Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Od września rusza w Luboniu publiczne LO

Zgodnie z wcześniejszymi planami władz miasta we wrześniu br. zacznie funkcjonować w Luboniu dwujęzyczne liceum ogólnokształcące. Liceum znajdzie się w zespole szkół, które zostaną utworzone z połączenia nowego LO i Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu. Powstanie liceum wywoływało od samego początku dyskusje. Za powstaniem placówki opowiadały się władze miasta, lubońscy radni powiatowi, dyrekcja i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Luboniu, a także Rada Rodziców. Warto wspomnieć, iż na jednym ze spotkań w Urzędzie Miasta Luboń jakie odbywały się z władzami dyrektor SP3 Grażyna Leciej powiedziała, że podpisuję się obiema rękami pod powstaniem liceum.

Bardzo burzliwe były obrady na sesji Rady Miasta Luboń w dniu 1 lutego br., kiedy to burmistrz Małgorzata Machalska poprosiła radnych, aby ustosunkowali się do pomysłu utworzenia LO w Luboniu, gdyż ich opinia zostanie przedstawiona Staroście Poznańskiemu. Wątpliwości radnych wzbudził tryb pytania o opinię. Radni twierdzili, że najpierw tą sprawą powinny zająć się komisje. Okazło się, że Komisja Sfery Społecznej debatowała nad tym postulatem i zaopiniowała go pozytywnie. Kolejne obawy radni mieli związane z wydatkami jakie miasto poniesie na nową szkołę. Po wyjaśnieniach v-ce burmistrza Mateusza Mikołajczaka, który przybliżył w jaki sposób szkoła będzie finansowana i na jaką subwencję może liczyć miasto, a także, że w razie braku chętnych do uczenia się w nowym LO po prostu placówka nie zostanie uruchomiona część radnych przekonała się do pomysłu. Warto wspomnieć, że dla gminy funkcjonowanie LO jest praktycznie bezkosztowe, gdyż subwencja pokryje wynagrodzenia nauczycieli, a zajęcia będą odbywały się w budynku SP3 i nie trzeba będzie budować nowej szkoły. Swój udział w przekonywaniu radnych miała również v-ce dyrektor Anita Plumińska-Mieloch, która od strony merytorycznej udzieliła radnym wyczerpujących odpowiedzi. W imieniu Rady Rodziców pozytywne stanoiwsko wyraziła v-ce przewodnicząca RR Izabella Chodorowska. Po długiej dyskusji 13 radnych zgodziło się na dalsze procedowanie, natomiast 7 radnych (Katarzyna Frąckowiak, Marek Samulczyk, Adam Dworaczyk, Jakub Bielawski, Piotr Izydorski, Teresa Zygmanowska, Tomasz Kołodziej) wstrzymało się.

7 lutego br. wniosek trafił najpierw do Komisji Oświaty i Wychowania w Starostwie Powiatowym, na której to radni powiatowi pozytywnie zaopiniowali powstanie w Luboniu szkoły średniej. Z kolei dnia 28 lutego br. na XXXVI Sesji Rady Powiatu jednomyślnie zagłosowano za powstaniem w/w placówki oświatowej w Luboniu.

1 marca br. na XLII Sesji Rady Miasta Luboń radni podjęli uchwałę dotyczącą przejęcia od Powiatu Poznańskiego zadania publicznego w zakresie edukacji publicznej polegające na założeniu i prowadzeniu dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego w Luboniu. Tym razem w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, 16 radnych opowiedziało się za przyjęciem uchwały, 4 radnych (Katarzyna Frąckowiak, Adam Dworaczyk, Marek Samulczyk, Teresa Zygmanowska) wstrzymało się od głosu. W uzasadnieniu podjęcia uchwały czytamy:

Jednostka samorządu terytorialnego może przekazać swoje kompetencjeinnej jednostce samorządu terytorialnego. Kompetencje te są przekazywane w drodze porozumień zawartych między zainteresowanymi jednostkami. Zgodnie zart. 18 ust 2 pkt 11 ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu właściwości innych jednostek samorządu, w tym od powiatu. Mając powyższe na uwadze, do kompetencji Rady Miasta Luboń należy podjęcie uchwały o przejęciu zadania publicznego w zakresie edukacji publicznej polegającego na utworzeniu i prowadzeniu dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego w Luboniu. 31 stycznia 2018 r. Rada Pedagogicza Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Luboniu jednogłośnie i pozytywnie zaopiniowała utworzenie oddziału dwujęzycznego na poziomie licealnym. W dniu 02.02.2018 r. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Luboniu pozytywnie zaopiniowała utworzenie oddziału dwujęzycznego na poziomie licealnym. W dniu 1.02.2018 r. Rada Miasta Luboń wyraziła swoje stanowisko i poparła wniosek Burmistrza Miasta Luboń z dnia 30 listopada 2017 r. do Starosty Poznańskiego o wyrażanie zgody na zawarcie z Miastem Luboń porozumienia w sprawie założenia i prowadzenia przez Miasto Luboń liceum ogólnokształcącego z oddziałami dwujęzycznymi. Utworzenie dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego w Luboniu daje gwarancję prowadzeniana wszystkich poziomach edukacji oddziałów dwujęzycznych. Ponadto daje również możliwość kontynuowania nauki uczniom z Lubonia na poziomie szkoły średniej.

Tym samym powstanie dwujęzycznego liceum ogólnokształcącego stało się faktem. Luboń będzie mógł się poszczycić placówką, która może przynieść młodym ludziom wiele korzyści. Oczywistym jest fakt, że we współczesnym świecie znajomość języków obcych ma niejednokrotnie kluczowe znaczenie na rynku pracy, a edukacja dwujęzyczna właśnie gwarantuje opanowanie języka obcego na wysokim poziomie.

Izabella Chodorowska

 

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

 • Inne
  Zaginął york
 • Inne
  Zaginął york
 • Inne
  Bezpłatna usługa koloryzacji.
 • Dam pracę
  Nastawiacz - kontroler zautomatyzowanej linii montażowej
 • Dam pracę
  Praca
 • Inne
  Bezpłatna usługa koloryzacji.
 • Dam pracę
  Przedstawiciel handlowy - Wielkopolskie
 • Inne
  Czasowa opieka nad pieskiem