Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

XIII sesja Rady Miasta Luboń

XIII sesja Rady Miasta Luboń odbędzie się 26 września (czwartek) 2018 roku o godzinie 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie zmian w porządku obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Za autostradą”.
6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy Rondo Honorowych Dawców Krwi w Luboniu.
8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy "Skwer Pierwszych Osadników Bamberskich" w Luboniu.
9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy „Miła” w Luboniu.
10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020-2023.
11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/184/2009 Rady Miasta Luboń w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Luboń.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/320/2018 Rady Miasta Luboń z dnia 2018 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym i punkcie przedszkolnym oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, oddziały przedszkolne i punkt przedszkolny, dla których organem prowadzącym jest Miasto Luboń.
13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Luboń na 2019 rok.
14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.
15. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
16. Sprawozdanie Burmistrz Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.
17. Wolne głosy i wnioski.
18. Przyjęcie protokołów sesji nr X/2019, XI/2019, XII/2019.
19. Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta Luboń
Teresa Zygmanowska

Odpowiedzi

Są jednak zasady językowe. Poprawne nazwy organów miasta to: Rada Miasta Lubonia, Burmistrz Lubonia, Aparat pomocniczy burmistrza to Urząd Miasta Lubonia. Mam propozycję, aby osoba upoważniona przez panią burmistrz zapytała prof. Jana Miodka o zdanie w tej kwestii. Słuchałem kiedyś jego wypowiedzi w sprawie Olsztyna, była podobna do mojego stanowiska.

... sesji RM Lubonia na jeden dzień wcześniej to trochę kpina. Warto takie sprawy rozpowszechniać wcześniej, aby potencjalne osoby, które chcą zadać pytania mogli sobie odpowiednio zaplanować taki dzień.

Właśnie o to chodzi żeby nie zadawać pytań, ponieważ te bywają niewygodne! Dlatego pewnie zaproszono nowo wybranego komendanta straży miejskiej na posiedzenie komisji a nie na sesję która dodatkowo jest transmitowana! Pytanie niewygodne w tym temacie to kiedy poprzedni komendant dowiedział się o nieprawidłowości i dlaczego nie zostały sprawdzone komputery straży w maju itp.

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

 • Inne
  Oddam ziemię z wykopu
 • Dam pracę
  Praca na stacji Paliw Lotos , ul. Armii Poznań
 • Sprzedam
  Sprzedam stanowisko postojowe w garażu Wschodnia
 • Dam pracę
  KIEROWCA C+E - Komorniki
 • Sprzedam
  Sprzedam mieszkanie