Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Przekształcenia użytkowania wieczystego we własność - list do redakcji

Do naszej redakcji napisał Mieszkaniec, którego zainteresowała kwestia przekształcenia użytkowania wieczystego we własność w gminie Luboń.

Szanowna Pani Burmistrz, w związku z wchodzącą w przyszłym roku w życie zmianą przepisów przekształcającą użytkowanie wieczyste gruntu we własność proszę o informację czy miasto Luboń wprowadzi jakąkolwiek bonifikatę przy jednorazowej spłacie?

Proszę również o przekazanie tej korespondencji do osoby która kompetentnie poinstruuje mnie w jaki sposób i w jakim terminie należy określić tryb przekształcenia oraz jak dopełnić wszelkich [jakich] formalności - zapytał Czytelnik.

Poniżej publikujemy odpowiedź jaką otrzymał z Urzędu Miasta Luboń.

Dzień dobry,

W odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie informuję, iż nie została wprowadzona bonifikata od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntów stanowiących własność Miasta Luboń.

Ponadto informuję, iż zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1716 ze zm.):

1. Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształca się w prawo własności tych gruntów.
Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków stanowi zaświadczenie potwierdzające przekształcenie.

2. Właściwy organ doręcza zaświadczenie dotychczasowym użytkownikom wieczystym na adresy wskazane w ewidencji gruntów i budynków lub inne adresy, na które przed dniem przekształcenia doręczano korespondencję dotyczącą użytkowania wieczystego.

3. Właściwy organ przekazuje zaświadczenie do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej.

4. Opłatę za przekształcenie wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności właściwy organ może rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

5. Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

6. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

W celu uzyskania szczegółowszych informacji w przedmiotowej sprawie proszę o kontakt pod nr tel. 61 8130 011 wew. 40, pok. 101.

Urząd Miasta Luboń
Wydział Spraw Komunalnych

Izabella Chodorowska

Odpowiedzi

1. Nie ma bonifikaty czy płacisz jednorazowo, czy przez 20 lat nie ma znaczenia.
2. Nie częściej niż raz na 3 lat urząd ma prawo waloryzować (podnieść) nieco opłatę,ale nie musi.
3. Decyzję o przekształceni urząd dostarczy do końca 2019 roku. Z tego względu płatności za 2019 rok można dokonać
do końca lutego 2020, ale do końca marca 2020 trzeba zapłacić za 2020 rok.
4. Płatności jednorazowej można dokonać w każdym momęcie np. po 5 latach płacenia rat spłacamy jednorazowo 15 rat i
tyle.
5. Luboń jest biedny. Można się było tego spodziewać :(

1. Nie ma bonifikaty czy płacisz jednorazowo, czy przez 20 lat nie ma znaczenia.
2. Nie częściej niż raz na 3 lat urząd ma prawo waloryzować (podnieść) nieco opłatę,ale nie musi.
3. Decyzję o przekształceni urząd dostarczy do końca 2019 roku. Z tego względu płatności za 2019 rok można dokonać
do końca lutego 2020, ale do końca marca 2020 trzeba zapłacić za 2020 rok.
4. Płatności jednorazowej można dokonać w każdym momęcie np. po 5 latach płacenia rat spłacamy jednorazowo 15 rat i
tyle.
5. Luboń jest biedny. Można się było tego spodziewać :(

Bonifikata w wielu innych gminach Polski to od 60% do 98%, a w Luboniu? Zero! Bo? Bo zostaną uszczuplone wpływy do budżetu miasta. Bo mieszkańcy Lubonia są gorsi od pozostałych mieszkańców innych gmin. Każdy mieszkaniec Lubonia kto ma wieczystą dzierżawę przekształconą od 01 stycznia 2019r. we własność niech się zastanowi przy kolejnych wyborach samorządowych na kogo głosuje. A teraz zostaje tylko podziękować obecnym włodarzom miasta Lubonia, że są tak hojni dla swoich wyborców. A w szczególności pani Burmistrz. Teraz zastanawiam się nad zmianą adresu w Urzędzie Skarbowym dla mojego PIT-u. Czemu moje podatki mają finansować Luboń, który nic mi nie daje w zamian.

Najlepiej to wynieś się w ogóle z Lubonia! Przy okazji parafrazując pytanie J.F.Kenedy do obywateli Ameryki-nie pytaj co Luboń da Tobie ale odpowiedz co Ty dasz Luboniowi!

Jak to co? Jak płacił tak będzie płacić dalej.

Szkoda bo motywując mieszkańców do jednorazowej spłaty możnaby uzyskać zastrzyk środków w tej kadencji a co za tym idzie przeprowadzić jakąś dodatkową inwestycje i pokusić się o dofinansowanie z programów Unijnych czy rządowych. Tylko po co? Drogi gładkie jak stół wszędzie i tylko Luvenie trzeba pomóc - przynajmniej patrząc na BIP.

O jakich dodatkowych środkach na inwestycje dla miasta mówisz skoro przedmówca chciał mieć 98% bonifikate. Czyli wprowadzając bonifikate miasto nie uzyskałoby praktycznie żadnych dodatkowych pieniędzy a nie pobierałoby opłaty za wieczyste użytkowanie. Co za tym idzie miałoby jeszcze mniej środków na drogi i ich stan byłby jeszcze gorszy. Jak ktoś będzie chciał mieć własność od razu to zapłaci więcej a co za tym idzie miasto będzie miało więcej środków na inwestycje a jak komuś się nie spieszy to uzyska własność później a miasto nie straci przez jakiś czas opłat z użytkowania. Co by nie mówić jest to działanie poprawne pod względem ekonomicznym ale na pewno nie pod względem politycznym.

Jeżeli płacący wieczystą dzierżawę zmienią w geście sprzeciwu miejsce zamieszkania na inną miejscowość w US (a nie jest to żaden problem) to straty Lubonia będą niewspółmierne do tego co "zyskają" nie udzielając bonifikaty przy spłacie jednorazowej. Każda gmina z PIT-u swojego mieszkańca (osoby deklarującej zamieszkanie w danej gminie) co roku otrzymuje ok. 40% jego podatku dochodowego za dany rok. Przyjmując średnie krajowe wynagrodzenie i nawet 98% bonifikatę (czego nikt nie oczekuje), gmina już po roku będzie stratna o podatek dochodowy małżeństwa, który nie wpłynie do kasy miasta . Poza tym jednorazowy zastrzyk pieniędzy do kasy miasta mógłby spowodować podjęcie nowych inwestycji i otrzymanie do nich dofinansowania ze środków unijnych. Sprawa jest trochę bardziej skomplikowana ekonomicznie i ma więcej implikacji niż by się wydawało na pierwszy rzut oka. Gminy dużych miast to zrozumiały. Niestety nie Luboń.

Twoje argumenty opierają się na stwierdzeniu "jeśli" ktoś coś zrobi lub iż "sprawa jest skomplikowana ekonomicznie" Wybacz ale zupełnie mnie nie przekonują. Podkreślę jeszcze raz że pod względem ekonomicznym nie udzelanie dodatkowej bonifikaty jest dla Lubonia korzystniejsze ponieważ nie pozbawia się stałych rocznych dochodów z tytułu użytkowania wieczystego czego jednorazowy przychód obniżony dodatkowo bonifikatą nie jest w stanie zrekompensować. A co do dużych bogatych miast to przecież nawet Warszawa nie chciała wprowadzić dodatkowej bonifikaty ze względu na olbrzymie koszty dla Miasta a zrobiła to dopiero po przypomnieniu radnym iż nie można uchwalić bonifikaty przed wyborami a po wyborach jej cofnąć gdyż jest to oszustwo.

Nic nie poradzę, że nie możesz pewnych faktów skumać i zajarzyć. Ekonomia to nie mechanizm cepa.
Przykładowe wysokości bonifikat polskich miast: 95%- Poznań, Gdańsk, 90%- Wrocław, Konin, 60%-Kraków, Katowice, Łódź, Rzeszów, Bydgoszcz, Białystok, Olsztyn, Lublin, 50%-Kielce. A Luboń 0%. Ta decyzja włodarzy m. Luboń to hańba i wstyd. To jawna dyskryminacja mieszkańców Lubonia. Czy uważasz, że mieszkańcy Lubonia to obywatele drugiej kategorii? A i jeszcze jedno: punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Rozumiem,że nie dotyczy to ciebie, bo inaczej byś myślał i pisał.

Nie będziesz mi "obywatelu" mówił co mam robić. Dla Lubonia potrącany jest rok w rok przez wiele lat mój podatek dochodowy i nie jest to kwota bynajmniej mała. A jak miasto Luboń ma jednorazowo uczynić coś dla mnie i wielu mieszkańców Lubonia to co robi? NIC. Zobacz lepiej jakie podjęły decyzje w tym temacie inne miasta i gminy.

Pierwsza ustawa o przekształceniu uż.w. wyszła z sejmu we wrześniu 1997r. i pozwalała przekształcić wieczyste użytkowanie we własność za śmieszne pieniądze. Jak w tamtych latach opłata roczna za uż. wieczyste wynosiła ok 100 zł rocznie (działka o pow. ok 500 m2) to przekształcenie płatne jednorazowo wyniosło 600 zł, czyli sześciokrotność opłaty rocznej. Przy małych dochodach można było jeszcze uzyskać 50% zniżki. No ale byli mądrzy którzy nie skorzystali. Każda następna ustawa (może było ich 5 lub więcej) zmieniana była z reguły na gorsze. Burmistrz Kaczmarek ustalił wtedy bonifikatę na 95%, ale to był Kaczmarek.

Nie pisz takich głupot, a w szczególności tej o 95% bonifikacie.

95%

Głupotą 100% sam jesteś, najpierw sprawdź zanim napiszesz.

Jesteś taki pewien to podaj numer uchwały RML o takiej bonifikacie.

Zapłaciłem dokładnie 441,45 zł. w 1998r.

Zgoda, ale bez żadnej bonifikaty 95%, tylko na podstawie kwoty wynikającej z ustawy. Z ustawy tej nie skorzystali właściciele spółdzielczych mieszkań własnościowych w Luboniu, gdyż spółdzielnia nie była tym zainteresowana ze względów finansowych.

Luboń to chyba jedyna gmina w okolicy, a może i w Polsce, która nie dała ŻADNEJ bonifikaty, a to już nadaje się tylko do nagłośnienia sprawy. Gminy ościenne: Tarnowo 50% bonifikaty, Czempiń 70%. Mieszkańcy starego osiedla w Luboniu przez wiele lat płacą, żadnych inwestycji ze strony miasta niema na terenie osiedla, bo chodniki, drogi dojazdowe i wszystko były budowane i są remontowane przez Spółdzielnię, czyli z NASZYCH opłat. Miasto po prostu utrzymuje się z naszych pieniędzy. Może warto się skrzyknąć – WSZYSCY, bo w jedności siła i „przydusić” Urząd, zrobić petycję z podpisami, iść do prasy, telewizji to się wreszcie obudzą, ze niema publicznego przyzwolenia na wykorzystywanie mieszkańców. Że miasto jest biedne – a może po prostu źle zarządzane?? Miasto powinno szukać przychodów, zabiegać o dotacje a nie wykorzystywać mieszkańców.

Trzeba mailami i telefonami zmusić Burmistrz do zmiany karygodnej decyzji. Do większości jeszcze to nie dotarło lub myślą, że to ich nie dotyczy. Dotyczy to wielu mieszkańców Lubonia. Ludzie ocknijcie się! A przy okazji pomyślcie na kogo głosowaliście.

Wspólny protest?

Sami wybraliśmy tą burmistrz na kolejną kadencję. Potrafi się jedynie dobrze się promować. O mieszkańcach pamięta tylko w czasie kampanii wyborczej. W tedy potrafiła z dnia na dzień odpowiadać na pytania mieszkańców, teraz ma ich w nosie.
Za to potrafi wspierać z pieniędzy publicznych kościół.
Miasto wydało 7 tyś. w 2016 Z okazji 80 rocznicy erygowania parafii p. w. św. Jana Bosko, utworzenie izby pamięci pierwszego jej proboszcza ks. Stanisława Streicha. W tym roku ponownie 8 tyś. Z okazji 80 rocznicy erygowania parafii p. w. św. Jana Bosko, utworzenie izby pamięci pierwszego jej proboszcza ks. Stanisława Streicha oraz 13 tyś. na „Edmundowi Bojanowskiemu w 20 rocznicę beatyfikacji widowisko teatralno-muzyczne.
Może warto było by rozważyć podjęcie inicjatywy i postarać się o zebranie głosów mieszkańców w celu przeprowadzenia referendum w sprawie jej odwołania. Inicjatywę musi poprzeć co najmniej 10% osób uprawnionych do głosowania.

Jeśli coś można poradzić, to nie nakręcajcie się. Tu Burmistrz 7 tys., tam 13 tys. Zamiast tego napiszcie petycję, dotrzyjcie
do radnych,przekonajcie.,zabierzcie głos na sesji.
Tak nawiasem mówiąc, jeśli to jest aktualny Statut Lubonia, to zaczynam się wstydzić, a za miesiąc sprawdzę i jak się wkurzę, to sam zmienię. Państwo radni koniec euforii powyborczej i do roboty, bo nie dostaliście mandatu za wykroczenie drogowe, tylko mandat społeczny.

Miałem na myśli Statut:
www.bip.lubon.pl/subcontent.php?cms_id=58

Jakby tego nie pudrować jest to policzek wymierzony w wyborców i niezbyt mądre posunięcie polityka. Zamiast uchwalić choćby symboliczne 30 procent "bo jesteśmy biednym miastem" pokazujemy gdzie mamy liczne grono mieszkańców...

Czy ktoś wie, ilu mieszkańców Lubonia ten problem dotyczy? Z pewnością wielu skorzystało wcześniej z ulg.
W jednej miejscowości może to dotyczyć 10 osób i nie jest problemem 99% ulga, a w innej kilku tysięcy i dla budżetu może to być problem.Karty na stół.

https://epoznan.pl/news-news-92318-Wazna_decyzja_miejskich_radnych._W_kieszeniach_poznaniakow_moga_zostac_tysiace_zlotych

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

 • Inne
  Zaginęła kotka w okolicy ul. Krętej!
 • Dam pracę
  Pani do sprzatnia
 • Inne
  Zaginął kot
 • Wynajem - oferuję
  Wynajmę pomieszczenie