Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Pomoc przy demontażu azbestu - dofinansowanie

Od 2002 roku, we współpracy  ze Starostwem  Powiatowym w Poznaniu, realizowany jest ''Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego”. Za pośrednictwem Urzędu Miasta Luboń, po złożeniu wniosku, można otrzymać  dofinansowanie  na  usunięcie  azbestu  z  posesji w wysokości 100% (do końca roku 2012 dotacja wynosiła 70%, a udział  własny wnioskodawców 30%). O dofinansowanie  mogą ubiegać się właściciele i użytkownicy  wieczyści, nieprowadzący działalności gospodarczej, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki organizacyjne zaliczane do sektora finansów publicznych oraz Polski Związek Działkowców. Wnioski można składać do 16 sierpnia 2017 roku.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest:
 • kserokopia aktu notarialnego, na której potwierdzono przez gminę okazanie oryginału do wglądu lub oryginał tego dokumentu,
 • kserokopia odpisu z księgi wieczystej, na której potwierdzono przez gminę okazanie oryginału do wglądu lub oryginał tego dokumentu,
 • inne
 1. zgoda właściciela/ współwłaścicieli (w zależności od indywidualnej sytuacji prawnej nieruchomości),
 2. pełnomocnictwo w sytuacji działania przez pełnomocnika,
 3. wypełniony formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku),
 4. wypełnione oświadczenie o pomocy de minimis (jeżeli wnioskodawca zakreślił „tak” w pkt 5 wniosku).

Wniosek o dofinansowanie można pobrać w Urzędzie Miasta Luboń (pl. E. Bojanowskiego 2), pok. 101 lub na stronie www.lubon.pl. Wnioski  rozpatrywane  będą  według  kolejności  ich  wpłynięcia  do  urzędu.

UML

 

fot.: 

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

 • Dam pracę
  Rzeźnik - wykrawacz PRACA w NIEMCZECH - od zaraz
 • Dam pracę
  14,74 zł brutto/h! Pracownik produkcji! zapewniony dojazd!
 • Dam pracę
  Pracownik ogólnobudowlany
 • Dam pracę
  Murarze do Belgii
 • Dam pracę
  Cieśla zbrojarz
 • Dam pracę
  Elektryk
 • Dam pracę
  Spawacz
 • Dam pracę
  Pracownik ochrony - Komorniki