstało z tego nagranie pustej sali sesyjnej.
Każdy radny, mądra głowa powinien się więc udać na szkolenie do Pacanowa. W celu zapobieżenia kolejnym błędom
informuję, że Pacanów jest w powiecie buskim, województwo świętokrzyskie.

Niekompetencja goni niekompetencje. Teraz wiem dlaczego pani burmistrz zrezygnowała z zajmowania się prawem i wolała zostać burmistrzem.
A co uchylenia własnej ustawy to rada gminy nie może jej unieważnić.
Linki tu
https://www.prawo.pl/samorzad/wojewoda-rada-gminy-nie-moze-uniewaznic-swojej-uchwaly,173.html
i tu
http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U84/2018/119/5143.pdf#zoom=90.
Ciekawie co teraz zrobią nasi włodarze z urzędu. Uchylą uchwałę o uchyleniu ?
Z niecierpliwością będę czekał na kolejną "specjalną" sesję rady.

Też tak myślałem na logikę. Każdy organ ma swoją rolę i kompetencje.Tutaj każdy następny błąd wynika z poprzedniego.
Rozumiem uwarunkowania zewnętrzne, ale jak o lubońskich odpadach decydują ludzie, którzy nie wiedzą co zrobić z puszką, to moja odporność na niekompetencje się skończyła. Ściągalność za odpady w Luboniu wynosi 83 %. Jeśli mieszkańcy dostosują się do poziomu władz i radnych, to spadnie do 3%.
Imienny wykaz głosowań jest po to bym jako wyborca mógł stwierdzić, czy wszyscy w tej Radzie są równie bezmyślni.
Może bym się nie czepiał pani Burmistrz, gdyby przynajmniej zatrudniła kompetentnego zastępcę.
Na następnej sesji niezwyczajnej radni spotkają się w Parku Siewcy, bo tam chyba nie ma kamer. Jeśli są, to najpierw zdejmą.

Jest różnica między uchyleniem a unieważnieniem. Uchylenie jest dopuszczalne.

Na razie nie kwestionuję pana słów, ale proszę to uzasadnić. Oto uchwała RM Luboń VI/47/2019:
http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/#/legalact/2019/2504/
To co podstawą do uchylenia są artykuły 6 j i k Ustawy do utrzymania czystości?
Nawet jeśli ma pan rację, to czy można uchylić uchwałę, która została opublikowana i nie weszła w życie?

"Kiedy organ może się skorygować

W ocenie wojewody wielkopolskiego, instytucja autokontroli odnosi się jedynie do spraw administracyjnych załatwianych w drodze decyzji, postanowienia, bądź innych aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej, bezczynności lub przewlekłości wnoszonych do sądu za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi."
https://www.prawo.pl/samorzad/wojewoda-rada-gminy-nie-moze-uniewaznic-swojej-uchwaly,173.html
Tego typu uchwały są kontrolowane przez RIO.W przypadku lubońskiej uchwały z 13 marca RIO nie miało takiej szansy
, bo ktoś "zapomniał" przesłać.

Uchwała która dotąd nie została nadzorowi, została podjęta 13 lutego, a nie jak napisałem z 13 marca.U mnie autokontrola
działa szybciej.

Jak ustaliłem, w tym przypadku podstawą jest par. 50 Statutu Miasta Luboń.

Wydaje mi się, że podstawa prawna powinna być w uchwale. Niech więc organ nadzoru oceni te wytwory twórczej myśli prawniczej. Tylko trzeba je do RIO przesłać. Szczerze mówiąc nie rozumiem co znaczy zapis, że "Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia. Na czym to związanie polega w przypadku aktów prawa miejscowego, które wchodzą w w życie 14 dni po publikacji.
Pojawiło się już właściwe nagranie z VI sesji. Przegłosowanie 2 uchwał zajęło radnym 8 minut. Chyba nie u wszystkich zdążyły zajść w tym czasie procesy myślowe. Pac w guziczek, jak wcześniej 13 lutego...
No ale 8 się wstrzymało, więc może pomyśleli.

Poprzednie nagranie z sesji było pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=KLUTirddrOk
Obowiązek ustawowy transmisji nie został wypełniony. Jak się radnym śpieszy, to diabeł się cieszy.
Mnie martwi to co widzę. Przewodniczący komisji klepią wyuczone formułki. Oni już pozytywnie opiniowali uchwałę z 13 lutego o podwyżce od 1 marca. Zresztą chyba nie ma czegoś takiego, co mogliby zaopiniować negatywnie.Proponuję przekazanie diet za luty na schronisko dla psów.

Tak przynajmniej wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego. Od razu wydał mi się szemrany.
http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/1644/(20120119.112421).96.pdf
Widocznie nasz Wojewoda to przeoczył. Wydaję mi się, że Rada powinna zebrać się 5 kwietnia i zmienić wcześniejszą uchwałę o opłatach za śmieci.Tę z 13 lutego i tak uwali nadzór, bo się nie trzyma kupy. Już by to zrobił gdyby trafiła na posiedzenie RIO pod koniec lutego.

Zapisy art.50 Statutu są szemrane.Nadzór Wojewody nie jest doskonały.
Tak wynika z rozstrzygnięcia nadzorczego.
http://www.szczecin.uw.gov.pl/systemfiles/articlefiles/1644/(20120119.112421).96.pdf

Przywołanie niewłaściwej podstawy prawnej nie powoduje nieważności uchwały jest traktowane jako przypadek nieistotnego naruszenia prawa.

Pod warunkiem że istnieje właściwa.

Inna sprawa,że kit trafił na podatnych na wciskanie. Powiedział, że uchwała z 13 lutego została przesłana do Wojewody i RIO i RIO nie wydało jeszcze rozstrzygnięcia. Pierwsze było prawdą-Wojewoda opublikował uchwałę 18 lutego.
W tym przypadku właściwym nadzorem jest RIO, gdzie uchwała nie została przesłana. Gdyby została, to RIO zajęłoby się
nią w dniu 27 lutego. Dwa tygodnie nie wystarczyły na przesłanie do Poznania. Taki Wicek to szczęście dla opozycji.
On wpakuje p.Burmistrz jeszcze na niejedną minę.

W dzisiejszych czasach wiele faktów można zweryfikować.
I tak, na stronie RIO, w programie na 13 marca, na stronie 31 mamy następującą pozycję:

17.Uchwała Nr V/36/2019 Rady Miasta Luboń z dnia 2019-02-13 w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/147/2016 Rady Miasta Luboń z dnia 27 października 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik (wpływ: 2019-02-21).

Dociekliwość i rzetelność ochroni nas przed pomówieniami.

Kit proszę zostawić dla radnych, bo świadomy zbieracz odpadów nie da się na to nabrać.
Zgodnie z art. 90 1.2 usg burmistrz ma obowiązek przesłania uchwały do RIO w ciągu 7 dni.
Gdyby tak się stało, to RIO zajęłoby się badziewiem z 13 lutego w dniu 27 lutego. Żadna kontrowersyjna uchwała o uchyleniu nie byłaby potrzebna. Rozumiem, że liczenie do 14 mogło sprawić kłopot, ale do 7 to też za dużo?
Czy to właściwa kolejność by dopiero teraz organ kontrolny zajmował się uchwałą, która została uchylona przez radnych?
Ktoś celowo przetrzymał lewą uchwałę w urzędzie. Wspomniany art.usg nic nie wspomina o wydłużeniu terminu dla Zastępcy Burmistrza Lubonia tylko dlatego, że sknocił prosty jak budowa cepa projekt uchwały. Dużo nauki przed nim,bo na razie występowanie w roli eksperta przed radnymi, to duże nieporozumienie. Nie każdemu można wcisnąć koc z Jysk
za 50 zł, jako antyalergiczny szetland za 3 tys.Nie każdy jest tak podatny na manipulację, że uwierzy, że w środku lutego można wprowadzić podwyżkę od marca i za taką bzdurą zagłosuje.

Kiedy radni podejmują uchwały o podwyżkach, to powinna temu towarzyszyć najwyższa staranność. Są inne uchwały kiedy można dłubać w nosie, czy chodzić po sali i robić fotki. Przynajmniej w lutym zadział automat-radni,którzy są za
p.Burmistrz, są za podwyżkami. Luboń to nie miasto p.Burmistrz i jej radnych, a głównie mieszkańców.
Pani Burmistrz nie musi być specem od gospodarki komunalnej, ale musi sobie dobrać zastępcę, który sie na tym zna.
Zatrudniła sobie prawnika, który mówi na okrągło na każdy temat i na każdym temacie równie się zna.
Zapodaje radnym wiedzę podstawową, że nic w Luboniu nie zależy od Lubonia. To po co on bierze pieniądze?
Ta ciemnota wciskana radnym, że nic nie da się zmienić w WPGO, jest tak samo prawdą jak to, że zastępca burmistrza musi być prawnikiem. Uczyć się, uczyć i nie pitolić. Jakoś czułem się bezpieczniejszy kiedy zastępcą był kontrowersyjny Walny niż teraz kiedy zastępcą jest spec od wszystkiego i niczego.

Panie Hawk, czytam z uwagą Pana opinie i dręczy mnie pytanie, dlaczego nie pracuje Pan w samorządzie? Skoro jest Pan takim świetnym specjalistą od prawa samorządowego, to dlaczego nie wykorzystuje Pan swojej wiedzy do pracy na rzecz Lubonia. Krytykowanie w internecie daje raczej kiepskie wyniki. Dlaczego nie kandydował Pan na radnego? Albo burmistrza? Taki talent i wiedza? "Toć to przecież grzech" zaniechania.

Jeśli nie bycie radnym jest grzechem, to mam nadal zamiar grzeszyć. Gdybym zasiadł obok kogoś kto decyduje o odpadach, a nie wie co zrobić z puszką, to mógłbym przegryźć aortę i byłby większy grzech.
Jak władze miasta nie wiedzą kiedy wchodzą w życie akty prawa miejscowego, to zbieracz odpadów wiedzieć to musi.
Sorry, że coś tam wiem, bo zdaję sobie sprawę że ciemnotą jest łatwiej rządzić.
Lepiej dobrze odpady zbierać niż być kiepskim radnym.

Dzień dobry,
jestem prostą gospodynią domową (po studiach uniwersyteckich; 2 języki); kandydowałam w wyborach samorządowych ale bez sukcesu.(nie jestem rozpoznawalna..) i zastanawiam sie jak to jest, że Pani Burmistrz - prawnik, zastępca - prawnik - a tu zamieszanie i delikatnie mówiąc bajzel w sprawach tak ważnych dla mieszkańców.
Jakaś taka amatorszczyzna...

Od 1 kwietnia będzie podwyżka. Nic dziwnego, że kandydowała pani bez sukcesu. Wyborca ma zapotrzebowanie na katechetkę, nauczycielkę itp.,kogoś kogo zna. Niekoniecznie to musi być ktoś mądrzejszy od wyborcy. Nawet nie jest to wskazane. Po obejrzeniu transmisji z sesji lutowej ja także jestem przekonany że nie mam kwalifikacji na radnego. Trzeba dysponować specjalnymi umiejętnościami. Na czas sesji trzeba wyłączyć rozum i nie zadawać mądrych pytań. Spośród trzech guzików trzeba wybrać ten, który oznacza głosowanie na tak. Dla mnie to zbyt skomplikowane.

Kilka kadencji do tyłu wyborca w moim okręgu postawił na człowieka mieszkającego poza Luboniem. Raz w roku prowadził konferansjerkę na parafialnym festynie. Po wyborze udzielił wywiadu, chyba nawet redaktor Izabelli.
Padło pytanie dlaczego kandydował, a ten wypalił że chciałby ograniczyć liczbę radnych. Nawet nie czuł, że zrobił z siebie głupka, a ja się wstydziłem za niego. Na szczęście nie spowodował większych strat, bo najczęściej go na sesjach nie było, lub wcześniej wychodził.

uchwała wpłynęła do RIO 21.02.2019. Ósmego dnia po sesji. A RIO, jak wynika z ich programów posiedzeń, rozpatruje sprawy z miesięcznym opóźnieniem.

Rzeczywiście, jest jak piszesz.Krytyka jednak dobrze wpływa na podróżowanie uchwał, bo z następnej sesji doszły po 3 dniach. Jest luka w systemie nadzoru. Kiedy jeden organ publikuje, a inny ocenia to żaden nie sprawdza uchwał pod kątem wejścia w życie. RIO nie ma wiedzy o dacie publikacji i nie podlega ich ocenie to czy we wskazanym w uchwale dniu wejścia w życie minęło 14 dni od publikacji. Z kontrolą przez UW jest jeszcze gorzej.Niektóre samorządy przy uchwałach w sprawie planów miejscowych, przegłosowywały projekty bez uzasadnień.UW zupełnie nad tym nie panuje.

Wyjaśnienia pana Sekretarza uznaję za satysfakcjonujące. Problemy techniczne się zdarzają, coś o tym wiem,bo awarię oświetlenia na ulicy mam średnio 2 razy w tygodniu. Byle nie zdarzały się zbyt często. Chwali się zapobiegliwość i że nagranie jednak powstało. Cieszy mnie że Rada nie konspiruje, bo widok pustej sali w połączeniu z 2 uchwałami mógł robić takie wrażenie.

Wg protokołu z obrad styczniowych 2019r. RM Lubonia podjęła kilka uchwał. Gdzie one są w BIP.LUBON.PL.?

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

 • Inne
  Zaginęła kotka w okolicy ul. Krętej!
 • Dam pracę
  Pani do sprzatnia
 • Inne
  Zaginął kot
 • Wynajem - oferuję
  Wynajmę pomieszczenie