Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Mieszkańcy ulicy Uroczej nie zgadzają się na przebudowę - list do redakcji [odpowiedź od Starosty Poznańskiego]

Prawie miesiąc temu pisaliśmy, że do naszej redakcji wpłynął list nadesłany przez jednego z Czytelników ulicy Uroczej, który w imieniu pozostałych mieszkańców tejże ulicy zwrócił się do Starosty Poznańskiego z prośbą o interwencję. Jak informował Czytelnik większość mieszkańców ulicy Uroczej przeciwna jest planowanej przebudowie ulicy Długiej oraz tym samym wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu. List przesłany do Starostwa publikujemy poniżej. 

Szanowny Pan
Jan Grabkowski
Starosta Powiatu Poznańskiego
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18/20
Poznań


PROŚBA
o ponowne rozpatrzenie wniosku


Szanowny Panie Starosto, jako mieszkańcy ulicy Uroczej w Luboniu, zwróciliśmy się niedawno do Starostwa z prośbą o podjęcie działań w sprawie postępowania Urzędu Miasta Luboń wobec mieszkańców, dotyczącego planowanej przebudowy ulicy Długiej oraz związanej z tym zmiany organizacji ruchu w naszym najbliższym sąsiedztwie. Niestety mimo usilnej prośby o zorganizowanie wizji lokalnej, która mogłaby dać obiektywny osąd na temat planowanych zmian, nasz wniosek został odrzucony, bez zapoznania się przez Urzędników Starostwa ze stanem faktycznym na miejscu planowanej inwestycji. Uzasadnienie, jakim Państwo odpowiedzieli na nasz wniosek, odnosi się wyłącznie do planów zagospodarowania przedstawionych przez Urząd Miasta Luboń, a pomysły Pana Projektanta, popierane przez Panią Burmistrz traktowane są nawet przez Urzędników Starostwa jako jedyne właściwe i jedyne możliwe do realizacji.
Jesteśmy rozżaleni decyzjami podejmowanymi za zamkniętymi drzwiami gabinetów urzędniczych, gdzie nie ma miejsca na zapoznanie się ze stanem faktycznym w danym miejscu czy z opiniami mieszkańców, których sprawa ta bezpośrednio dotyczy. Nie jesteśmy w stanie zgodzić się na zlikwidowanie bezpiecznego, czytelnego i, jak do tej pory, bezkolizyjnego wyjazdu z ul. Uroczej w ul. Żabikowską w Luboniu (na którego miejscu ma powstać trawnik), z jednoczesną zmianą pierwszeństwa w dolnym odcinku naszej ulicy. Według projektanta ul. Długiej (który na posiedzeniu Komisji Komunalnej nie był w stanie nawet racjonalnie uargumentować planowanych zmian) oraz p. Burmistrz Małgorzaty Machalskiej, stare rozwiązanie stanowić będzie zagrożenie dla użytkowników drogi, mimo że takie stwierdzenie nigdy nie padło w żadnej oficjalnej opinii Komisji Bezpieczeństwa działającej przy Starostwie. Jako mieszkańcy, chcielibyśmy zatem spytać jak głos tych kilku osób ma być ważniejszy niż głosy ponad 220 mieszkańców ulicy Uroczej oraz szeregowca przy Żabikowskiej 1? Czy tylko dlatego, że ich plany zostały poparte przez Komisję Bezpieczeństwa działającą przy Staroście Poznańskim? Mimo tego, że podkreślmy, żaden urzędnik nie pofatygował się, by osobiście zapoznać się na miejscu z istniejącą sytuacją?
Proszę nam wyjaśnić jakim prawem nowoprojektowana ul. Długa musi mieć teraz bezpośredni wyjazd w ul. Żabikowską, mimo odbywającego się po niej znikomego ruchu, podczas gdy na ulicy Uroczej, poza stale użytkującymi wyjazd mieszkańcami korzystają z drogi również firmy znajdujące się na naszej ulicy? Jakie uzasadnienie ma argument o domniemanej poprawie bezpieczeństwa na nowym skrzyżowaniu, które będzie zlokalizowane przecież znacznie bliżej innego, jeszcze większego skrzyżowania ulic Żabikowska-Buczka-Targowa, gdzie występuje ruch o bardzo dużym natężeniu, a sam wyjazd z ulicy Długiej znajdzie się na wprost bramy wyjazdowej z osiedla mieszkalnego i szeregowca zlokalizowanego tuż przed tym skrzyżowaniem? Co w takim razie z mieszkańcami tego osiedla, którzy będą prosto z wewnętrznego podwórza włączać się do ruchu w takim natłoku aut? Co z pieszymi, głównie dziećmi i osobami starszymi, którym utrudnione zostanie poruszanie się w obrębie tych skrzyżowań? Czy tak, według Komisji, ma wyglądać postulowana przez Urząd Miasta poprawa bezpieczeństwa?
Prosimy również o zwrócenie uwagi na fakt, iż obecnie prowadzona jest modernizacja ulicy Żabikowskiej (na odcinku między ulicami Sobieskiego i Targową), która jest przygotowywana zgodnie z bieżącymi planami, a w momencie zmiany organizacji ruchu cały ten nowy odcinek drogi będzie musiał zostać przebudowany pod nowe wyjazdy, co wiązać się będzie z niepotrzebnym wydawaniem publicznych pieniędzy.
Pomimo wniosku i próśb ponad 220 mieszkańców o przybycie niezależnej komisji bezpieczeństwa lub jej przedstawiciela na miejsce konfliktu społecznego i stwierdzenie stanu faktycznego, szanowna komisja potwierdziła tylko wersję przychylną dla p. projektanta i p. Burmistrz, nie konsultując tego z najbardziej zainteresowanymi osobami – mieszkańcami ul. Uroczej (co więcej mieszkańcom ulicy Długiej Urząd Miasta przekazał do skrzynek pocztowych odpowiednie ulotki informacyjne). Konflikt ten powstał już w momencie prac projektowych ul. Długiej, gdy stwierdzono, że sprawa ta w ogóle nie dotyczy ul. Uroczej i jej mieszkańców, bo przecież w żadnym stopniu nie utrudni to nam komunikacji. Jest to opinia bardzo krzywdząca, ponieważ nowy wyjazd z ul. Uroczej w ul. Długą i dopiero w ul. Żabikowską znacznie pogorszy bezpieczeństwo i skomplikuje komunikację samochodową w tym rejonie. Tym bardziej, że w niedalekiej przyszłości, zgodnie z zapewnieniami Zastępcy Burmistrza Miasta Lubonia, ulica Urocza ma również podlegać planom utwardzenia nawierzchni.
Zwracamy się więc do Pana po raz kolejny z prośbą o interwencję w obronie interesu społecznego. Wierzymy, że Pan, jako Starosta Poznański, będzie jako jedyny być władnym, by obiektywnie odnieść się do rażącego lekceważenia głosu zwykłych ludzi przez Urząd Miasta Luboń.

Z poważaniem
w imieniu mieszkańców

Michał Jarzynowski Bogdan Tarasiewicz


Do wiadomości:
1/ Starosta Powiatu Poznańskiego
2/ Media.

Kilka dni temu do naszej redakcji napisał pan Bogdan Tarasiewicz, który przesłał ostatnie dwie odpowiedzi ze Starostwa Poznańskiego na wysłane pisma w sprawie ulicy Uroczej. Odpowiedzi zamieszczamy poniżej w załącznikach otrzymanych od pana Bogdana. Przeprowadziliśmy rozmowę zarówno ze Starostą Poznańskim panem Janem Grabkowskim jak i panią Burmistrz Małgorzatą Machalską. Starosta Poznański podtrzymał stanowisko jakie zostało zawarte w odpowiedziach, które otrzymał pan Bogdan Tarasiewicz,  czyli, że decyzja o przyjętym rozwiązaniu należy do zarządcy drogi i projektanta. Pani Burmistrz wytłumaczyła nam, że nie jest przeciwna mieszkańcom tylko działa według wytycznych jakie otrzymała od fachowców opiniujących wyjazd na ulicę Żabikowską. Będący na miejscu przedstawiciele ze Strostwa Poznańskiego również wyrazili opinię, iż rozwiązanie proponowane przez panią Burmistrz jest bezpieczniejsze ze względu na ruch pieszych niż dotychczasowe. Na podstawie przesłanych pism można stwierdzić, że takie stanowisko Burmistrza nie powinno dziwić, gdyż kieruje się ona bezpieczeństwem mieszkańców.

izi

ZałącznikWielkość
PDF icon 2017-12-10_16-11_page_1111.pdf869.95 KB
PDF icon pismo_sp.pdf271.07 KB

Odpowiedzi

Prosze nie kłamać nie wszyscy mieszkańcy się zgadzają z tym co jest z listem

Nie jest napisane, że wszyscy tylko w imieniu osób które podpisały protest skierowany do p,Burmistrz a potem do p. Starosty.

.....na którym końcu tej ulicy mieszka ? (przyp. Uroczej), skoro dla Pana nie jest to uciążliwość to raczej zamieszkuje Pan stronę od ul. Poprzecznej.....

Argument kulą w płot, bo akurat p.Bogdan mieszka na środku ul.Uroczej, a jeżeli tego nie wie to znaczy, że wypowiadający nie zna sąsiadów lub nie mieszka wogóle na ul.Uroczej, więc po co się wypowiada?

Gdyby ta ulica była utwardzona, a nie spychaczem od okazji do okazji wyrównana (błoto i dziury na codzień) to nikt mieszkający bliżej Poprzecznej jadąc do Poznania czy Mosiny by przez wspomnianą Poprzeczną nie jechał tylko przez Żabikowską, do której p.burmistrz nam teraz jeszcze ogranicza dostęp.

...mieszkam pod nr.31a Uroczyska ale obojętnie, która by to nie była część ulicy to zawsze dopominam się o dobro wszystkich mieszkańców, bez względu na to czy podpisali prośby i petycje do władz czy nie.
Wszystkim dziękuję za popieranie moich działań dla utrzymania bezpiecznego i bezpośredniego wyjazdu w ul. Żabikowską.

Mieszkam przy ulicy poprzecznej i dlatego to napisałem bo mam dość ruchu na tej ulicy, a za chwile będę miał wyścigi na Uroczej. Zapraszam w ciepłe dni do mnie o godz. 5.00 rano przy otwartym oknie nie idzie spać. Przestrzegam wszystkich którzy chcą utwardzenia będziecie żałować, potem będziecie chcieli garby i itp. Myślicie ze Urocza będą jeździli tylko mieszkańcy wielki błąd. Na wschodniej już chcą garby. Ludzie zastanówcie się. A co komu przeszkadza żeby Urocza była podporządkowana z Poprzecznej tez jest. Pozdrawiam.

Witam sąsiada z Poprzecznej i bardzo współczuję. Ruch na Poprzecznej jest naprawdę spory, zwłaszcza rano gdy całe NCL i Lasek jedzie do pracy w Komornikach lub odwozi dzieciaki do SP5 (dawniejszego gimnazjum) i wieczorem, gdy całe towarzystwo wraca do domu. Wielokrotnie z sąsiadami publicznie wskazywaliśmy, że jedyną szansą odciążenia Poprzecznej jest skierowanie tego ruchu poprzez Buczka, w kierunku Traugutta, ale tu by trzeba zrezygnować z utwardzenia Długiej, a utwardzić za te pieniądze część Buczka, a to już nie pasuje p.burmistrz, która chce sobie zrobić ulicę Długą, co więcej zepsuć dla swojej wygody wyjazd z Uroczej w Żabikowską. O to walczą i nie chcą do tego dopuścić mieszkańcy (większość) Uroczej.

Teraz szanowny sąsiad na Poprzecznej ma kumulację, bo zamknięty jest wyjazd na Żabikowską z Uroczej i wszyscy jadący z tej ulicy w kierunku Poznania muszą objeżdżać Urocza, Poprzeczna, Wojska Polskiego.

Ma pan racje, ze ul. Buczka powinna być utwardzona wtedy byłby mniejszy ruch. Myśle ze gdyby zrobili ul. Długa również byłby mniejszy ruch na Poprzecznej ludzie by jeździli prze Długa do Wojska Poslkiego dlatego wole żeby zrobili Dluga niż Urocza. A myśli Pan ze przez Urocza jeździliby tylko mieszkancy tej ulicy na pewno nie. Pozdrawiam.

"Mądrego, aż miło posłuchać".. Utwardzając jakąkolwiek ulicę trzeba mieć na względzie zagrożenie wzmożonym ruchem, progi zwalniające, bezpieczeństwo, hałas itp. Długa będzie robiona, Buczka jak tu podpowiadają projektowana, a Urocza jest rozjeżdżana, zachlapywana, zagradzana itd.bez żadnej perspektywy, w żadnych planach. Uroczysko.

Czy Panu płacą za te hejty wylewane na obecną Burmistrz - w tym i w innych artykułach ? Nie da się już czytać tej propagandy i tych podziałów które chce Pan wprowadzić pomiędzy mieszkańcami sąsiednich ulic. Co Pan chce osiągnąć aby sąsiedzi nie mogli na siebie patrzeć bo akurat miasto prowadzi prace projektowe na sąsiedniej drodze a na innej nie. Szkoda że nie wspomniał Pan przedmówcy że miasto zgodnie z informacją z "informatora miasta" będzie projektować w przyszłym roku nieutwardzony zakres ul. Buczka ale po co to mówić prawda ? skoro można napisać kolejnego hejta

Nie uważam się za hejtera p.burmistrz, ale do jej fanclubu też nie należę. Chętnie bym pochwalił p.burmistrz, ale narazie w mojej opinii nie ma zbyt wielu ku temu powodów, a w sprawach, które mnie nie dotyczą się nie wypowiadam., więc odpuść sobie Pan nadawanie komuś roli "hejtera". Jak ktoś chce sobie poczytać e-luboń ma do tego prawo,jak ktoś informację na stronie urzędu też nie jest to zakazane.

Jak zwykle źle. Nie budują dróg źle. Planują i budują drogi źle. Jak zwykle przy tego typu pracach zawsze jest grup osób niezadowolonych. Często poruszam się w okolicach ul. Migalli( Urocza ) i Długa i nie widzę absolutnie żadnego dużego utrudnienia dla mieszkańców związanego z zmianami.

jak

Jeszcze nie,ale za dwa lata jak się spełni wizja p,projektanta i p. Burmistrz to już tak bezpiecznie nie będzie!

Rozumiem że Pan jako autor listu ma wykształcenie lub doświadczenie ( np pracuje Pan jako projektant lub policjant ) które umożliwiają Panu ocene czy dane rozwiązanie projektowe pod kątem bezpieczeństwa jest właściwie czy też wypowiada się Pan w temacie bezpieczeństwa nie mając tych cech ?

p.Bogdanie, patrzymy na IP i już wiemy, że piszący "Derek, Xavier czy Laskowianka" tym razem podpisał się jako AP, a swoim pytaniem ma na celu rozmydlenie tematu, skompromitowanie Pana osoby i działań wobec urzędu i p.burmistrz. Może nie wszyscy, ale większość sąsiadów z ul.Uroczej Pana zna i popiera. Proszę nie reagować na zaczepki.

Taka mała anegdota a'propos:
"Jeśli któregoś dnia ktoś zarzuci Ci, że Twoja praca nie jest profesjonalna powiedz sobie, ze Arkę Noego zbudowali amatorzy, a Titanic profesjonaliści..."

Osoby piszące posty to zupełnie inne osoby.

Kolejny specjalista. Hakerman :) Dawno tak się nie uśmiechnołem przy poranej kawie. Dziękuję.

Nikt nie ma nic przeciwko inwestycjom, tylko niestety w naszym kraju działa to tak, że pierwsze drogi robi się te, przy których mieszkają radni i inni włodarze. A jeśli Pan/Pani nie rozumie utrudnień związanych ze zmianami, to radzę się aktualnie spróbować wydostać z ulicy (prze)Uroczej w Żabikowską i dalej do Poznania lub Mosiny. Niestety, jak ktoś mieszka na dole ulicy musi pokonać kilkusetmetrowy odcinek dziur i błota aż do Poprzecznej. Wątpliwą przyjemnością i dla ludzi i dla aut jest kilka razy na dzień poruszać się po czymś takim, a zauważmy, że nawet chodnik jest w opłakanym stanie. A aktualny remont ulicy Żabikowskiej ma trwać ponoć do czerwca 2018, co dla mieszkańców wiąże się z UTRUDNIENIAMI przez prawie rok. Gdy w końcu ruszy remont ulicy Długiej Żabikowska będzie znowu musiała być rozryta, bo przecież trzeba będzie zmienić wyjazdy z ulic (przeciwko czemu właśnie walczy pan Tarasiewicz z sąsiadami).

Jako mieszkaniec Lubonia mam propozycje dla mieszkańców ul. Uroczej, przyjmicie nazwe ul PARKOWA zobaczycie jakie będziecie mieli UROCZYSKO.( możecie to sprawdzić na własne oczy, zapraszamy.)

Jako mieszkaniec tej zapomnianej przez Boga i sponiewieranej przez urząd ulicy mogę tylko dziękować, że mamy takiego aktywnego sąsiada jak Pan Tarasiewicz, który ma czas by się zajmować taką arogancją i samowolą urzędu. p.Burmistrz utwardza sobie ul.Długą przy której mieszka na siłę robiąc ją jakąś strategicznie dla miasta ważną i nie liczy się z opinią mieszkańców i użytkowników sąsiedniej ulicy, którzy z wyjazdu na Żabikowską korzystali i było to bezpieczne rozwiązanie. Nie wszyscy mieszkańcy Uroczej muszą się zgadzać z powyższym listem, ale ja w pełni się z nim utożsamiam i listę, z którą chodził p.Tarasiewicz podpisałem. Jedynie co to nie wierzę w obietnice zastępcy p.burmistrz, w planie inwestycyjnym na stronie urzędu ul.Uroczej do utwardzenia nie ma. Czcze obietnice od 30 lat.

Ulice w NCL mają być drogą do zwycięstwa w wyborach, ale nie musi tak być. Bądźcie czujni przy urnach wyborczych!

Wschodnia nie chodzi na wybory. Działania włodarzy miasta już od kilku kadencji nie przyciągają do płacenia podatków dla Lubonia. Brak świadomości mieszkańców NCL Noclegu Ceprów Lubonskich nie da zwycięstwa Pani Burmistrz. Długa będzie twarda to fajnie a Buczka Mariana coraz bardziej przypomina Bagno tam już nie ma dziur, tam jest już bagno.Karola piękna a Mariana....

Shrek.

Jak jest tak jak mówisz, to jest to ostania kadencja p. Machalskiej. Mieszkańcy pozostałej części Lubonia na pewno docenią wydatki na NCL.

Jestem zdziwiony że pani burmistrz,jej dzialania maja tylu zwolennikow.Co ta pani zrobiła dobrego dla Lubonia i jego mieszkańców???.Jedynie w pewnym stopniu "dogodzila" NCL i inni????.Ida swieta,czas na refleksje przy stole i za rok wybory ktore moga nam pomoc....wybrac godnego gospodarza.

Mieszkałem na Migalli od urodzenia i pamiętam jak z ulicy Długiej był wyjazd, o który obecnie jest spór. W wyniku zmian, jakie zaszły, tzn zamknięcia dla ruchu samochodowego wspomnianego wyjazdu, nie było sprzeciwów mieszkańców, co świadczy raczej o dobrej decyzji ówczesnej władzy. Nagle, nie wiadomo dlaczego, postanowiono zmienić stronę wyjazdu, argumentując to poprawą bezpieczeństwa. Jakoś nie przypominam sobie, żeby w tym miejscu dochodziło do wypadków czy chociażby kolizji. Widoczność jest dobra a nawet uważam, że znacznie lepsza widoczność jest z miejsca obecnego wyjazdu, ale co ja się znam, nie mam papierka „specjalisty” to przecież nie mam prawa oceniać... Jeżeli dotychczasowe rozwiązanie było dobre to po co je zmieniać? Czy fala „dobrej zmiany” ma dotknąć również biedne miasteczko Luboń? Wciskanie kitu o poprawieniu bezpieczeństwa jest podłe. W pełni popieram działania pana Bogdana i pana Michała. Nie jeden raz słyszałem bajki o planach położenia twardej nawierzchni na Migalli ale przestałem w nie wierzyć już dawno. Teraz chcą nas zepchnąć na drugi plan nawet w kwesti wyjazdu z ulicy. Ciekawe co będzie następnym krokiem? Może zamknąć całkowicie wyjazd z jednej strony Migalli w celu poprawienia bezpieczeństwa i komfortu przejazdu mieszkańcom Długiej?

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

 • Dam pracę
  mechanik 200.204
 • Inne
  Akcesoria dla kota.
 • Inne
  ZAGINĄŁ RUDY KOT
 • Dam pracę
  Nauczyciel wychowania przedszkolnego
 • Dam pracę
  Dam pracę
 • Kupię
  KUPIĘ / WYNAJMĘ GARAŻ
 • Dam pracę
  Restauracja McDonald's KOMORNIKI zatrudni pracowników
 • Dam pracę
  Cieśle szalunkowi, Belgia