Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

XXXIII sesja Rady Miasta Luboń

XXXIII sesja Rady Miasta Luboń odbędzie się 24 maja (środa) 2017 roku o godzinie 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta.

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Wolne głosy i wnioski mieszkańców.
3.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Luboń na lata 2017 – 2027.
4.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/184/2009 Rady Miasta Luboń z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Luboń.
5.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
6.Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Luboń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016.
7.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Miasta Luboń na 2017 rok.
8.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.
9.Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Luboń o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
10.Informacja Burmistrz Miasta Luboń i Jej Zastępców o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz wykonania uchwał.
11.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
12.Interpelacje i zapytania.
13.Wolne głosy i wnioski.
14.Przyjęcie protokołów sesji nr XXXI/2017 i XXXII/2017.
15.Zakończenie obrad.

Przewodnicząca Rady Miasta Luboń
Teresa Zygmanowska

Telefon interwencyjny
i kontakt z redakcją
 
501 295 785

redakcjaate-lubon [dot] pl

Ogłoszenia drobne

 • Dam pracę
  Malarz konstrukcji i wyrobów metalowych Belgia
 • Dam pracę
  Hydraulicy Belgia
 • Dam pracę
  Murarze Belgia
 • Inne
  Korepetycje z chemii i biologii - zakres gimnazjum i szkoła podstawowa
 • Dam pracę
  Zatrudnię kierowcę z kategorią C
 • Dam pracę
  praca w ogrodzie
 • Dam pracę
  Robotnik drogowy Belgia
 • Dam pracę
  Spawacz Belgia