Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Pytania do kandydata na Burmistrza - kolejny list do redakcji [odpowiedź kandydata]

Za naszym pośrednictwem jeden z Czytelników zadał panu Robertowi Ostafińskiemu-Bodler, który jest już oficjalmnym kandydatem na stanowisko Burmistrza Miasta Luboń poniższe pytania.

Po pierwsze, miejsce spotkań z mieszkańcami na które Pan zapraszał w swoich artykułach w Wieściach to siedziba biura posła partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS). Pod tym adresem mieści się też siedziba Stowarzyszenia Solidarni w Prawdzie i Miłosierni. Jakie jest pana powiązanie z partią PiS i stowarzyszeniem? Jaki jest Pana stosunek do PiS?
Po drugie, pełnomocnikiem pana komitetu jest Pan Robert Korcz, dotąd znany raczej z kontrowersyjnych poglądów. Pan Korcz biega po Luboniu i namawia do głosowania na Pana. Tymczasem Robert Korcz jest jednym z najbardziej widocznych członków stowarzyszenia Solidarni w Prawdzie i Miłosierdzi a zarazem pełni dyżury w biurze poselskim posła PiS. Wcześniej jak informowały Wieści był pracownikiem tego biura PiS zatrudnionym na ¼ etatu. Czy to prawda, że planuje Pan zatrudnić Roberta Korcza na stanowisku Zastępcy Burmistrza albo na jakimś innym etacie w urzędzie lub miejskich podmiotach? Czy to prawda, że kandydaci na radnych z Pana komitetu są powiązani ze Stowarzyszeniem Miłosiernych i z PiS? - pyta Czytelnik (imię i nazwisko znane redakcji).

Pytania zostały przekazane kandydatowi, który przesłał odpowiedzi z prośbą o umieszczenie także zdjęcia. 

Jako, że w sprawach publicznych przejrzystość działań i intencji jest wymaganym standardem, wydaje się zasadnym, by „Czytelnik” występujący z pytaniem na forum publicznym w sprawach Miasta nie chował się za parawanem anonimowości. Zwykle z pytaniami w masmediach występują osoby zainteresowane, czyli w naszym przypadku ów rzekomy „Czytelnik” jest zapewne jednym z graczy wyborczych tj. kandydatem na radnego lub na inną funkcję publiczną. Jeśli tak, zapraszam do otwartego zadawania pytań poprzez ich autoryzację własnym nazwiskiem na forum, bez uciekania się do maski incognito. Dyskredytuje to bowiem i samego „Czytelnia” jak i wartość jego pytań.
Mieszkańcy Lubonia mają nierozwiązane problemy komunikacyjne (ponad 57 dróg bez nawierzchni i chodników), korki w szczycie, przeładowane szkoły, gdzie uczniowie na zmiany zaczynają zajęcia od 7.10 a kończą o 16.30 (SP 3 i 4), braki kadrowe wśród nauczycieli, brak basenu, niesynchronizowany z planem lekcji rozkład jazdy płatnych autobusów dla uczniów, hałasy z F16, brak sieci rond na skrzyżowaniach, zaniedbaną zieleń, dług, który w WPF na 2019 r. osiągnie 41 milinów i takoż ponad 16 milionów „dziury” w budżecie Miasta.
Tymczasem „Czytelnika” interesuje tylko czy pan Robert Korcz będzie pracownikiem Urzędu i jaki kandydat ma stosunek do PiS, a może do PSL, PO, SLD, , N…, itd.?
To nie pytania, ale gra tych, którzy chcą jedynie zachować stołki. To nie są problemy rzeczywiste mieszkańców.
W przeciwieństwie do obecnej Władzy Lubonia, żadna z partii politycznych ani mnie nie wspiera ani za mną nie stoi, a jedyną siłą napędzającą moje działania jest krzywda mieszkańców Lubonia, którym w odróżnieniu od okolicznych gmin i miast, nie stworzono podstawowych warunków godnych Polski XXIw. W latach 2014-2020 r. do Kraju z EU spływa łącznie 390 mld na budowę dróg, kanalizacji, chodników, wiaduktów kolejowych, szkół,… Ile z tych środków dostał Luboń? Tylko 20 mln, a sąsiednie gminy ponad 100! (np. Swarzędz 136 mln w latach 2010-2014). Co Miasto zbudowało za pieniądze z UE. Dwie drogi z rondem dla NCL oraz cztery niewielkie „odcinki” dróg, czyli 1,5 drogi na rok. W tym tempie większość mieszkańców nie doczeka się za swego życia nawierzchni! Na czas kampanii wyborczej desperacko podjęto prace przy 17 innych „odcinkach”, ale co po wyborach….
Moją partią jest niedola wszystkich Mieszkańców Lubonia, którym tylko 2 lata pozostało do wyschnięcia źródełka środków z UE na inwestycje w drogi. Nie dziele Mieszkańców na partie, lecz dostrzegam ich codzienne troski. Więcej dla mnie znaczy mama z dzieckiem w drodze do szkoły i przedszkola, ojciec w korkach w drodze z pracy czy emeryt w drodze do lekarza lub sklepu, niż układy polityków i lokalnych interesów. Czas by Luboń zwrócić Mieszkańcom i przewietrzyć stagnacje.
Sprawy kadrowe dot. wiceburmistrzów ds. inwestycji oraz edukacji przedstawiłem na łamach „Wieści Lubonia” wrzesień 2018 r. (publikacja 19.09.2018 r.).

dr Robert Ostafiński-Bodler

W dniu 29 września do naszej redakcji wpłynął list od zbulwersowanego odpowiedzią pana Roberta Ostafińskiego-Bodler Czytelnika. 

Szanowny Panie Robercie Bodler,

Wczoraj wróciłem z dwutygodniowego wyjazdu nad nasz piękny Bałtyk. Jestem emerytem, więc od kilku lat z żoną wybieramy wrzesień, gdy jest taniej i pogoda jeszcze całkiem przyjemna. Z zaskoczeniem i niesmakiem odczytałem Pan odpowiedź. Nie jestem graczem politycznym ani kandydatem na radnego (jak Pan napisał). Oczekuje Pan ode mnie przedstawienia się z imienia i nazwiska. Dobrze. Zrobię to, choć w żadnym demokratycznym kraju nie wymaga się tego od zwykłych ludzi, to politycy powinni być przejrzyści i transparentni. Czy zareaguje Pan tak samo, gdy Pana pełnomocnik Robert Korcz (asystent posła PiS) będzie unikał odpowiedzi i blokował komentarze na e-lubon? Wracając jednak do początku, nazywam się Robert Orzechowski i to ja zadałem Panu pytanie w Wieściach i na portalu e-lubon. Do Lubonia wprowadziłem się w 1974 roku. Nie napiszę Panu jednak przy jakiej ulicy mieszkam, jakie rzeczy jadam na obiad i co trzymam w szafie. Nazwisko Panu powinno wystarczyć. Nie wiem jakie standardy obowiązywały w gminie Swarzędz, gdzie Pan pracował i mieszka. W Luboniu, odkąd pamiętam kandydaci na Burmistrza czy radnych odpowiadali na pytania mieszkańców. Unika Pan jednoznacznej odpowiedzi na pytania o Pana Korcza, choć dla wielu Lubonian to istotna kwestia. Nie oceniają bowiem dobrze działań Pana Roberta Korcza (znanego dotąd z zaangażowania w PiS i Stowarzyszenie w Prawdzie i Miłosierdziu). Na Pana listach pojawiła się kolejna osoba o nazwisku Korcz. Czy to rodzina? Ile osób na Pana listach, jest związanych z rodziną Korcz? Jakie są Pana powiązania z Państwem Korcz? Czy kandydaci na radnych są związani ze Stowarzyszeniem w Prawdzie i Miłosierdziu? Proszę o nielekceważenie Mieszkańców Lubonia i odpowiedź na pytanie. Ja przedstawiłem się, tak jak Pan oczekiwał z imienia i nazwiska. Teraz kolej na Pana, niech Pan wprost odpowie na powyższe Pytania o związki z rodziną Korczów i stowarzyszeniem Solidarni w Prawdzie i Miłosierdziu.
Oczekując odpowiedzi.

Robert Orzechowski – mieszkaniec Lubonia od 44 lat.

P.S. Gazeta o której Pan wspomina nie nazywa się „Wieści Lubonia” (jak Pan napisał) lecz „Wieści Lubońskie”.

Poniżej zamieszczamy odpowiedź jaką dzisiaj otrzymaliśmy od kandydata. 

Szanowny Pan Robert Orzechowski

Kandyduje na stanowisko Burmistrza Lubonia, by rozwiązać problemy Miasta: drogi, ronda, szkoła z basenem, park rekreacyjny w Kocich Dołach i darmowa komunikacja dla uczniów szkół Lubonia.
Wszystkie tematy, które nie dotyczą bezpośrednio tych spraw traktuje z doświadczenia jako grę polityczną. 64 drogi w Luboniu to żwir i piach bez nawierzchni i najczęściej nawet bez chodników. Mówimy o 1/3 wszystkich dróg miasta. Korki w Miecie w drodze do pracy i z pracy przy stale wzrastającym budownictwie mieszkaniowym bez systemu nowych 10-14 rond jest dla mieszkańców, a tym samym dla mnie rzeczywistym problemem. Przeładowane szkoły, zwłaszcza SP 3 i 4, brak żłobków – jest ich tylko 3, brak choć jednego basenu dla 31 tys. mieszkańców, zaniedbane Kocie Doły, wzrastający galopująco dług Lubonia do 41 mln 660,000,00 PLN,…. wielomilionowy - 16- deficyt budżetowy Oto są wyzwania, z którymi od lat nie radzą sobie władze miasta, i z którymi na co dzień borykają się mieszkańcy Lubonia.
Na łamach „Wieści Lubońskie" wyraźnie pisałem, że I zastępcą burmistrza będzie dyrektor inwestycyjny autostrad w Polsce, a II zastępcą nauczyciel szkół lubońskich. Pan Robert Korcz nie mieści się w tych kategoriach, ergo nie będzie wiceburmistrzem… etc. Mam nadzieje jednak, że zostanie wybrany na radnego Rady Miejskiej Lubonia, tak jak pozostali członkowie naszego komitetu, by wspierać mnie w realizacji budowy dróg, rond, szkoły z basenem, parku rekreacyjnego i uchwalić uchwałę o darmowej komunikacji dla młodzieży szkolnej.
W zasadzie nasz komitet nie ma strony, a większość naszych kandydatów do Rady Miejskiej to zwykli mieszkańcy, nie nawykli do afiszowania się w mediach społecznościowych. Ich prezentacja będzie natomiast na łamach „Wieści Lubońskie" . Nasi kandydaci chcą zdobywać głosy u swych sąsiadów, których znają, i z którymi dzielą rzeczywiste problemy mieszkańców Lubonia. Odnośnie dostosowania rozkładu jazdy do planu lekcji uczniów, wystąpimy z wnioskiem o synchronizację do zarządcy. Luboń sporo płaci na komunikacje do aglomeracji poznaańskiej, stąd można domagać się od ZTM by uwzględnił potrzeby naszych uczniów. W Swarzędzu basen utrzymuje się samodzielnie z biletów. Łącząc w Luboniu basen ze szkołą poza biletami (po 16.00 każdego dnia i od 8.00 do 220.00 w weekendy), mamy też subwencje oświatową z MEN. Bilans zatem będzie dodatni. Odnośnie wkładu własnego – tak jak wielokrotnie już pisałem podstawowym dochodem własnym Lubonia jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatek od nieruchomości. Kluczem do równoważenia budżetu Lubonia i systemowych inwestycji w budowę dróg, rond, szkoły z basenem i parku rekreacyjnego w Kocich Dołach i nad Wartą są udziały w podatkach dochodowych stanowiących 37,89% wpływów z PIT oraz 6,71% wpływów z CIT, wydatnie wspomagany przez programy rządowe i dofinansowanie z EU. Pozostałe źródła są zdecydowanie mniej istotne (tu podatek rolny, leśny, od środków transportu, od darowizn i spadków, PCZ, wpływy z opłaty skarbowej, czy z opłaty targowej). Poprzez system preferowanych ulg i obciążeń, zadbamy o to by kilkutysięczna rzesza osób niezameldowanych w Luboniu, a jednak mieszkająca w mieście i korzystająca z jego dobrodziejstw, złożyła przynajmniej ZAP -3 (dawniej NIP-3). To rodzaj powiadomienia US o nowym adresie zamieszkania. Szacuje się zwiększenie wpływów dla Miasta z tego tytułu o 4-5 mln. Stworzymy warunki dla zwiększenia prywatnych usług dla mieszkańców Lubonia. Tym samym zwiększą się wpływy z CIT i podatku od nieruchomości wykorzystywanych na działalność gospodarczą; to kolejne duże pieniądze do budżetu.

Robert Ostafiński-Bodler

Izabella Chodorowska

Odpowiedzi

Jakie sprytne te PiSowce, wiedzą, że pod własnym szyldem nie wygrają, to komitet sobie wyborczy założą i myślą, że ludzie z Lubonia się nie połapią. Precz mi z Lubonia, na wschód.

Wpis ukryty - naruszenie dóbr osobistych
Wpis ukryty - naruszenie dóbr osobistych
Wpis ukryty - naruszenie dóbr osobistych

Dlaczego redakcja usuwa komentarze?

Redakcja zgodnie z prawem musiała na wniosek osoby zainteresowanej usunąć komentarze, które naruszały jej dobra osobiste, a także tam, gdzie padało nazwisko.

Jeśli ktoś kandyduje to zgadza się na to, aby jego nazwisko pojawiało się w przestrzeni publicznej. Popieram usuwanie wpisów obraźliwych, (chyba był jeden o ...papierach) ale przepraszam bardzo nazwiska .......... lub Bodler nie można napisać. To jeśli jednne z nich zostanie radnym lub Burmistrzem, zakaże pisać o sobie? Zlikwiduje oświadczenia majątkowe? Chcesz kandydować bądź przejrzysty u transparentny.

Wspomniany Pan jeszcze oficjalnie nie kandyduje, dlatego jak twierdzi nie jest osobą publiczną i ma prawo nie życzyć sobie, aby jego nazwisko się pojawiało w gazecie w komentarzach.

Jak wynika z pytania do redakcji jest pełnomocnikiem wyborczym, chyba, że drugi Pan, ale skoro oficjalnie nie kandyduje, a oficjalnie pisze o sobie i prowadzi kampanię to co? Jakieś rozdwojenie jaźni?

Jak poinformowano nas pełnomocnik wyborczy nie jest osobą publiczną.

Ale przecież ów, owy pan Robert K. (podejrzany o kandydowanie) przedstawiał się ostatnimi laty jako szef biura poselskiego europosła Rysia Cz. - to chyba osoba publiczna.... i też jakim prawem Pan Bodler upublicznia jego wizerunek? - może takim samym jak pan K. wizerunek dzieci kilka artykułów temu?

Gościu pierwszy się zawsze pchał do orderów a jak ktoś go skrytykuje albo narazi na poznanie prawdy o sobie to się burzy...

Lepiej wybrać KWW Koalicja Mieszkańców Lubonia

Lepiej wybrać KWW Koalicja Mieszkańców Lubonia

Skoro tak to czemu redakcja w niektórych komentarzach wykropkowała ...... nazwisko a inne osunęła, większość z nich wyrażała tylko opinie....

To proszę jeszcze Pana ...... wykropkować, ze zdjęcia na którym szeroko do suwerena się uśmiecha. Ale zaraz, zaraz to zdjęcie chyba dostarczył kandydat na Burmistrza?

Proszę o informację kto stoi np.od lewej na załaczonym zdjęciu i czy ci ludzie są z Lubonia?Mieszkam w Luboniu od dawna a te twarze widzę pierwszy raz!

A może by tak Gazetę Wyborczą poinformować
Przecież oni to na okładkę wezmą. Asystent posła chcę sądzić ludzi bo go krytykują. Jeszcze z PiS. Wyborcza dostanie euforii gdy ktoś jej poda ten temat.

Bodler, lekceważy mieszkańców, jego pełnomocnik , asystent posła PiS Robert Korcz jeszcze bardziej. Szacunek dla odważnego Mieszkańca. Ja bym się obawiał Korczów.

Wpis ukryty - naruszenie dóbr osobistych
Wpis ukryty - naruszenie dóbr osobistych

Człowieku co Ty bredzisz o ukrywających się w Luboniu PiS owcach.Żaden z PiSu nie musi się ukrywać a dobre efekty rządów PiS widzą nawet zakute łby!

Bez urazy, ale jakie efekty? Nie jestem ani zwolennikiem obecnego rządu, ani też jego przeciwnikiem, ale jakie to te korzystne zmiany tak bardzo widać? Jest dokładnie tak samo jak za poprzednich rządów, nic się nie zmieniło tyle że jest więcej halasu i krzykow jak to zwykle gdy rządy są prawicowe. Bo mam nadzieję że jako inteligentny człowiek nie mówisz o programie 500 +...

PiS

Całe szczęście w Poznaniu, Luboniu i okolicach ludzie są rozsądni i mają swoje zdanie na temat PiS-u i niby "sukcesów" jeszcze trochę i nas z UE wyrzucą przez tych awanturników. Tak więc nie obawiaj się ja i inni "zwykli ludzie" pójdziemy do wyborów, aby powstrzymać PiSiorów

Lepsi kłamcy z PO którzy wczoraj zagłosowali za ACTA2 .Naprawde co takiego małego PiS robi Polsce? Że go na zachodzie nienawidza bo jako 1 partia nie daje pomiatać naszym krajem?.Lepiej byc na pasku Merkel moze i gowno znaczyc tak?

I cóż takiego w zmienia z punktu widzenia normalnego użytkownika internetu „acta 2”? Prawda jest taka ze coś należało z prawem autorskim zrobić i zlikwidować tą wolną amerykanke...

Chyba jednak rzeczywiscie jestes głupi.5 miesiecy temu aferzysci z PO krzyczyeli po polskich mediach ze Kaczynski chce zlikwidowac wolnosc w intenecie i jego posłowie zaglosuja w PE za acta2 .Dzis w tych tzw mediach nie ma ani slowa zeposlowie PO zaglosowali za acta2.Poczytaj o tej ustawiw wiecej nie to co gdzies zaslyszales.

I cóż takiego w zmienia z punktu widzenia normalnego użytkownika internetu „acta 2”? Prawda jest taka ze coś należało z prawem autorskim zrobić i zlikwidować tą wolną amerykanke...

Wpis ukryty - naruszenie dóbr osobistych

Co Ty w ogóle opowiadasz? Wiesz jak działa prawo europejskie? Przecież po przyjęciu przez parlament UE ustawa będzie dalej procesowama przez radę UE i to nie jest jej finalny kształt, ale nie ważne - trzeba mieć minimum pojęcia a nie nasluchac się TVP czy "niezaleznej" dodatkowo to dla zwykłego użytkownika internetu nic nie zmieni, a prawa własności twórców należy chronić. PiS nie daje pomiatac naszym krajem? Duzo krzyczy, ale pomiatac daje jak wszyscy i zamiast walczyć o realne wplywy na politykę międzynarodową to robi to co dla nas Polaków typowe szuka konfliktu i sie awanturuje, a polityka międzynarodowa nie istnieje... Jak wobec nas zachowuje się Ukraina? Litwa? Gdzie zamyka się polskie szkoły i ogranicza prawa Polaków na tych terenach... Rozwalonej i w potężnym kryzysie Ukrainie za chwilę jeszcze d*** nadstawimy bo dwa policzki już daliśmy, a malutkiej Litwie pozwolimy na wszystko wobec nas i Ty mówisz o działaniach rządu? Jak na własnym podwórku nie potrafimy być autorytetem a chcesz wchodzić na zachodnie "salony" i oczekiwać czyjegoś szacunku?

W dupie mam prawo unijne.Na szczescie kraj w ktorym teraz mieszkam wystepuje z tej gownianej organizacji.

To zajmij sie sprawami kraju w którym mieszkasz i uważaj żebyś nadal miał gdzie mieszkać bo gdyby nie ta organizacja jak to nazywasz to nie był byś tam gdzie jesteś...

UE

UE to wielki kołchoz pod rządami pijaka. Chcieli by z Polski i z Polaków zrobić tanią siłe roboczą zagrabiając co bardziej rentowne zakłady. Teraz jak ich POniemieccy zostali odsunięci od koryta i Polak w swoim kraju przestał być tanią siła roboczą i majątek Polski nie jest rozdawany Niemcom i Francuzom to eurokołchoz nie może tego znieść. Teraz dołożyli ACTA2 gdzie będą mogli usuwać niewygodne im treści. I oni śmią mówić, że w Polsce nie ma demokracji jak w UE nie znają tego słowa demokracja ale znaja dobrze słowo dyktatura.

Kiniula sprawdz ile pieniedzy z "eurokolchozu" dostala Polska i jak dzieki nim sie zmnienila a co do Acta2 - docztaj ale ze zrozumieniem.
Dlaczego czytamy takie wypowiedzi, jak Kiniuli?
Cytuje cudza wypowiedz, bo lepiej bym tego nie ubrala w slowa:
"Sądzę, że błąd popełniono na początku transformacji we wczesnych latach 90-tych. Wtedy całkiem spora część społeczeństwa nie potrafiła sobie poradzić bez pomocy państwa w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Często
padały hasła w rodzaju "komuno wróć". Ci ludzie byli gotowi pozbyć się znowu swojej osobistej wolności w zamian za opiekę państwa - gwarantowaną pracę, zasiłki, dodatki socjalne itp. Szkoda, że ich pozostawiono samym sobie - bo po latach zaczęli oni tworzyć trzon elektoratu kontestujących przemiany Kaczyńskich.
IV RP jest w zasadzie ich ziemią obiecaną. Niewiele różniącą się od realiów PRL, ale odcinającą się (w sferze werbalnej rzecz jasna) od sowieckiego rodowodu PZPR, ale jednocześnie oferującą utracony socjal. Mało tego - Kaczyński pokazał tym ludziom, dlaczego zostali ofiarami przemian wolnorynkowych - nie przez swoją bierność, nieudolność, marazm (no bo jakże to mogła być ich wina?) - ale przez spiski elit, złodziei, złodziejską prywatyzację (to słynne "wyprzedawanie majątku narodowego", w gruncie rzeczy w większość upadających, nierentownych, zbankrutowanych zakładów z przerostem zatrudnienia). A wszystko to w narodowym, katolickim, patetycznym sosie.
Czy jest się czemu dziwić, że sieroty po komunie z miejsca zamieniły się w gorliwych patriotów (gardzących resztą społeczeństwa) i z zapałem wołają już nie "komuno wróc", tylko "Jarosław Polskę zbaw"?"

???

???

Dlatego czytamy takie wypowiedzi, jak niejakiej Kiniuli.
Zamieszczam cudza wypowiedz, bo sama lepiej bym tego nie ubrala w slowa. Cytuje:

Sądzę, że błąd popełniono na początku transformacji we wczesnych latach 90-tych. Wtedy całkiem spora część społeczeństwa nie potrafiła sobie poradzić bez pomocy państwa w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Często padały hasła w rodzaju "komuno wróć". Ci ludzie byli gotowi pozbyć się znowu swojej osobistej wolności w zamian za opiekę państwa - gwarantowaną pracę, zasiłki, dodatki socjalne itp. Szkoda, że ich pozostawiono samym sobie - bo po latach zaczęli oni tworzyć trzon elektoratu kontestujących przemiany Kaczyńskich.
IV RP jest w zasadzie ich ziemią obiecaną. Niewiele różniącą się od realiów PRL, ale odcinającą się (w sferze werbalnej rzecz jasna) od sowieckiego rodowodu PZPR, ale jednocześnie oferującą utracony socjal. Mało tego - Kaczyński pokazał tym ludziom, dlaczego zostali ofiarami przemian wolnorynkowych - nie przez swoją bierność, nieudolność, marazm (no bo jakże to mogła być ich wina?) - ale przez spiski elit, złodziei, złodziejską prywatyzację (to słynne "wyprzedawanie majątku narodowego", w gruncie rzeczy w większość upadających, nierentownych, zbankrutowanych zakładów z przerostem zatrudnienia). A wszystko to w narodowym, katolickim, patetycznym sosie.
Czy jest się czemu dziwić, że sieroty po komunie z miejsca zamieniły się w gorliwych patriotów (gardzących resztą społeczeństwa) i z zapałem wołają już nie "komuno wróc", tylko "Jarosław Polskę zbaw"?

Z przykrością stwierdzam, że z wypowiedzi "Wielkopolaninia" wypływa kompletny brak świadomości zarówno politycznej jak i ekonomicznej. Wymierne efekty dla przeciętnego Kowalskiego :
program 500 +
brak bezrobocia
podniesienie płacy minimalnej
likwidacja " szarej strefy"
odzyskiwanie polskiego kapitału ( bank PKO)
można by długo jeszcze wymieniać.....
Na temat działalności politycznej PiS-u nie będę się rozpisywał bo "Wielkopolanin"
i tak nie zrozumie....
Pozdrawiam.

Nie mogę zrozumieć,że partia ewidentnych oszustów mataczy i krętaczy oraz aferzystów która świadomie wygaszała naszą gospodarkę i była na usługi Uni ma jeszcze podobno 20%poparcia w naszym społeczeństwie!Jak to możliwe?
Znaczyłoby to że białe może być czarne a głupek robi za mędrca!

HMM 500+ dla każdego czy się stoi czy się leży tylko jeszcze bardziej zadłuża następne pokolenia (co innego gdyby 500zł odliczali sobie rodzice którzy pracują, a nie cała patologia)

brak bezrobocia - jak do tego przyczynił się PIS?? (kilka milionów wyjechało więc logiczne, że ludzi bez pracy jest mniej)

podniesienie płacy - chyba zwiększenie minimalnych składek ZUS, ot kolejna wersja podatku, a przy planowanej przyszłorocznej płacy żaden pracujący samotny rodzic nie dostanie 500+ na 1 dziecko po o 5 złoty przekroczy próg

szara strefa - skąd wniosek że się zmniejszyła?

odzyskiwanie kapitału - chyba jego wydawanie na odkupywanie firm - i co to daje przeciętnemu polakowi? że PKO należy do PZU a nie do Unicredit? jakoś jako klient banku nie odczułem żadnej różnicy....

Tak jak wydanie kilkuset milionów na Damę z Łasiczką której pan Czartoryski i tak sprzedać nie mógł - tylko głupi naród mógł ją odkupić..... logika fenomenalna.....

Pamiętasz?

Hmm, parę lat temu wice prezydent Poznania pan Grzybowski stracił stanowisko po tym jak nazwał matki samotnie wychowujące i rodziny wielodzietnej " patologią". Radzę zastanowić się nad znaczeniem używanych określeń.
Co znaczy dla budżetu likwidacja " szarej strefy " ? Proszę gdzieś doczytać i poszerzyć horyzonty myślenia.

Wpis ukryty - naruszenie dóbr osobistych

A ilu misiewiczow wprowadzono do Urzędu Miasta i Spółek Miejskich, do LOSIRu i Rad Nadzorczych w ostatnich latach? Moze ich wymienimy?

Brawo za tę drobną uwagę. Ja dokładnie tak zrobię!

Na youtubie można obejrzeć Pana spot mówiący o tym ile to (64) w Luboniu jest nie utwardzonych dróg, w którym też przekonuje Pan, że lepiej wykorzystać fundusze UE i w ciągu dwóch lat nadrobi zaległości budowlane.
Zatem pytania brzmią:
1. ile dróg nieutwardzonych pozostawił Pan w gminie Swarzędz i jak to możliwe skoro wie Pan jak w pełni wykorzystać środki unijne.?
2. wspomina Pan o deficycie i że ten problem można załatwić, JAK? podatki, opłaty - bo hasło obniżyć wydatki podnieść wpływy budżetu to może i brzmi ładnie ale nic po za tym. Poproszę jakiś konkret nie obrażający mojej inteligencji...

Czy list do redakcji napisał szef sztabu wyborczego Pani Burmistrz Machalskiej?
Proponuję ujawnić imię i nazwisko osoby która napisała ten pseudo artukuł.

Wpis ukryty - naruszenie dóbr osobistych
Wpis ukryty - naruszenie dóbr osobistych

W związku z tym, że kandydat będzie piastował określone stanowisko, będzie musiał umieć czytać przepisy, a nawet brał udział w ich tworzeniu jeżeli chodzi o prawo lokalne to takie pytanie:
1) jakie mamy rodzaje wykładni prawa?
2) jakie mamy rodzaje regół kolizyjnych?
3) jaka jest różnica pomiędzy normą prawną a normą stanowiącą zasadę?
4) jaka jest różnica pomiędzy abrogacją, obrogacją, a derogacją?

Można tego więcej wymyśleć. Proszę nie korzystać z pomocy naukowych tylko wykazać się wiedzą, że idąc na określone stanowisko zna się podstawy prawa i ma się o nich pojęcie.

Jako absolwent Pana Doktora, zapewniam, że zna odpowiedzi na wszystkie te pytania, gdyż bardzo szeroko omawiał je na zajęciach. Swoją drogą pytania banalne.

Jako Przewodnicząca Rady Rodziców Zespołu Szkół w Luboniu (dawne SP3) pragnę poinformować, że uczniowie tejże placówki oświatowej nie zaczynają zajęć szkolnych o godzinie 7.10 tylko o godzinie 8.00, a najpóźniej kończą lekcje o godzinie 15.55.

Izabella Chodorowska
Przewodnicząca RR Zespołu Szkół w Luboniu

Wpis ukryty - naruszenie dóbr osobistych

Napewno ma błękitną kartę bo swego czasu jak jeszcze mieszkał w lubońskim domu to co chwilę policja była - takie awantury urządził.... (teraz podobno gdzieś w Poznaniu pomieszkuje więc nie wiem co on jeszcze w tym Luboniu szuka)

Wpis ukryty - naruszenie dóbr osobistych

Ja jako rodzic dziecka uczeszczajacego do sp.4 prostuje informacje dotyczace godziny zakonczenia lekcji w tej że szkole.Trawaja one do godz.17.

Szanowny panie kandydacie, bez znaczenia dla sensowności pytań jest fakt czy osoba je zadająca się ujawnia czy też nie. Pytanie pozostaje pytaniem i jest albo mądre albo głupie bez znaczenia kto je zadał. Powyższe pytania dla mieszkańców, którzy znają lub nawet kojarzą pana ....... mają swój sens. Bo nikt rozsądny nic dobrego o nim powiedzieć nie może.
W swojej odpowiedzi porusza pan wiele tematów, naciskając głównie na wykorzystanie środków unijnych, zatem pyt. 1:
JAK I JAKIM KOSZTEM CHCE PAN TE ŚRODKI POZYSKAĆ, PRZECIEŻ ZAZWYCZAJ WYMAGANY JEST WKŁAD WŁASNY?
pyt. 2: JAKI MA PAN POMYSŁ NA PROBLEM ZADŁUŻENIA GMINY? (POPROSZĘ O 2-3 PROPOZYCJĘ NA ZMNIEJSZENIE DEFICYTU W PRZECIĄGU 2 LAT)

Porównuje pan środki UE przyznane w Swarzędzu i w Luboniu - pyt. 3 - JAKIE SĄ BUDŻETY OBU GMIN I STRUKTURA DOCHODÓW?

I na ten moment ostatnie pytanie, bardzo mnie nurtujące: JAK MIESZKAJĄC POZA LUBONIEM DOWIEDZIAŁ SIĘ PAN O "NIEDOLI JEGO MIESZKAŃCÓW" I JAKIM MIESZKAŃCOM CHCE PAN ZWRACAĆ MIASTO: TYM RODOWITYM, PRZYBYŁYM TU CHWILOWO PRZED ROKIEM, CZY SWOIM ZNAJOMYM?

Proszę redakcję o przekazanie pytań kandydatowi.

Z poważaniem,
Franciszek Radzaj

Pytania zostały przekazane.

Redakcja

Potwierdzam system dwuzmianowy w szkole podstawowej nr 4 , uczniowie klas 5 ,oraz 4 ,zaczynają lekcję o godz 7 10 .
Są również braki kadrowe wśród nauczycieli od tego roku szkolnego w klasach 4,oraz starszych brakuje po 2 nauczycieli .
Liczymy na zmiany,i to solidne,ponieważ szkoła powinna uczyć nasze dzieci, A w obecnej sytuacji musimy płacić jako rodzice za korepetycje bieżącego przedmiotu prywatnie w domach .

Wpis ukryty - naruszenie dóbr osobistych

Nie wiem jak wam ale mi się ten doktor kojarzy ze Stanem Tymińskim. Błakuje mu tylko czałnej teczki w któłej ma haki w stylu wiem ale nie powiem... i jeszcze ten desant ze Swarzędza... mam nadzieję że nasz lud luboński nie jest na tyle ciemny żeby to kupić

Tej dobre faktycznie nawet podobny może to jakaś rodzina jest! :D Na szczęście już nie te czasy i ludzie tego nie łykną!

Arogancja władzy sięga zenitu. Widać to, po tym jak szanują obywateli nawet podczas rozmowy. Władza jest pewna wyników wyborów. Dodatkowo, usuwane komentarze, oznaczają bezkarność wnioskodawców o ich usunięcie. Luboń to zgniłe miasto, przesiąknięte polityczną zarazą.

Obecna władza - Burmistrz Machalska chociaż odpowiada na pytania nawet zadane przez osobę anonimową. Odpowiedz zawsze jest. A tu kandydat na Burmistrza nie dość że nie odpowiedział na żadne zadane mu pytanie to jego pełnomocnik wyborczy domaga się usunięcia wszystkich wpisów na jego temat. Nieźle się zaczyna. Naprawdę można się bać co by się stało gdyby tacy ludzie otrzymali władze.

Weź chłopie nie zachowuj się jak dzieciak tylko odpowiedz na pytania niby doktorat jest niby człowiek wykształcony, a zachowuje się byle jak... Jakie to ma znaczenie kto zadaje pytanie? Zdecydowałeś się kandydować pokazałeś swoją sylwetkę? To teraz walcz... Pana .........nie schowasz do szafy jak Kaczyński Macierewicza... Mleko się wylało doktorze...

Izabell, ale powinnaś zostawić pierwszą literę nazwiska Pana Roberta prawda? Wstawienie kropek rozwala wypowiedź

Rozumiem, że jak pan Kropka uczyni nam wyborcom ten zaszczyt i wystartuje w wyborach to Redakcja przywróci wszystkie komentarze dotyczące jego osoby???

Nie możemy przywracać komentarzy, gdyż wnioskodawca prosił o ich usunięcie.

Mam cichą nadzieje ze mieszkańcy mieszkający po 15 lat w Luboniu,będą mogli wyjsc z wozkiem na spacer ,i bez problemu przejechac nim po ulicach naszego miasta. Inwestuje sie w inne rzeczy niestety,a nam obiecuje obecna władza urzędu złote góry. Ale nie w tym roku he

Szanowni pańswo,jak czytam te informacje dotyczące osób tak zwanych kandydata na burmistrza oraz jego pełnomocnika to nachodzi mi pytanie co z osobami publicznymi takimi jak były burmistrz miasta Lubonia Pan D.Szmyd ktory po skonczeniu kadencji rozwiodł się z żoną,M.Rafał wice burmistrz Lubonia po skończonej kadencji rozwiódł się z żoną, Idąc tym tropem mozną by tak wypisywać bez końca.
Zastanówmy się co w mieście sie dzieje czego władza obecna się boi ,czego obawia ...

Używanie w kampanii wyborczej argumentów dotyczących rozwodów jest po prostu słabe. Może w Swarzędzu tak się dzieje ale w Luboniu jest to niedopuszczalne. A tak na marginesie do osoby podpisującej się jako Tomek czy Mieszkaniec macie to samo IP

odp

Jestem mieszkańcem,imię jest widoczne ,nie zawsze trzeba podpisywać się imieniem, pisząc o jednym mogę podpisać sie jako mieszkaniec,lub z imienia. nie ma znaczenia jakie jest IP, jestem jedna i tą samą osobą,nie widzę w tym nic nadzwyczajnego . Mogę jako mieszkaniec wypowiadać sie w innych postach tyle razy ile czuję taką potrzebe.
Z wyrazami szacunku
Tomek

??

"Więcej dla mnie znaczy mama z dzieckiem w drodze do szkoły i przedszkola, ojciec w korkach w drodze z pracy czy emeryt w drodze do lekarza lub sklepu" Nie do wiary, że w dzisiejszym świecie kandydat na prezydenta miasta tak stereotypowo traktuje mieszkańców. Żenujące. Przypuszczam, że Pan kandydat nie miał złych intencji, ale błagam... mama z dzieckiem a tata do pracy to myślenie nieprzystające do dzisiejszych realiów.

p.Beato, a jakie są "dzisiejsze czasy"? Mama z "mamą" i dzieckiem, tatuś z "tatusiem" i dzieckiem, czy mamusia dajmy na to z 5-tym wujkiem i dzieckiem? No ja jestem chyba niedzisiejszy i pragnę takim pozostać!

Znowu Ty i Twoje uwagi... Wszystko sprowadzisz do tego samego poziomu w każdej dyskusji w którą się włączysz. To nie może już być mama do pracy a z dzieckiem tata? Po co prowokujesz?

Pani Beacie chodziło raczej o zaszufladkowanie baba do garów i bachorów a chłop do roboty jako głowa i panisko rodziny

Tak, rozumiem o co chodziło p.Beacie tylko prowokuję. Z tym paniskiem to też nie do końca dzisiaj prawda, bo jak po znajomych patrzę to kobitka z dzieckiem zostaje, a chłop w jakimś magazynie na wyspach wózkiem widłowym zapiernicza....

Tak se czytam to wszystko i myślę że pan dwojga nazwisk powinien przemyśleć dalsze kandydowanie bo gó..noburza fest się rozpętała m.in. spowodowana jego stosunkiem do pytań i pytających. :)

Przyglądam się jako mieszkanka Lubonia od urodzenia tej tzw. kampanii wyborczej. Jest to nagonka na jednego kandydata. O co tu chodzi? Czy wyborcy poszaleli? Doceniam pracę obecnej Pani Burmistrz, widzę pozytywne działania,
a jak są inni kandydaci to chwała im za to . Doceńmy tych, którym się chce pracować.
A tyle mówi się o merytorycznych dyskusjach.
Pytania ze strony wyborców winny według mnie dotyczyć spraw Lubonia a nie wycieczek osobistych.
Tu cytat na ochłodę rozgrzanym uczestnikom forum:
: "Kto z was bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem". Przypomnijcie sobie kto jest autorem tych słów i przemyślcie swoje postępowanie.

Zgadzam się w 100% ale kandydat trochę jest sam sobie winien bo słabo to rozgrywa. Jeżeli będą inni pretendenci do tego tronu z porządnym zapleczem i pomysłem to tym lepiej dla nas - wyborców.

Ja się tak z kolei zastanawiam, co się w tym Luboniu porobiło. I nie rozumiem jednego.Rozłam nastał. Przecież Jędras (czyt. syn pani burmistrz Machalskiej) jest księdzem, więc poglądy wyniosł z domu wiadome. Sama Burmistrzowa też ma poglądy Pisowskie, p. Korcz jak czytuję jest w ukłądzie pisowskim, weźcie Wy się Wszyscy razem do kupy i stwórzcie WSPÓLNE UGRUPOWANIE takie prawicowe, katolickie, lubońskie.Niech wygra p. Bodler a p. Machalska będzie jego zastępcą, albo odwrotnie, zresztą co za różnica!

Chyba mylisz pojęcia! Nie myl poglądów pisowskich z prawicowymi czy ewentualnie katolickimi chociaż to niezbyt trafne określenie. PiS z prawdziwie prawicowymi poglądami ma niewiele wspólnego tak samo jak obecna burmistrz ma niewiele wspólnego z Pisem więc nie rozumiem po co przyszywasz jej usilnie tę łątkę masz w tym jakiś interes?

Mogę Pani napisać co mnie zirytowało w osobie Pana Roberta...
Zaczął od programu i opisu problemów, który wydał mi się oderwany od rzeczywistości. Sztandarowym hasłem jest brak dróg... Mieszkam od urodzenia w Luboniu i przez ostatnie 3 lata widziałem wiele inwestycji drogowych, a nie jak to miało miejsce jeszcze za poprzedników Pani burmistrz, budowa drób tylko w roku wyborczym....
Kolejną irytującą rzeczą są środki Unijne. Jestem w temacie, gdyż pracowałem przez dłuższy czas w tej branży. Mało jest gmin w Polsce które sensownie startowała do pozyskania tych środków. Większość z nich zadłużyła się na potęgę a później były duże problemy. Sztandarowym niewypałem są baseny, w które trzeba pompować grube miliony na utrzymanie. Dlaczego nie zamknąć? Bo każdy taki projekt Unijny ma z góry określoną żywotność i musi funkcjonować inaczej trzeba płacić ogromne kary i zwracać pozyskane środki.

Również podzielam Pani opinię, że dyskusja powinna być merytoryczna, bez wycieczek personalnych. Przy czym należy przyznać, że kandydat wybrał sobie niezbyt lubianych w Luboniu współpracowników....

Bo gdyby antypisowcy się ujawniali, to z automatu znajdywane są na nich jakiekolwiek paragrafy itp.
Tą partia z prawem ma naprawdę niewiele wspólnego,chyba ,że notoryczne łamanie tego prawa jest też jego przestrzeganiem ( w myśl działania tej partii) ....

Najgorsze jest, że Pan Robert Ostafiński-Bodler, zasłania się nie odpowiadaniem na pytania anonimów, tym mocniej im "trudniejsze" pytania padają.
Na moje pytania podpisane jako "30-letni mieszkaniec" odpisał w kilka godzin z informacją, że ananimom nie odpowiada. Gdy poprosiłem redakcje o dodanie jednego pytania i podpisania moim imieniem i nazwiskiem, nie ma odpowiedzi od kilku dni...

Bardzo mnie zirytowało takie działanie kandydata i zacząłem szukać informacji o Panu Roberta Ostafińskiego-Bodlera i jego powiązań z Luboniem.

Wyniki mojego małego śledztwa:
Prezesem wspominanego stowarzyszenia oraz firmy Kos-Dom jest ta sama osoba (http://www.krs-online.com.pl/kos-dom-sp-z-o-o-krs-111544.html oraz http://www.krs-online.com.pl/stowarzyszenie-solidarni-w-prawdzie-i-krs-212978.html).
Pan kandydat nie ukrywa, że pracował dla developera, oraz że jego znajomym w Luboniu jest właściciel firmy developerskiej.
3 z 5 ostatnio zrealizowanych inwestycji developera to inwestycje w gminie Swarzędz (http://kosdom.pl/inwestycje-zrealizowane/).

Wnioski niech każdy wyciągnie sam.

W sprawie synchronizowania odjazdów autobusów z przystanku razem z dzwonkami szkolnymi wniosek napisała już Rada Rodziców z Zespołu Szkół w Luboniu, a także indywidualnie rodzice. Temat ten jest w toku, dostaliśmy odpowiedź z ZTM i mamy nadzieję, że w kolejnym miesiącu rozkład jazdy autobusów będzie dostosowany do dzwonków. Pragnę również poinformować, że od września 2018 roku nie funkcjonuje już placówka o nazwie SP3.

Izabella Chodorowska
Przewodnicząca Rady Rodziców
w Zespole Szkół w Luboniu

Dzień dobry. Zastanawiam się, czy odpowiedź Pana Bodlera zacytowana jest powyżej w oryginalnej formie? Jeśli tak to załamany jestem stylem językowym tej odpowiedzi i namiętnym pisaniem "zrobie", "zbuduje", zamiast "zrobię", "zbuduję". Albo konsekwentnie nie stosujemy znaków polskich podczas swojej wypowiedzi, albo konsekwentnie je stosujemy Panie Kandydacie. Myślę, że od człowieka z "doktoratem", nie ważne w jakiej dyscyplinie, takiej podstawowej znajomości języka polskiego można wymagać.

Adam

Pisownia oryginalna

Redakcja

Ctrl+F W wypowiedzi nie widnieje słowo ,,zrobie".

Pani Chodorowska recenzuje wypowiedzi mieszkańców aby nie zaszkodzić burmistrz Machalskiej jedna klika !!!!! Pani gazeta jest nie wiarygodna !!!! Obnażę pani praktyki już wkrótce !!!!!

Proszę konkrety, bo rzucać błotem w kogoś może każdy i zastraszać. Jeśli ma Pan odwagę to proszę się przestawić, a nie działać jako anonim. Tym bardziej, że moje nazwisko Pan zna, zatem dlaczego się Pan ukrywa? Nic nie jest recenzowane, recenzowane są tylko i wyłącznie posty wulgarne. Owszem były jedne posty usuwane, na życzenie pana Korcza, gdy jeszcze nie kandydował i sobie tego zażyczył.

Szanowni Państwo, zapewne jak zauważyliście jest jeden problem techniczny, a mianowicie czasami zdarza się, że wypowiedzi samoczynnie się usuwają. Dzieje się tak już od dawna i nie jeden Czytelnik nam ten problem zgłaszał, zresztą można poczytać komentarze sprzed wielu tygodni, w których internauci nas o tym informowali. Cały czas nad tym problemem pracujemy, ale jak na razie nie możemy znaleźć błędu, dlatego też jeśli komentarz się nie pojawia najlepiej wpisać go ponownie.

Na to wygląda że pan ma racje , pisałam tutaj niedawno o ankiecie która zniknęła a dotyczyła wyboru Burmistrza z udziałem wszystkich kandydatów , dostałam nawet odpowiedź ze powodem usunięcia ankiety były problemy techniczne gdyż te same osoby głosowały po kilka razy na tego samego kandydata . Kiedy macie zamiar przeprowadzić ankietę i dlaczego niewygodne dla was wpisy usuwacie po kilku dniach ???

Ostatnio portal epoznan.pl podal, ze ankieta przeprowadzona na ich stronie jest niewiarygodna, bo nie ma odpowiedniego zabezpieczenia. Widać, że nie tylko e-lubon ma taki problem. Nie widze, zeby znikaly jakiekolwiek wpisy, czy to prowokacja?

Jaka prowokacja? zagłosowałam w tej ankiecie jeden raz , gdy ankieta wraz z wynikami zniknęła napisałam tutaj i otrzymałam wyjaśnienie ale teraz nie mogę znaleźć ,moich dwóch wpisów i odpowiedzi z redakcji .Chciałam po prostu po dacie sprawdzić dlaczego tak to długo trwa . Nikt nie napisał wtedy ze żadna ankieta się już nie odbędzie, Tyle w temacie..

Przerażajace jest dlamnie to , że kandydat na Burmistrza naszego miasta nie potrafi się opowiedzieć szczerze z jakiego jest Stowarzyszenia : Solidarni w Miłosierdziu czy Partii PiS, porozumiewa się z nami pół prawdami . Z obawą patrzę w przyszłość z takim kandydatem .
Panie Robercie - proszę o szczerość . Kierowanie miastem to nie Scena , na której może Pan odegrać rolę .życia. Już mieliśmy Burmistrzów podobnych do Pana - jeden budował pomniki , drugi nie robił nic .obydwaj obiecywali : baseny , brak hałasu ... niektórych rzeczy nie da się wykonać .
Metro Pan też wybuduje ;-)
Serdecznie pozdrawiam i życzę szczęśliwej drogi powrotnej do Searzędza.

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

 • Dam pracę
  Praca
 • Inne
  Znaleziono klucze od samochodu
 • Inne
  Zgubiłam złoty kolczyk
 • Dam pracę
  Оператор продукції
 • Dam pracę
  Operator wózka widłowego